Anotace: Aktualizace nástrojů ke komentování a nástrojů oprav textu

Aktualizace nástrojů anotací v aplikaci Acrobat (ve verzi z května 2016)

Nástroje přesunuté z pruhu nástrojů Poznámka

Ke zjednodušení sady nástrojů ke komentování byly změněny následující nástroje:

  • Nástroje oprav textu: Příkazy k opravě textu (Nahradit text, Vložit text a Přeškrtnout text) jsou nyní v aplikaci Poznámka ve výchozím nastavení povoleny.
  • Přidat k nahrazení textu lístek s poznámkou: Příkaz Přidat k nahrazení textu lístek s poznámkou je nyní k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem na kontextovou nabídku.
  • Přidat k textu lístek s poznámkou: Příkaz Přidat k textu lístek s poznámkou je nyní k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem na kontextovou nabídku.

Použití příkazů k opravě textu

Příkazy k opravě textu jsou v aplikaci Poznámka ve výchozím nastavení povoleny:

  • Vyberte text a začněte psát název Nahradit text.
  • Chcete-li použít příkaz Přeškrtnout text, stiskněte klávesu DELETE.
  • Bez výběru textu začněte psát název Vložit text.

Známé problémy

  • U příkazu Přidat k nahrazení textu lístek s poznámkou se změní pouze barva změn vyznačených přeškrtnutím a nikoli barva vsuvky.
  • Příkazy k opravě textu nefungují po dvojitém kliknutí při výběru textu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?