Nepodporované funkce | HTML5 Canvas | WebGL | SVG

Když migrujete stávající obsah do dokumentu typu HTML5 Canvas nebo WebGL a exportujete jej do formátu SVG, aplikace Animate převede nepodporované typy obsahu na podporované výchozí typy (nebo je s varováním odstraní). V následující tabulce naleznete seznam všech funkcí, které jsou při migraci obsahu do dokumentu typu HTML5 nebo WebGL ovlivněny.

Funkce Dílčí funkce HTML5 Canvas WebGL (náhled) SVG
Styl tahu     Převeden na výplň  
  Vlasová čára Nahrazení plnou čarou Zobrazena jako výplň
 
  Čárkovaná Nahrazení plnou čarou Zobrazení jako výplň  
  Tečkovaná Nahrazení plnou čarou Zobrazení jako výplň  
  Vlnitá čára Nahrazení plnou čarou Zobrazení jako výplň  
  Tečkované Nahrazení plnou čarou Zobrazení jako výplň  
  Šrafovaná čára Nahrazení plnou čarou Zobrazení jako výplň  
Režim měřítka   Změna na normální Změna na normální Změna na normální
Text     Odebráno  
  Statický  Převod na dynamický text Odebráno  
  Vstup  Převod na dynamický text Odebráno  
  FontEmbed  Odebráno Odebráno  
  LetterSpacing Odebráno a nastaveno na hodnotu 0 Odebráno  
  Autokern Odebráno Odebráno  
  Vyhlazení  Odebráno Odebráno  
  Vybratelný  Odebráno Odebráno  
  RenderAsHtml  Odebráno Odebráno Neuplatní se
  Okraj  Odebráno Odebráno  
  Horní index  Odebráno Odebráno  
  Dolní index Odebráno Odebráno  
  Okraje Odebráno Odebráno  
  Do bloku Změněno na zarovnání doleva Odebráno Není podporováno
  Linetype Nepodporovány vícenásobné řádky, změněno na víceřádkové bez zalamování Odebráno  
  TextLinkage Odebráno Odebráno  
Komponenta    Odebráno Odebráno Odebráno
CompiledClip   Odebráno Odebráno Odebráno
Video   Odebráno Odebráno Odebráno
3D   Odebráno Odebráno Odebráno
  Natočení Odebráno Odebráno Odebráno
  Posun Odebráno Odebráno Odebráno
  Doplnit Odebráno
Odebráno Odebráno
Radiální přechod     Nahrazení plnou výplní
 
BlendMode     Odebráno  
  Vrstva  Odebráno Odebráno Odebráno
  Ztmavit  Odebráno Odebráno  
  Násobit  Odebráno Odebráno  
  Zesvětlit  Odebráno Odebráno  
  Závoj  Odebráno Odebráno  
  Překrýt  Odebráno Odebráno Odebráno
  Tvrdé světlo Odebráno Odebráno Odebráno
  Odečíst  Odebráno Odebráno Odebráno
  Rozdíl  Odebráno Odebráno Odebráno
  Invertovat  Odebráno Odebráno Odebráno
  Alfa  Odebráno Odebráno Odebráno
  Vymazat  Odebráno Odebráno Odebráno
RenderMode (ExportAsBitmap)   Odebráno Odebráno  
RenderMode (CacheAsBitmap)        
  Neprůhledný Nahrazeno průhledným    
Filtry     Odebráno  
  Úkos  Odebráno    
  Záře s přechodem Odebráno   Odebráno
  Úkos s přechodem Odebráno   Odebráno
  Vržený stín
  • Kvalita – vysoká a střední nahrazena nízkou
  • Úhel – nastaveno na hodnotu 0 stupňů
  • Vzdálenost – nastaveno na hodnotu 0 px
  • Vyseknutí – odebráno
  • InnerShadow – odebráno
   
  Záře
  • Kvalita – vysoká a střední nahrazena nízkou
  • Vyseknutí – odebráno
  • InnerGlow – odebráno
   
Zvuk       Odebráno
  Formát  Podporovány pouze formáty MP3 a WAV Podporovány pouze formáty MP3 a WAV  
  Událost  Odebráno    
  Synchronizace – spustit Odebráno a nahrazeno událostí    
  Synchronizace – zastavit Odebráno a nahrazeno událostí    
  Stream Odebráno a nahrazeno událostí Není podporováno  
Navázání jazyka ActionScript na symbol   Navázání AS s názvy je zachováno a použito jako navázání s jazykem JavaScript Navázání AS s názvy je zachováno a použito jako navázání s jazykem JavaScript Nevyexportováno
Skriptování       Neuplatní se
  ActionScript Komentáře se zobrazí v panelu Akce Komentáře se zobrazí v panelu Akce  
Vrstvy        
  Vrstvy masek
  Při publikování ignorováno  
Tlačítka     Převedeno na grafický symbol  
Měřítko s 9 řezy   Odebráno Odebráno Odebráno
Animace parametrů tahu       Není podporováno
         

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?