Aktualizace aplikace Reader nebo Acrobat na verzi 10.1.3

Některé problémy s tiskem jsou vyřešeny v bezplatné aktualizaci 10.1.3 aplikací Reader a Acrobat X. Tuto aktualizaci můžete nainstalovat automaticky z aplikace Reader nebo Acrobat X.

 1. Otevřete aplikaci Reader nebo Acrobat X.

 2. Vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace.

  Příkaz Zkontrolovat aktualizace v nabídce Nápověda

  Aplikace Reader nebo Acrobat X nainstaluje aktualizaci automaticky.

Chybí tlačítko Tisk?

V počítačích s nízkým rozlišením, například 800 × 600, se mohou tlačítka Tisk a Zrušit nacházet mimo obrazovku. V bezplatné aktualizaci 10.1.3 aplikací Reader a Acrobat je tento problém vyřešen. Tuto aktualizaci můžete nainstalovat automaticky z aplikace Reader nebo Acrobat. Pokyny naleznete výše.

Pokud v daném okamžiku nemůžete aktualizaci provést, proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazte tlačítka přetažením jezdce posuvníku na pravé straně dialogového okna Tisknout dolů.
 • Chcete-li dokument vytisknout, stiskněte klávesu Enter nebo Return.
 • Chcete-li tisk zrušit, stiskněte klávesu Esc.

Dochází k chybě nebo tiskárna netiskne?

Pokud v aplikaci Reader 10.1.2 dochází při pokusu o tisk k chybě nebo tiskárna dokument nevytiskne, proveďte aktualizaci aplikace Reader na verzi 10.1.3. (Tato aktualizace je poskytována zdarma.)

 1. Otevřete aplikaci Reader.
 2. Vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace. Aktualizace se nainstaluje automaticky.

Tiskne tiskárna oboustranně?  

Při tisku na duplexní tiskárně se ve výchozím nastavení tiskne na obě strany papíru (tento způsob tisku se označuje také jako oboustranný). Chcete-li toto nastavení vypnout, klikněte na tlačítko Velikost a zrušte zaškrtnutí políčka Oboustranný tisk. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud nainstalujete aktualizaci 10.1.3. Pokyny naleznete výše.

Klikněte na tlačítko Velikost a zrušte zaškrtnutí políčka Oboustranný tisk.

Zobrazuje tiskárna žádost o vložení papíru nebo tiskne pouze sudé či liché stránky?

Ve výchozím nastavení se tiskne na obě strany papíru. Některé tiskárny však automatický tisk na obě strany neumožňují. V takovém případě je třeba vložit potištěný papír znovu a vytisknout druhou stranu. Projevuje se to nejčastěji takto:

 • Po přijetí tiskové úlohy začne indikátor tiskárny blikat, ale nic se nevytiskne.
 • Zobrazí se výzva k vložení papíru do tiskárny, přestože je v zásobníku dostatek papíru. (Do tiskárny je potřeba znovu vložit potištěné stránky.)
 • Tiskárna vytiskne pouze sudé nebo pouze liché stránky. (Do tiskárny je potřeba znovu vložit potištěné stránky.) 

Chcete-li oboustranný tisk vypnout, podívejte se na snímek obrazovky uvedený v předchozí části „Tiskne tiskárna oboustranně?“.

Postrádáte přepínač Současné zobrazení?

Chcete-li vytisknout aktuální zobrazení souboru PDF, klikněte v části Tisknuté stránky na možnost Další volby.

Kliknutí na možnost Další volby

Řešení problémů s tiskem

Podrobnější řešení problémů

Běžná řešení, jako je například aktualizace ovladače tiskárny a zkopírování souboru na pevný disk, jsou popsána v tomto článku

Komunitní fóra

Ve fórech se diskutuje o podobných problémech, jako je ten váš. Chcete-li se zapojit do komunitního fóra, zadejte popis svého problému do vyhledávacího pole ve fóru věnovaném aplikaci Acrobat nebo Adobe Reader.

Časté dotazy

Jak mohu tisknout oboustranně, pokud nemám duplexní tiskárnu?

Nejprve vytiskněte sudé stránky, pak je znovu vložte do tiskárny a vytiskněte liché stránky. Někdy je potřeba některé stránky vytisknout v opačném pořadí, aby bylo řazení stránek správné. Příslušné možnosti se zobrazí po kliknutí na možnost Další volby.

Kliknutí na možnost Další volby

Jak mohu vytisknout text jinou barvou?

Při použití aplikace Adobe Reader nelze měnit barvy při tisku ani není možné upravovat soubory PDF. 

Pokud máte aplikaci Acrobat, můžete barvu textu před tiskem změnit pomocí nástroje Upravit text dokumentu (Acrobat X) nebo nástroje pro retušování textu (Acrobat 9). Další informace určené pro aplikaci Acrobat X naleznete v článku Úpravy textu.

Proč vypadá vytištěný text jinak než text v dokumentu PDF?

Autor dokumentu PDF nevložil do dokumentu použitá písma. Vložením se předejde tomu, aby byla písma při prohlížení nebo tisku dokumentu nahrazena jinými písmy, a je tak zajištěno, že budou při zobrazení textu použita původní písma. Pokud nejsou v dokumentu PDF vložena potřebná písma, budou místo původních písem, která nejsou v počítači nainstalována, dočasně použita náhradní písma. Další informace najdete v článku Vkládání a nahrazování písem

Jak vytisknu písmo ve větší velikosti?

V aplikaci Adobe Reader není v dialogovém okně Tisknout k dispozici možnost pro změnu pouze velikosti písma a není v ní možné upravovat soubory PDF. Písmo můžete zvětšit provedením některé z následujících akcí:

 • Vytiskněte pouze vybranou část dokumentu PDF a změňte její měřítko pomocí možnosti Přizpůsobit.
 • (Pouze v aplikaci Acrobat) Změňte velikost písma pomocí nástroje Upravit text dokumentu (Acrobat X) nebo nástroje pro retušování textu (Acrobat 9). Můžete změnit velikost určité stránky, nebo celého dokumentu. Další informace určené pro aplikaci Acrobat X naleznete v článku Úpravy textu.

Jak mohu vytisknout koncept a ušetřit inkoust?

Většina tiskáren nabízí možnost úsporného tisku. V dialogovém okně Tisknout klikněte na tlačítko Vlastnosti a zobrazí se možnosti specifické pro danou tiskárnu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online