Použití syntaxe tagu OBJECT v aplikaci Animate CC

Úvod

Správné zobrazení souboru SWF v prohlížeči vyžaduje soubor HTML. Prohlížeč načte soubor HTML a poté soubor SWF, který je určen v kódu HTML. Stránka HTML musí obsahovat tag OBJECT, který určuje umístění souboru SWF aplikace Adobe Animate.

Díky tagu OBJECT v souboru HTML načte prohlížeč aplikaci Adobe Flash Player a poté ji použije k přehrání souboru SWF.

Pomocí příkazu Publikovat v aplikaci Animate automaticky vytvoříte soubor HTML obsahující požadované tagy pro webové prohlížeče, které slouží k přehrání publikovaného souboru SWF. Existuje několik různých šablon pro publikování souborů HTML, které jsou k dispozici v dialogu Publikovat (Soubor > Publikovat). Další informace o nastavení publikování ve verzi CS5 nebo nastavení publikování ve verzi CS5.5 naleznete v nápovědě k aplikaci Animate.

Ruční přidání tagu OBJECT

Soubory HTML vytvořené v aplikaci Animate obsahují pouze kód, který je požadován k zobrazení souboru SWF. Chcete-li přidat soubor SWF ke stránce HTML, která obsahuje další prvky, například text nebo grafiku, vložte do dokumentu HTML následující kód. Kód vložte do libovolného umístění v rámci tagu BODY daného souboru HTML.

Chcete-li vložit tag OBJECT ručně, proveďte následující akce:

 1. Zkopírujte kód HTML níže a vložte jej do souboru HTML. V souboru HTML zvolte umístění, kde chcete zobrazit soubor SWF na webové stránce, a vložte zde kód.
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" id="movie_name" align="middle">
      <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="movie_name.swf" width="550" height="400">
          <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--<![endif]-->
          <a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
              <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player"/>
          </a>
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
  </object>
 2. Upravte atributy tagu OBJECT daného souboru SWF.
  • Změňte parametry HEIGHT a WIDTH tak, aby odpovídaly výšce a šířce plochy. Pokud chcete soubor SWF automaticky škálovat, aby byl zobrazen pouze v určité části okna prohlížeče, zadejte procentuální hodnoty výšky a šířky.
  • Změňte všechny instance s pojmenováním název_videa.swf, které se nacházejí v tagu OBJECT výše, a zadejte cestu k souboru SWF nebo příslušnou adresu URL.  

Cesta k souboru SWF může být relativní vzhledem k umístění souboru HTML nebo se může jednat o úplnou absolutní cestu k danému souboru SWF. Například:

 • Pokud se soubor SWF nachází se stejné složce jako soubor HTML, bude potřeba pouze název souboru SWF.
 • Pokud se soubor SWF nachází v podsložce, bude cesta definována například jako název_podsložky/název_filmu.swf.
 • Pokud se soubor SWF nenachází ve složce se souborem HTML, použijte k oddělení vyšších úrovní složek od složky se souborem HTML symbol „../“. (Syntaxi zadejte bez uvozovek.) Například syntaxe ../../../samostatná_složka/název_filmu.swf odkazuje o tři úrovně výše, než je složka se souborem HTML, a po otevření všech těchto složek bude zvolena složka samostatná_složka, ve které bude vyhledán soubor SWF.
 • Úplná absolutní cesta odpovídá kompletní adrese URL (tedy adrese http://www.mojeDoména.com/obsah_flash/název_filmu.swf.).

K vytvoření základního souboru HTML obsahujícího tag OBJECT můžete v aplikaci Animate použít také příkaz Publikovat.  Poté zkopírujte kód HTML a vložte jej do tagu OBJECT ve vlastním souboru HTML. Název souboru SWF je již správně zadán v kódu HTML.

Výše uvedený kód je minimální kód požadovaný k vložení souboru SWF do souboru HTML. Uživatel může určit další atributy těchto tagů, které definují detailní způsoby přehrávání souboru SWF pomocí aplikace Flash Player. Další informace naleznete v části Atributy tagů OBJECT a EMBED.

Otestujte stránku HTML ve všech požadovaných webových prohlížečích, ve kterých by měli být uživatelé schopni obsah stránky přehrát. 

Poznámka: Pomocí aplikace Dreamweaver od společnosti Adobe, která slouží k vytváření stránek HTML, můžete snadno vnořit soubor SWF do dokumentu HTML. Díky aplikaci Dreamweaver můžete navrhnout stránku obsahující soubor SWF. Další informace naleznete na stránce produktu Dreamweaver.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.