Příručka uživatele Zrušit

Písma PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Vkládání a nahrazování písem

Písmo lze vložit pouze v případě, že obsahuje nastavení od výrobce písma, které vložení písma povoluje. Vložení zabrání nahrazení písma při zobrazení nebo tisku souboru a zajistí, že čtenáři uvidí text v jeho původním písmu. Vkládání pouze mírně zvyšuje velikost souboru, pokud ovšem dokument nepoužívá písma CID. formát písma běžně používaného pro asijské jazyky. Písma můžete vkládat nebo nahrazovat v aplikaci Acrobat nebo když exportujete dokument aplikace InDesign do PDF.

Můžete vložit celé písmo nebo pouze podmnožinu znaků použitých v souboru. Podmnožiny zajišťují, že se písmo a metrika písma použijí při tisku vytvořením vlastního názvu písma. Tak může váš poskytovatel služeb například používat k zobrazování a k tisku vždy vaši verzi písma Adobe Garamond®, a nikoli svoji verzi. Písma Type 1 a TrueType lze vkládat, pokud jsou obsažena v souboru PostScript nebo se nacházejí v jednom z umístění sledovaných aplikací Distiller a nemají nijak omezené vkládání.

Pokud nelze písmo vložit z důvodu nastavení dodavatele písma a někdo, kdo PDF otevře nebo vytiskne, nemá přístup k původnímu písmu, dojde k dočasnému nahrazení typem písma Multiple Master: AdobeSerifMM místo chybějícího písma serif a AdobeSansMM místo chybějícího písma sans serif.

Řez písma Multiple Master se může roztažením nebo zhuštěním přizpůsobit tak, aby se zachovalo dělení řádků a stránek v původním dokumentu. Nahrazená písma neodpovídají vždy zcela přesně vzhledu původních znaků, zvláště pokud jde o neobvyklé tvary znaků, jako například u psacích písem.

Poznámka:

U asijských jazyků používá aplikace Acrobat písma z nainstalované asijské jazykové sady nebo z podobných písem v systému uživatele. Písma z některých jazyků nebo s neznámým kódováním nelze nahradit. v těchto případech se text v souboru zobrazí ve formě odrážek.

Znaky písma
Pokud se jedná o nekonvenční znaky (vlevo), nebude nahrazené písmo odpovídat (vpravo).

Poznámka:

Pokud máte problémy s kopírováním a vkládáním textu z PDF, zkontrolujte si nejprve, jestli je problémové písmo vloženo. Z nabídky označené třemi čarami (Windows) nebo z nabídky Soubor (macOS) přejděte do části Vlastnosti dokumentu. Poté vyberte kartu Písma, která se nachází v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu. U vloženého písma zkuste místo jeho odeslání v souboru PostScript změnit bod, kde je písmo vloženo. Proveďte destilaci PDF bez vložení tohoto písma. Poté otevřete PDF v aplikaci Acrobat a vložte písmo pomocí funkce Oprava kontroly před výstupem.

Přístup k písmům a vkládání písem pomocí aplikace Distiller

Při převádění postscriptového souboru do PDF potřebuje mít aplikace Distiller přístup k písmům použitým v souboru, aby mohla do PDF vložit příslušné informace. Aplikace Distiller nejdříve hledá písma Type 1, TrueType a OpenType v postscriptovém souboru. Pokud písmo není vložené v postscriptovém souboru, Distiller prohledá další složky s písmy. Distiller prohledává následující složky písem ve Windows:

 • /Resource/Font ve složce aplikace Acrobat

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Distiller prohledává následující složky písem v Mac OS:

 • /Resource/Font ve složce aplikace Acrobat

 • /Users/[jméno uživatele]/Knihovna/Fonts

 • /Knihovna/Fonts

 • /Systém/Knihovna/Fonts

  Instalace aplikace Acrobat obsahuje šířkové verze mnoha běžných čínských, japonských a korejských písem, proto Distiller může používat tato písma v aplikaci Acrobat. Zkontrolujte, že tato písma jsou na vašem počítači dostupná. (v systému Windows vyberte po instalaci aplikace Acrobat možnost Dokončit nebo Vlastní a vyberte možnost Podpora asijských jazyků v kategorii Zobrazit Adobe PDF. V systému Mac OS se tato písma instalují automaticky.)

  Informace o tom, jak vkládat písma do PostScriptového souboru, najdete v dokumentaci k aplikaci a tiskovému ovladači, které používáte pro vytváření PostScriptových souborů.

Poznámka:

Distiller nepodporuje písma Type 32.

Pokud chcete definovat další složky s písmy, které má aplikace Distiller prohledávat, vyberte v aplikaci Acrobat Distiller volbu Nastavení > Umístění písem. Poté v zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat a přidejte složku s písmy. Vyberte možnost Ignorovat TrueType verze standardních PostScriptových písem, chcete-li vyloučit písma TrueType, která mají stejné názvy jako písma ze standardní kolekce písem jazyka PostScript 3.

Poznámka:

Chcete-li aplikaci Distiller umožnit přístup ke složce písem, která byla přemístěna, pomocí tohoto dialogového okna odstraňte složku uvedenou v seznamu s původním umístěním a znovu ji přidejte s novým umístěním.

Náhled PDF bez lokálních písem

Můžete vytvořit tisknutelný náhled dokumentu, ve kterém se veškerý text formátovaný v písmech, která jsou dostupná na vašem lokálním počítači, ale nejsou vložena do PDF, nahradí výchozími písmy. Tento náhled vám pomůže při rozhodování,zda tato lokální písma do PDF vložit, abyste dosáhli požadovaného vzhledu dokumentu.

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Zobrazení stránky a poté zrušte výběr možnosti Používat lokální písma.
  Poznámka:

  Pokud písmo nelze nahradit, text se objeví jako typografické tečky a Acrobat zobrazí chybovou zprávu.

Zjišťování názvů písem jazyka PostScript

Pokud potřebujete v panelu Písma v dialogovém okně Nastavení Adobe PDF ručně zadat název písma, můžete ke zjištění jeho přesného názvu použít PDF.

 1. V libovolné aplikaci vytvořte jednostránkový dokument s požadovaným písmem.
 2. Vytvořte z dokumentu PDF.
 3. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a vyberte nabídku označenou třemi čarami   (Windows) či nabídku Soubor (macOS). Poté vyberte možnost Vlastnosti dokumentu > Písma.

 4. Opište si název písma přesně tak, jak je uveden v dialogovém okně Informace o písmech, se zachováním přesného pravopisu, použití velkých písmen a spojovníků v názvu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online