Řešení potíží se stahováním aplikace Acrobat Reader

Máte potíže se stahováním a instalací aplikace Adobe Acrobat Reader? Vyzkoušejte následující řešení (v uvedeném pořadí).

Proč se aplikace Acrobat Reader nestáhla úspěšně?

Při stahování aplikace Acrobat Reader se občas mohou vyskytnout potíže. Jejich příčiny mohou být obvykle následující:

 • Váš počítač není připojen k internetu, případně došlo k problému s nastavením internetu.
 • Je třeba aktualizovat antivirový software.
 • Pravděpodobně nejste připojeni k serveru společnosti Adobe.

Jak odstranit potíže se stahováním a instalací aplikace Acrobat Reader

Pokud máte potíže s instalací aplikace Acrobat Reader, vyzkoušejte následující řešení:

Povolte v prohlížeči jazyk JavaScript. Pokud nevíte, jak v prohlížeči tuto předvolbu nastavit, přečtěte si téma „Ověřte, zda je povolen jazyk JavaScript“ určené pro systém Windows nebo macOS.

Někdy se může stát, že antivirový software identifikuje instalační program aplikace Acrobat Reader nesprávně jako malware. Za falešné lze považovat následující chybové zprávy: „TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen“, „Trojan/JmGeneric.bcy“ a „Suspicious“. Uživatelé také hlásí chyby „Inicializace selhala“ a umístění instalačního programu do karantény.

Dodavatelé antivirového softwaru a poskytovatelé služeb svůj software neustále aktualizují, aby byl instalační program aplikace Acrobat Reader rozpoznán jako legitimní. Zkontrolujte, zda je používaný antivirový software aktuální.

Stažení instalačního programu aplikace Acrobat Reader mohou bránit určitá nastavení v počítači, například nastavení zabezpečení nebo souborů cookie v prohlížeči. Problémy se stažením lze často nejjednodušeji vyřešit stažením souboru v jiném prohlížeči. Jako alternativu svého stávajícího prohlížeče vyzkoušejte některý z následujících prohlížečů:

 • Mozilla Firefox 
 • Microsoft Internet Explorer 
 • Apple Safari 
 • Google Chrome
Poznámka:

Pokud máte problémy se stažením aplikace Acrobat Reader i nadále, zkuste použít tento přímý odkaz ke stažení. Vyberte operační systém, jazyk a verzi a pak klikněte na tlačítko Stáhnout. Podle pokynů na obrazovce dokončete stahování.

Nestabilní připojení k internetu může způsobit problémy při stahování z jiných webů. Zkuste stáhnout soubor z jiného webu, například z webu http://www.microsoft.com/cs-cz, http://www.apple.com/cz nebo http://www.mozilla.com/cs. Pokud problém přetrvává, kontaktujte správce sítě, pracovníka technické podpory nebo poskytovatele internetových služeb (ISP). Další informace jsou k dispozici v článku Řešení nestabilního připojení k internetu při přístupu k webu nebo serveru FTP společnosti Adobe.

Po zajištění stabilního připojení k internetu zkuste soubor stáhnout znovu. Pokud byl původní pokus o stažení souboru přerušen, restartujte proces stažení v použitém webovém prohlížeči.

Poznámka:

Přetížení může způsobit problémy s připojením k internetu. Soubory zkuste stáhnout, když nebude internetové spojení přetížené, například pozdě večer, brzo ráno nebo o víkendu.

Výrobci grafických karet často aktualizují softwarové ovladače. Pokud jste v poslední době neaktualizovali ovladač grafické karty, stáhněte aktualizovaný ovladač z webových stránek výrobce. (Informace o výrobci videokarty jsou uvedeny ve vlastnostech karty ve Správci zařízení.)

Pokud se při pokusu o připojení k webu společnosti Adobe nebo stažení materiálů z tohoto webu vyskytne některý z následujících problémů, využijte níže uvedené informace.

 • Provedený úkon nevrátil očekávanou akci.
 • Stahování souboru je předčasně ukončeno.
 • Vyskytnou se následující chybové zprávy:
  • „Server vrátil doplňkové informace.“
  • „Chyba připojení přerušila stahování. Zkontrolujte nastavení internetu a klikněte na možnost Opakovat.“
  • „Nelze se připojit k serveru, protože nebyl nalezen.

Pokud systém zamrzne nebo je zobrazena chybová zpráva, jedná se o specifický problém s počítačem nebo instalačním procesem. Další informace o řešení problémů naleznete v článcích, které jsou pro jednotlivé chyby uvedeny v následující tabulce.

Situace nebo chyba

Řešení

 • Chyba „Stažení metasouboru se nezdařilo“
 • Chyba „Seznam akcí nebyl nalezen“
 • Je zobrazena zpráva „Načítání instalace...“, ale po dobu několika minut neprobíhá žádná aktivita. 

 • Aplikaci Reader nelze z webu Adobe stáhnout.
 • Instalační soubor aplikace Reader nelze otevřít. 
 • „Extrakce se nezdařila z neznámého důvodu. Program byl ukončen bez instalace...“ K této chybě může dojít poté, co úspěšně stáhnete aplikaci Reader nebo stáhnete instalační soubor a dvakrát na něj kliknete pro spuštění instalace.   

Instalace je zahájena, ale ve spuštění brání zamrzlý kurzor, zamrzlá obrazovka nebo chybová zpráva.

(Pouze systém Windows)
Chyba 1402: Nelze otevřít klíč [název klíče]
Chyba 1406: Nelze zapsat hodnotu do klíče [název klíče]

(Pouze systém Windows)
Chyba 1606: Nelze získat přístup k umístění v síti Startup 

(Pouze systém Windows)
Chyba 1635: Tento opravný balíček nelze otevřít 

Stále potřebujete pomoc?

Vyhledejte odpovědi ve fórech. Chcete-li zjistit, zda mají podobné problémy se stažením a instalací i další uživatelé, podívejte se do uživatelského fóra aplikace Reader nebo do fóra zaměřeného na nasazení a instalaci na webu AcrobatUsers.com. Pokud svůj problém publikujete ve fóru, můžete při jeho řešení využít rady ostatních. Ve svém příspěvku uveďte operační systém a číslo verze produktu.  

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.