Problém

Po aktualizaci na aplikaci Acrobat 11.0.01 se při tisku pomocí tiskárny Adobe PDF zobrazí dialog zadání sériového čísla. V některých případech se zobrazí chybová zpráva s požadavkem na aktivaci aplikace Acrobat. Problém se vyskytne pouze při kombinaci všech následujících situací: 

  • V systému Windows se používá aplikace Acrobat aktualizovaná na verzi 11.0.01. 
  • Aplikace Acrobat nebyla nikdy spuštěna.
  • Sériové číslo aplikace Acrobat lze zadat pouze v angličtině. 
  • Jazyk operačního systému je jiný než angličtina. 
  • Instalace nebyla provedena pomocí uživatelského rozhraní, ale byla provedena pomocí příkazového řádku nebo pomocí jiného způsobu používaného v daném podniku. 
  • Zkusili jste tisknout pomocí tiskárny Adobe PDF. 

Řešení

Možnosti pro koncového uživatele

Chcete-li vyřešit potíže s počítačem uživatele, spusťte pro daného uživatele před tiskem do formátu PDF alespoň jednou aplikaci Acrobat.

Možnosti pro řešení IT v podniku

Chcete-li vyřešit problém v počítačích všech uživatelů, proveďte následující kroky: 

  1. Vyhledejte klíč registru HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\
  2. Nastavte výchozí hodnotu na možnost acrobat.dll.
  3. Nastavení rozmístěte v organizaci pomocí metody Objekt zásad skupiny nebo jiné metody.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online