Soubor SWF ignoruje pořadí překrývání a je přehrán ve vrchní vrstvě DHTML

Soubor SWF se zobrazuje nad ostatními vrstvami

Soubor SWF v jedné z více vrstev stránky ve formátu DHTML se zobrazuje nad ostatními vrstvami bez ohledu na pořadí překrývání („z-index“).

Řešení: Použití parametru WMODE

Použijte parametr WMODE, který umožňuje vrstvit multimediální obsah s obsahem v jazyce DHTML. Parametr WMODE může mít hodnotu „window“ (výchozí), „opaque“ nebo „transparent“. Zadáním hodnoty „opaque“ nebo „transparent“ pro parametr WMODE zabráníte přehrávání souboru SWF v nejvrchnější vrstvě. Toto nastavení vám navíc umožní upravit rozdělení vrstev filmu v rámci ostatních vrstev dokumentu HTML.

Podrobné informace o vytváření souborů SWF s průhledným pozadím a o parametru WMODE najdete v článku Průhledné pozadí v souboru SWF.

Poznámka: Parametr WMODE je podporován pouze v některých kombinacích verzí prohlížeče / aplikace Flash Player. Pokud parametr WMODE není podporován, soubory SWF se vždy zobrazují ve vrchní vrstvě.

Další informace

Prohlížeče ve výchozím nastavení umisťují vložený obsah zásuvných modulů, jako je soubor SWF nebo applet v jazyce Java, do nejvrchnější vrstvy. Ve starších prohlížečích se pokus o umístění vrstvy v jazyce DHTML nad vrstvu Flash nezdaří. Novější prohlížeče umožňují vrstvit multimediální obsah s obsahem v jazyce DHTML. V některých případech také umožňují použití průhledného pozadí v multimediálním obsahu.


Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.