Příručka uživatele Zrušit

Základní tiskové úlohy PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev
Poznámka:

Pokud máte problémy s jednostranným nebo oboustranným tiskem ze zařízení se systémem Mac, přečtěte si část Problém s jednostranným nebo oboustranným tiskem v aplikaci Acrobat ze zařízení se systémem Mac

Běžné tiskové úlohy

Oboustranný tisk

Pokud vaše tiskárna nabízí oboustranný (duplexní) tisk, můžete tisknout po obou stranách papíru.  

Poznámka: Oboustranný tisk se také nazývá duplexní nebo dvoustranný tisk.

Tyto možnosti řídí ovladač tiskárny, nikoli aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Funkce podporované vaší tiskárnou najdete v dokumentaci k tiskárně.

 • V dialogovém okně Tisknou zapněte Tisk na obě strany papíru a vyberte okraj pro převrácení.

Poznámka: Může se stát, že tiskárna umí tisknout oboustranně, ale tato možnost se v dialogovém okně Tisk neobjeví. V takových případech přejděte do dialogovém okně vlastností tiskárny a zapněte tuto možnost přímo v předvolbách tiskárny.

Černobílý tisk

Barevný dokument PDF můžete vytisknout ve stupních šedi.

 • V dialogovém okně Tisknout zaškrtněte možnost Tisk ve stupních šedi (černobílý).

Tisk v odlišné velikosti

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent.

 • V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Velikost a poté zadejte možnosti úpravy měřítka.

Přizpůsobit Zmenší nebo zvětší každou stránku tak, aby se přizpůsobila na tisknutelnou plochu aktuálně vybrané velikosti papíru. Pro tiskárny typu PostScript® určuje tisknutelnou plochu papíru soubor PPD.

Skutečná velikost Vytiskne stránky bez úpravy měřítka. Stránky nebo výběry, které se nevejdou na papír, se oříznou. Tuto možnost můžete nastavit jako výchozí pomocí přednastavení tisku Žádná. Viz Vytvoření přednastavení tisku.

Zmenšit nadměrně velké stránky Zmenší velké stránky tak, aby se vešly na právě vybranou velikost papíru, ale nezvětší malé stránky. Pokud je vybraná oblast a je větší než tisknutelná oblast pro vybranou velikost papíru, zmenší se tak, aby se vešla do tisknutelné oblasti. Tato možnost je v průběhu tisku N stránek na list vždy aktivní. Tuto možnost můžete nastavit jako výchozí pomocí přednastavení tisku Výchozí. Viz Vytvoření přednastavení tisku.

Vlastní měřítko Změní velikost stránek podle vámi zadaného procenta.

Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF (Windows) K určení výstupního zásobníku se použije velikost stránky PDF, a ne možnost v nastavení vzhledu stránky. Tato možnost je užitečná při tisku PDF, které obsahují více velikostí stránek, na tiskárnách s výstupními zásobníky pro různě velké papíry.

Tisk plakátů a poutačů

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní panel, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Možnost Plakát vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.

 • V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Plakát a poté zadejte možnosti pro dlaždice.

Měřítko dlaždic  Změní měřítko stránek o zadanou hodnotu.

Přesah Určuje, o kolik se budou sousední dlaždice překrývat.

Ořezové značky Přidá na každou stránku značky vodítka, které pomohou oříznout přesah.

Popisky Přidá na každou „dlaždici“ název souboru a číslo stránky.

Dlaždicově uspořádat jen velké stránky Použije dlaždicový tisk pro stránky, které jsou větší než vybraná velikost papíru při zadaném měřítku stránky. Tyto stránky se mapují na více listů papíru.

Tisk více stránek na jeden list

Na jeden list papíru můžete vytisknout více stránek PDF. Tisk více stránek na jeden list se také nazývá tisk N stránek na list (například tisk 2 nebo 6 stránek na list). Můžete určit, jak budou stránky uspořádány, buď vodorovně na stránku nebo ve svislých sloupcích.

Počet stránek na list  Vytiskne předdefinovaný počet stránek nebo vlastní počet stránek (až 99) vodorovně a svisle. Pokud vyberete z nabídky předdefinovaný počet, aplikace Acrobat automaticky vybere nejlepší orientaci papíru.

Pořadí stránek  Určuje pořadí stránek na papíru. Vodorovně umísťuje stránky zleva doprava, odshora dolů. Vodorovně obráceně umísťuje stránky zprava doleva, odshora dolů. Svisle umísťuje stránky odshora dolů, zleva doprava. Svisle obráceně umísťuje stránky odshora dolů, zprava doleva. Obě možnosti obráceného pořadí stránek jsou vhodné pro tisk dokumentů v asijských jazycích.

Tisknout okraje stránky Vytiskne rámeček oříznutí (hranici stránek PDF).

Poznámka: Tisk více stránek na list v aplikaci Acrobat je nezávislý na funkcích pro tisk N stránek na list v ovladači tiskárny. Nastavení tisku v aplikaci Acrobat neodráží nastavení N stránek na list v ovladači tiskárny. Vyberte možnosti pro tisk více stránek na list v aplikaci Acrobat nebo v ovladači tiskárny, ale ne v obou místech.

Tisk brožur

Vícestránkový dokument můžete vytisknout jako brožuru. Stránky jsou rozloženy dvě na list. Když zkompletujete, přeložíte a sešijete oboustranné listy, vznikne kniha se správným pořadím stránek.

 • V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Brožura a poté zadejte možnosti pro brožuru.

Další informace naleznete v tématu Tisk brožur a portfolií PDF.

Tisk poznámek

Poznámky můžete vytisknout v přehledném seznamu nebo na jejich místě (podobně jako lístky s poznámkou na stránce).

Proveďte jeden z následujících úkonů:

Přehled – Klikněte v části Poznámky a formuláře na položku Přehled poznámek.

Kreslená označení – Vyberte v části Poznámky a formuláře možnost Dokument a označení.

Poznámky na stránce – Postupujte takto:

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby, vlevo klikněte na kategorii Poznámky a vyberte možnost Tisknout poznámky a rozbalovací okna.
 2. Zrušte výběr možnosti Skrýt rozbalovací okna poznámek, když je otevřený seznam poznámek.
 3. Otevřete rozbalovací okna poznámek, která chcete vytisknout.
 4. Upravte jejich umístění na stránce, takže se nepřekrývají ani nevystupují ze stránky.
 5. Klikněte na ikonu nástroje Tisknout .
 6. V části Poznámky a formuláře vyberte položku Dokument a označení.

Tisk části stránky

Můžete vytisknou část stránky v PDF. Chcete-li vybrat oblast, která má být vytištěna, použijte nástroj Snímek (Úpravy > Pořídit snímek). Oblast může tvořit text, grafika nebo obojí. Vybranou oblast můžete vytisknout na celou velikost nebo přizpůsobit její velikost papíru.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Pořídit snímek
 2. Nakreslením obdélníku vyberte část stránky.
 3. Vyberte položky Soubor > Tisknout.
 4. V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Vybraná grafika.
Klikněte na Úpravy, Pořídit snímek

Tisk do souboru

Můžete vytvořit PostScriptový soubor dokumentu závislý na konkrétním zařízení. Výsledný soubor obsahuje kód pro zapnutí a řízení specifických funkcí zařízení, čímž se snižuje jeho kompatibilita s jinými zařízeními než s cílovým zařízením. Pokud chcete při vytváření PostScriptových souborů dosahovat lepších výsledků, vyberte možnost Uložit jako jiný > Více možností > PostScript.

 • Klikněte na tlačítko Další možnosti, vyberte položku Tisknout do souboru a poté klikněte na tlačítko OK.

Možnosti v tiskovém dialogovém okně

Většina možností v dialogovém okně Tisknout aplikace Acrobat je stejná jako u jiných aplikací. Některé možnosti ale závisejí na tiskárně a na tom, co jste vybrali pro tisk.

Poznámky a formuláře

Možnosti Poznámky a formuláře určují, který viditelný obsah se vytiskne.

Možnosti pro poznámky a formuláře v aplikaci Acrobat

Dokument

Vytiskne obsah dokumentu a pole formulářů.

Dokument a označení

Vytiskne obsah dokumentu, pole formulářů a poznámky.

Dokument a razítka

Vytiskne dokument, pole formulářů a razítka, ale žádná další označení, například lístky s poznámkami a čáry tužkou.

Pouze pole formulářů

Vytiskne interaktivní pole formulářů, ale nevytiskne obsah dokumentu.

Přehled poznámek

Z poznámek v dokumentu vytvoří samostatný, tisknutelný PDF. Tato možnost není dostupná při tisku z webového prohlížeče nebo při tisku více dokumentů z portfolií PDF.

Stránky k vytisknutí

Možnosti Stránky pro tisk určují stránky nebo rozsah stránek, který se vytiskne.

Možnosti tisku stránek v aplikaci Acrobat

Současná stránka

Vytiskne stránku, která je viditelná v současném zobrazení.

Stránky

Určuje rozsah stránek k vytisknutí. Čísla v rozsahu oddělte rozdělovníkem. Jednotlivé stránky nebo rozsahy oddělte čárkou (například 6, 10-31, 42). Způsob zadání čísel závisí na předvolbě Zobrazení stránky. Pokud je vybraná možnost Používat logická čísla stránek, zadávejte čísla odpovídající číslování na stránkách. Pokud je například první stránka dokumentu očíslovaná jako iii, můžete zadat iii, chcete-li vytisknout tuto stránku.

Poznámka:

Chcete-li tisknout od určité stránky až do konce dokumentu, zadejte stránku s rozdělovníkem (pomlčkou). Například "11-" vytiskne obsah od stránky s číslem 11 až po poslední stránku dokumentu.

Více možností

Zobrazí další možnosti určující, které stránky se vytisknou.

Současné zobrazení/Vybraná grafika

(Klikněte na Více možností v části Stránky pro tisk.) Vytiskne aktuálně viditelnou oblast, vybrané stránky nebo text a grafiku zkopírované nástrojem snímek. Název této možnosti se změní podle toho, jestli jste vybrali stránky nebo použili nástroj snímek.

Liché nebo sudé stránky

Vyberte, které stránky chcete vytisknout: Všechny stránky v rozsahu, Pouze liché stránky nebo Pouze sudé stránky. Pokud například nastavíte rozsah na 2, 7–10 a vyberete možnost Pouze sudé stránky, vytisknou se pouze stránky 2, 8 a 10.

Obrátit stránky

Vytiskne stránky v opačném pořadí. Pokud zadáte rozsah stránek, budou se stránky tisknout v opačném pořadí, než byly zadány. Pokud je například v poli Stránky zadáno 3-5, 7-10, vytisknou se s vybranou možnostíu Obrátit stránky stránky 10-7 a pak 5-3.

Orientace

Automaticky na výšku/na šířku

Automaticky vybere orientaci stránky, která nejlépe odpovídá obsahu a papíru. Například tabulka se může vytisknout vodorovně a zpravodaj svisle. Možnost Automaticky na výšku/na šířku potlačuje nastavení orientace vybrané v nabídce Vzhled stránky.

Orientace stránky

Další zdroje

Další informace o tisku najdete ve fórech o tisku a předtiskové přípravě.

Když tisknete PDF obsahující vrstvy, obvykle se vytiskne pouze obsah, který je viditelný na obrazovce. Autor PDF s vrstvami může ale určit, co se vytiskne, a to bez ohledu na viditelnost na obrazovce. Autor PDF může vyžadovat vytisknutí vodoznaku nebo zabránit vytisknutí důvěrných informací. Pokud je dokument navržen tak, aby se tisknul jinak, než se právě zobrazuje na obrazovce, může se v dialogovém okně Tisknout objevit zpráva. Obrázek náhledu v dialogovém okně Tisknout vždy zobrazuje stránku tak, jak se bude tisknout.

Poznámka:

Chcete-li v aplikaci Acrobat pracovat s vrstvami, převeďte zdrojový dokument do PDF s použitím přednastavení, které zachová vrstvy, jako je Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější.

Zobrazení způsobu tisku vrstev

 1. Klikněte na ikonu Vrstvy na panelu Navigace. Pokud ikona Vrstvy není viditelná, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zvolte Zobrazit > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Vrstvy.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši do levého panelu a zvolte Vrstvy.
  Vyberte možnost Vrstvy z kontextové nabídky levého panelu

 2. Z nabídky Možnosti zvolte možnost Aplikovat lokální nastavení pro tisk.

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení viditelnosti určeném při vytváření PDF může být možnost Aplikovat nastavení pro tisk v nabídce Možnosti nedostupná.

Změna nastavení tisku pro vrstvu

 1. Klikněte na ikonu Vrstvy v navigačním panelu. (Pokud ikona Vrstvy není viditelná, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Vrstvy.)

 2. Rozbalte oblast Vrstvy, vyberte vrstvu a pak zvolte možnost Vlastnosti vrstvy z nabídky Možnosti .

 3. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy zvolte jednu z následujících možností z rozbalovací nabídky Tisknout:

  Vždy se tiskne

  Vynutí tisk vrstvy.

  Nikdy se netiskne

  Zajistí, aby se vrstva netiskla.

  Tiskne se, když je viditelná

  Nastaví tiskový výstup podle viditelnosti na obrazovce.

  Poznámka:

  V Readeru můžete dialogové okno Vlastnosti vrstvy otevřít, ale nemůžete v něm změnit nastavení.

Vytvoření přednastavení tisku

PDF může obsahovat sadu přednastavení tisku neboli skupinu hodnot specifických pro daný dokument, které se použijí k nastavení základních možností tisku. Pokud pro dokument vytvoříte přednastavení tisku, nebudete muset ručně nastavovat určité možnosti v dialogovém okně Tisknout pokaždé, když tisknete dokument. Nejlepší je nadefinovat nastavení tisku PDF v okamžiku jeho vytvoření. Nicméně pomocí přednastavení tisku můžete kdykoli přidat základní nastavení tisku do PDF.

 1. Zvolte Soubor > Vlastnosti a klikněte na záložku Další možnosti.

 2. V sekci Přednastavení tiskového dialogovém okně nastavte možnosti a klikněte na OK.

Až příště otevřete dialogové okno Tisknout, budou hodnoty nastaveny na hodnoty z přednastavení tisku. Tato nastavení se také použijí, když tisknete jednotlivé dokumenty PDF z portfolia PDF.

Poznámka:

Chcete-li zachovat přednastavení tisku pro PDF, uložte PDF po vytvoření přednastavení tisku.

Měřítko stránky

Předem vyplní nabídku Měřítko stránky v tiskovém dialogovém okně možností, kterou vyberete:

Výchozí

Použije výchozí nastavení aplikace (Zmenšit na tisknutelnou plochu).

Žádný

Zabrání automatickému přizpůsobení velikosti do tisknutelné plochy. Pomocí tohoto nastavení můžete zachovat měřítko v technických dokumentech nebo velikost bodu vyžadovanou z právních důvodů.

Poznámka:

Nabídka Měřítko stránky v dialogovém okně Tisk obsahuje další možnosti, ale toto dialogové okno nelze předem vyplnit žádnou z těchto možností. Vyberte jednu z těchto možností při tisku.

Režim oboustranného tisku

Pokud vyberete možnost oboustranného tisku, měla by vybraná tiskárna podporovat oboustranný tisk.

Jednostranný tisk

Tiskne na jednu stranu papíru.

Oboustranně, převrátit podél dlouhého okraje

Tiskne na obě strany papíru; papír se převrací podél delšího okraje.

Oboustranně, převrátit podél krátkého okraje

Tiskne na obě strany papíru; papír se převrací podél kratšího okraje.

Zdroj papíru podle velikosti stránky

Vybere stejnojmennou možnost v dialogovém okně Tisknout. K určení výstupního zásobníku se použije velikost stránky PDF, a ne možnost v nastavení vzhledu stránky. Tato možnost je užitečná při tisku PDF, které obsahují více velikostí stránek, na tiskárnách s výstupními zásobníky pro různě velké papíry.

Tisknout rozsah stránek

Předem vyplní pole Stránky v části Rozsah tisku v dialogovém okně Tisknout zde zadanými rozsahy stránek. Toto nastavení je užitečné v pracovním postupu, kde dokumenty obsahují stránky s pokyny a platné stránky. Pokud například stránky 1–2 obsahují pokyny k vyplnění formuláře, můžete nastavit tiskovou úlohu tak, aby vytiskla pouze formulář.

Počet kopií

Předem vyplní pole Kopie v dialogovém okně Tisknout. Zvolte číslo od 2 do 5, nebo zvolte Výchozí a použijte tak výchozí nastavení aplikace, což je jedna kopie. Toto omezení zabrání tisku více nežádoucích kopií.

Proč si nemohu svůj dokument vytisknout?

Začněte pomocí těchto tipů na řešení problémů

Problémy s tiskem mohou mít různé příčiny. Při zjišťování příčin začněte touto užitečnou technickou poznámkou: Řešení problémů s tiskem PDF | Acrobat, Reader.

Dokument PDF je chráněný heslem a tisk není dovolen

Pokud obdržíte dokument PDF chráněný heslem, zadejte před tiskem dokumentu příslušné heslo. Některé chráněné dokumenty obsahují omezení, která brání jeho vytištění, úpravám nebo kopírování obsahu. Pokud dokument PDF obsahuje omezení vztahující se na tisk, kontaktujte jeho autora.

(Pouze Windows) Omezení způsobuje chráněný režim

Výchozí chráněný režim výrazně rozšiřuje zabezpečení aplikace Reader. Chcete-li zjistit, jestli tisku nebrání chráněný režim, můžete jej dočasně vypnout: Klikněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte možnost Předvolby Zobrazení stránky. Poté klikněte vlevo na možnost Všeobecné a zrušte výběr položky Povolit chráněný režim při spuštění. Zavřete aplikaci Reader, znovu ji spusťte, a pokuste se vytisknout dokument.

Poznámka:

Aby bylo zajištěno maximální zabezpečení, tak po dokončení tisku znovu vyberte možnost Povolit chráněný režim při spuštění.

Co mám dělat v případě, že aplikace Acrobat Reader při tisku dokumentu zobrazí výzvu k uložení souboru?

Pokud vás aplikace Acrobat Reader po kliknutí na tlačítko Tisknout vyzve k uložení souboru, klikněte v dialogovém okně Tisknout na Další možnosti a zrušte zaškrtnutí možnosti Tisk do souboru.

Poznámka:

 • Zkontrolujte, zda jste pro tisk vybrali fyzickou tiskárnu a ne tiskárnu Adobe PDFXPS/Send note nebo jinou virtuální tiskárnu.
 • Možnost Tisk do souboru byla dostupná v samotném dialogovém okně Tisknout až do verzí Acrobat 10.X.

Jak mohu vytisknout poznámky, které jsou uvnitř dokumentu PDF?

V dokumentech PDF mohou být umístěny určité poznámky (například lístky s poznámkami), které se standardně netisknou, pokud jejich tisk výslovně nezapnete.

Toto chování je záměrné, aby tyto poznámky neskrývaly obsah umístěný pod nimi.

Někdy však budete chtít tyto poznámky vytisknout. Jak tisknout lístky s poznámkami a jiné poznámky:

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby.
 2. Klikněte na Přidávání poznámek.
 3. Zapněte možnost Tisknout poznámky a rozbalovací okna.

Při tisku dochází k selhání aplikace Acrobat Reader / Aplikace Acrobat Reader po kliknutí na tlačítko Tisknout netiskne

Tyto problémy se mohou vyskytovat, když dojde k poškození instalačních souborů aplikace Adobe Acrobat. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Adobe Reader/ Acrobat.

Jestliže se tyto problémy vyskytují i u nejnovější verze, postupujte takto:

 1. Odinstalujte aplikaci Acrobat Reader pomocí nástroje Acrobat cleaner.
 2. Nainstalujte znovu aplikaci Adobe Reader.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.