Vytváření průhledných pozadí v souboru SWF

Pro barvu pozadí (plochy) souboru SWF lze nastavit průhlednost. Barva či obrázek použité pro pozadí stránky HTML, která tento soubor SWF obsahuje , pak bude skrze daný soubor prosvítat. Tato technika umožňuje vrstvit obsah souborů SWF s obsahem v jazyce DHTML (dynamické HTML).

Různé prohlížeče ale zpracovávají průhlednost různými způsoby. Otestujte proto svůj soubor SWF ve všech prohlížečích, ve kterých by měli být uživatelé schopni obsah stránky zobrazit. Většina prohlížečů v systému Linux nepodporuje průhlednost v aplikaci Animate. V této tabulce naleznete seznam několika prohlížečů, které podporují průhlednost.

Nastavení publikování v aplikaci Animate

Kód HTML pro soubor SWF lze v aplikaci Animate vytvořit pomocí funkce Nastavení publikování. Dialogové okno Nastavení publikování obsahuje možnost pro změnu nastavení parametru WMODE. Možnosti vybrané v dialogovém okně Nastavení publikování se automaticky přidávají do zdrojového kódu HTML.

  1. Vyberte možnost Soubor > Nastavení publikování. Vyberte možnost HTML.
  2. Klikněte na záložku HTML.
  3. V nabídce Režim okna vyberte možnost Průhledné bez okna, díky tomu bude pozadí souboru SWF neviditelné v prohlížečích, které tuto funkci podporují.
  4. Publikujte dokument.

Následující video ukazuje provedení uvedeného postupu v aplikaci Animate:

Použití panelu Vlastnosti v aplikaci Dreamweaver

Postupujte podle následujících kroků a aplikace Dreamweaver automaticky vloží správný kód HTML.

  1. V aplikaci Dreamweaver vložte soubor SWF do stránky HTML.
  2. V zobrazení návrhu vyberte soubor SWF.
  3. V panelu Parametry vyberte možnost Parametry.
  4. Pro možnost Parametr zadejte hodnotu „wmode“ (bez uvozovek). Pro možnost Hodnota zadejte hodnotu „průhledné“.
  5. Uložte dokument. Stránka HTML je nyní hotová.

Následující video ukazuje provedení uvedeného postupu v aplikaci Dreamweaver:

Ruční úprava kódu HTML

Pokud chcete upravovat stávající stránku HTML, přidejte do jejího kódu HTML parametry WMODE.

Do tagu OBJECT přidejte následující parametr:

<param name="wmode" value="transparent">

Další informace o ručních úpravách tagů kódu HTML naleznete v článku Syntaxe tagu Object

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?