Zobrazení chyby 1635 týkající se nedostupnosti opravy při instalaci aplikace Acrobat 8 nebo Reader 8

Problém

Při instalaci aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader 8 se zobrazí následující chyba:

„1635 Tento opravný balíček nelze otevřít. Ověřte, zda opravný balíček existuje a zda k němu máte přístup, nebo se obraťte na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná o správný opravný balíček instalační služby systému Windows.“

Řešení

Odeberte klíč registru instalační služby systému Windows pro aplikaci Acrobat nebo Reader.

Upozornění: Registr systému Windows obsahuje informace, které jsou nezbytné k fungování počítače a aplikací. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů způsobených nesprávnou úpravou registru. Společnost Adobe doporučuje, abyste úpravy registru prováděli pouze v případě, že máte zkušenosti s úpravami systémových souborů. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o Editoru registru sytému Windows naleznete v uživatelské příručce k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft.

Důležité upozornění: Ověřte, zda je vybrán správný klíč registru. V cestě HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA330100007706000000000030 by měl být vybrán pouze klíč 68AB67CA330100007706000000000030. Pokud není název položky zcela shodný, nevybírejte ji.

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte výraz regedit a poté klikněte na tlačítko OK.
 3. V Editoru registru vyberte příslušný klíč aplikace Acrobat:
  • Pokud používáte maloobchodní či zkušební verzi nebo hromadnou licenci aplikace Acrobat 8.x Professional, odeberte následující klíč:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products\68AB67CA330100007706000000000030
  • Pokud používáte maloobchodní verzi aplikace Acrobat 8.x Standard, odeberte následující klíče:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Acrobat 8 Standard
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-000000000003}
   • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA33010000ABE7000000000030
  • Pokud používáte aplikaci Reader 8.0.0, odeberte následující klíče:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader
 4. Zvolte možnost Úpravy > Odstranit.
 5. Když se zobrazí výzva k potvrzení odstranění, klikněte na tlačítko Ano.
 6. Opakujte kroky 3–5 u zbývajících klíčů registru i u všech případných nainstalovaných aktualizací, jsou-li zobrazeny.
 7. Ukončete Editor registru.

Další informace

Tato situace může nastat, pokud jsou poškozeny záznamy registru instalační služby systému Windows. Problém lze vyřešit jejich odstraněním a opětovnou instalací produktu.

Podrobnosti

 • K chybě může dojít při instalaci aktualizace nebo produktu.
 • Při odebrání starší verze produktu se může zobrazit jiná chyba aktuálnější verze instalační služby.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.