Не може да се свърже с онлайн услуга на Adobe.com

Ако не можете да се свържете с онлайн услуга на Adobe.com, като например Acrobat.com или Photoshop.com, използвайте тези решения, за да идентифицирате и разрешите проблема.

Решение 1 Тествайте интернет връзката си.

Опитайте да получите достъп до друг уеб сайт, например Google.com. Ако нямате достъп до другия уеб сайт, може да се наложи да възстановите връзката си с интернет. Или се обърнете към интернет доставчика си (ISP), за да установите дали услугата ви не е изключена.

Ако компютърът ви е в мрежа, опитайте да осъществите достъп до онлайн услугата от друг компютър в мрежата. Ако проблемът е в мрежата, свържете се с вашия системен администратор за помощ.

Решение 2: Проверете настройките на защитната стена.

Софтуерът на защитната стена може да блокира връзките към даден уеб сайт. 

Ако получите предупреждение от защитата, когато се опитате да осъществите достъп до онлайн услугата, изберете опцията „Позволи“.

Предупреждение за сигурност от защитната стена

Или може да деактивирате софтуера на защитната стена и да опитате достъп до онлайн услугата. За инструкции вижте документацията за софтуера на защитната стена. Ако деактивирането на софтуера на защитната стена разреши проблема, конфигурирайте софтуера така, че да разрешите достъпа до онлайн услугата. За инструкции вижте документацията за софтуера на защитната стена.

Решение 3 Проверете настройките на системния часовник.

Уверете се, че датата и часът на системния часовник са правилни. За да промените настройките за датата и часа, щракнете върху часа в лентата на задачите.

Решение 4 Деактивирайте софтуера за защита на системата.

Софтуерът за защита на системата може да възпрепятства връзката с онлайн услугата на Adobe.com. За да деактивирате софтуера за защита на системата, вижте инструкциите за софтуера или се обърнете към системния администратор.

Решение 5 Стартирайте компютъра в опростен режим.

Подобно на софтуера за защитната стена или софтуера за защита на системата, другите приложения и помощни програми могат да прекъснат достъпа до дадена онлайн услуга. Когато стартирате компютъра в опростен режим (safe boot (безопасно зареждане) в Mac OS или clean boot (чисто зареждане) в Windows), тези елементи са временно деактивирани. 

Решение 6: Проверете за проблеми в конфигурирането на прокси сървъра.

 1. Направете едно от следните неща:
 • Windows XP: Щракнете върху Start > Run (Старт > Изпълни). Въведете cmd в отвореното поле. Натиснете Enter.
 • Windows Vista/Windows 7: Щракнете върху Start (Старт).  Въведете cmd в полето за търсене. Натиснете Enter.
 • Mac OS: От работния плот изберете Go > Utilities (Към > Помощни програми). Щракнете двукратно върху Terminal (Терминал).
 1. В подканата въведете една от следните команди и натиснете Enter.

  ping activate.adobe.com 

  ping practivate.adobe.com

 • Ако тестът е успешен, той връща следния низ: activate.adobe.com [ip адрес] (Можете да пренебрегнете останалата върната информация.) Например 

  PING practivate.adobe.com (192.150.14.67) с 56 байта данни
 • Ако тестът е неуспешен, конфигурирайте настройките на прокси сървъра за достъп до интернет в Network System Preferences (Мрежови предпочитания за системата). Или опитайте да активирате без прокси сървър. (Един прокси сървър за удостоверяване може също да попречи на процеса на активиране.) Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия интернет доставчик или системен администратор. 

Онлайн услуга

Адрес на сървъра

Сървър за активиране

https://activate.adobe.com (софтуер, пуснат на пазара)
https://practivate.adobe.con (софтуер, преди пускането му на пазара)

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт