Digitální negativ (DNG)

Veřejný formát pro archivaci dat raw z digitálního fotoaparátu

Formáty souborů raw jsou při práci s digitální fotografií oblíbené, protože poskytují více kontroly nad kreativní tvorbou. Fotoaparáty však mohou používat řadu různých formátů raw, přičemž jejich specifikace není veřejně dostupná. To znamená, že ne každý soubor raw lze načíst a zpracovat různými softwarovými aplikacemi. V důsledku toho použití těchto autorizovaných souborů raw jako dlouhodobého řešení archivace s sebou přináší riziko a sdílení těchto souborů napříč složitými pracovními postupy je problematičtější.

Digitální negativ (DNG) je veřejně dostupný formát pro archivaci souborů raw generovaných různými digitálními fotoaparáty. Tento formát představuje řešení chybějícího otevřeného standardu pro soubory raw vytvořené různými modely fotoaparátů a zajišťuje fotografům snadný přístup k jejich souborům.

Formát DNG podporují stovky výrobců softwaru, jako například společnosti Apple a Google. Uznávaní výrobci fotoaparátů, mimo jiné společnosti Leica, Casio, Ricoh, Samsung a Pentax, představili fotoaparáty, které poskytují přímou podporu formátu DNG. Viz Camera Raw.

Kromě specifikace digitálního negativu DNG poskytuje společnost Adobe bezplatný program Adobe DNG Converter (Windows | macOS), který snadno převádí soubory RAW z mnoha dnes oblíbených fotoaparátů. Vývojáři a výrobci softwaru si mohou stáhnout úplnou specifikaci DNG (PDF). Formát DNG je podporován následujícím softwarem: Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom a Lightroom Classic.

Přejít na:

Hlavní výhody

Pro fotografy:

  • Formát DNG zvyšuje důvěryhodnost archivace. protože softwarová řešení pro digitální grafiku v budoucnosti dokážou snadněji otevřít soubory raw.
  • Jediné řešení na zpracování souborů raw umožňuje účinnější práci se soubory raw z různých modelů fotoaparátů od více výrobců.
  • Výrobci fotoaparátů mohou snadno převzít veřejně zdokumentovanou a snadno dostupnou specifikaci, která je aktualizovaná tak, aby vyhovovala technologickým změnám.

Pro výrobce hardwaru a softwaru:

  • Formát DNG odstraňuje potenciální překážky spojené s přijetím nových fotoaparátů, protože soubory raw z nových modelů budou okamžitě podporovány aplikací Photoshop i jinými aplikacemi.
  • Formát DNG šetří náklady na výzkum a vývoj tím, že omezuje nutnost vývoje nových formátů a usnadňuje testování fotoaparátů.
  • Díky společnému formátu je možné lépe kontrolovat kvalitu převodů v aplikacích jiných výrobců.
  • Specifikace umožňuje přidávat do souborů DNG soukromá metadata kvůli rozlišení.

Zdroje informací

Sada SDK Profily (duben 2018)

Sada SDK pro profily poskytuje prostředky pro tvorbu vylepšených profilů představených v aplikacích Lightroom Classic CC 7.3, Lightroom CC 1.3 a Camera Raw 10.3.

Stáhnout (ZIP, 68 MB)

Specifikace DNG 1.7.0.0 (červen 2023)

Stáhněte si specifikace popisující patentově nechráněný formát souborů pro ukládání nezpracovaných souborů fotoaparátů, který mohou použít různí dodavatelé hardwaru a softwaru.

Další informace – (PDF, )

DNG SDK

Sada SDK pro DNG poskytuje podporu pro čtení a zapisování souborů DNG i pro převod dat DNG do formátu, který lze snadno zobrazit nebo zpracovat v grafických aplikacích. Sada SDK může sloužit jako výchozí bod přidání podpory formátu DNG do stávajících aplikací, které používají a pracují se snímky, nebo jako pomůcka pro zahrnutí podpory formátu DNG do fotoaparátů.

Stáhnout sadu Adobe DNG SDK

DNG Profile Editor (září 2012)

DNG Profile Editor je bezplatný softwarový nástroj, který slouží k vytváření a úpravě profilů fotoaparátů.

Další informace (PDF; 3,93 MB)
Stáhnout (macOS | Windows)

Specifikace rozhraní příkazového řádku DNG

Platí pro Adobe DNG Converter 5.4 a novější.

Další informace (PDF, 71 kB)

Adobe Lens Profile Creator

Adobe ® Lens Profile Creator je bezplatný nástroj umožňující snadné vytváření profilů objektivu a jejich používání v řadě produktů Photoshop, například v softwaru Photoshop, zásuvném modulu Camera Raw a v aplikaci Lightroom. Profil objektivu popisuje typy optických odchylek u konkrétního objektivu a předepisuje způsob, jak následné deformace ve snímcích zachycených takovým objektivem opravit.

Další informace:

Uživatelská příručka (PDF; 1,64 MB)
Stáhnout (macOS | Windows)

Adobe Lens Profile Downloader

Od 1. 1. 2018 není nástroj Adobe Lens Profile Downloader nadále vyvíjen a není dostupný ke stažení. Vývojový tým společnosti Adobe přidává nové profily objektivů v každém vydání. O profily pro konkrétní objektivy můžete také požádat zde.

Hlavní body

Adobe Photoshop

Od úprav a kompozic fotografií až po digitální malování, animaci a grafický design – to vše můžete dělat v aplikaci Photoshop. Oživte své nápady na stolním počítači nebo iPadu. Magicky transformujte obrázky silou umělé inteligence. Naučte se nové dovednosti a sdílejte své projekty prostřednictvím živých streamů. V naší nejnovější verzi je aplikace Photoshop rychlejší, inteligentnější a jednodušší než kdy dříve.

Adobe Photoshop Lightroom

Lightroom je cloudová služba, která vám poskytne vše, co potřebujete k vytváření, úpravám, uspořádání, ukládání a sdílení fotografií na libovolném zařízení.

Adobe Photoshop Lightroom Classic

Lightroom Classic vám poskytne všechny nástroje pro úpravy na počítači, které potřebujete, abyste ze svých snímků ukázali to nejlepší. Zvýrazněte barvy, oživte vybledlé záběry, odstraňte rušivé objekty a vyrovnejte zkosené snímky. Uspořádejte si snadno všechny fotografie v počítači a sdílejte je mnoha různými způsoby.

Plán Creative Cloud pro digitální fotografii – úplné řešení pro práci s fotografiemi

V aplikaci Lightroom můžete obrázky upravovat, uspořádat a předvádět a po návratu do aplikace Photoshop můžete provádět úpravy na úrovni obrazových bodů a vytvářet kompozice. Aplikace Lightroom a Photoshop společně nabízejí komplexní řešení pro práci s digitálními fotografiemi.

Ke stažení

Adobe DNG Converter je bezplatný nástroj převádějící soubory z více než 600 fotoaparátů na formát DNG, který vám umožní jednoduše převádět specifické soubory raw fotoaparátu na univerzálnější soubor raw formátu DNG.

Adobe DNG Converter pro macOS
Adobe DNG Converter pro Windows

Patentová licence specifikující formát DNG

Patentová licence specifikující formát DNG

Společnost Adobe je vydavatelem specifikace digitálního negativu (DNG) popisující formát souboru obrázku pro ukládání informací raw fotoaparátů používaných širokou škálou hardwaru a softwaru. Společnost Adobe poskytuje specifikaci DNG veřejnosti za účelem podpory implementace tohoto formátu souborů odpovídajícím způsobem. Tento dokument představuje patentovou licenci, kterou společnost Adobe uděluje jednotlivcům a organizacím za účelem vývoje, prodeje a/nebo distribuce hardwaru a softwaru, který čte a/nebo zapisuje soubory snímků tak, jak je uvedeno ve specifikaci formátu DNG.

Udělení práv

Na základě podmínek uvedených níže společnost Adobe poskytuje jednotlivcům i organizacím po celém světě bezplatné, nepřenosné a nevýhradní právo, které se řídí všemi základními nároky a vztahuje se na výrobu, použití, prodej, import a distribuci kompatibilních implementací, a to výhradně pro účely čtení a zápisu souborů snímků, které odpovídají specifikaci formátu DNG.

„Kompatibilní implementací“ se rozumí část softwarového nebo hardwarového produktu, která čte nebo zapisuje počítačové soubory v souladu se specifikací formátu DNG.

„Specifikace formátu DNG“ znamená libovolnou verzi specifikace formátu Adobe DNG, kterou společnost Adobe veřejně zpřístupnila (například verzi 1.0.0.0 vydanou v září 2004).

„Základním nárokem“ je patentový nárok, bez ohledu na datum a místo jeho vydání, ke kterému má společnost Adobe právo poskytnout bezplatnou licenci a k jehož porušení by nevyhnutelně došlo implementací specifikace formátu DNG. K nevyhnutelnému porušení nároku specifikací formátu DNG dojde jen tehdy, když i při veškeré snaze dodržet tuto specifikaci se nelze vyhnout porušení, protože neexistuje technicky schůdná, neporušující alternativa, která by dosažení shody umožňovala. Základní nárok nezahrnuje nárok, který byl porušen implementací (a) zprostředkující technologie nezbytné k výrobě či použití produktu nebo některé jeho části, která vyhovuje specifikaci formátu DNG, ale není výslovně uvedena ve specifikaci formátu DNG (například kompilační technologie nebo technologie základního operačního systému); (b) technologie vyvinuté jinde a zapracované do specifikace formátu DNG formou odkazu; nebo (c) implementací jiných formátů souborů než DNG.

Odvolání

Společnost Adobe může výše udělená práva pro jednotlivce nebo organizaci odvolat v případě, že tento držitel licence nebo jeho pobočky podniknou proti společnosti Adobe nebo jejím pobočkám právní kroky týkající se patentu a související se čtením nebo zápisem souborů kompatibilních se specifikací DNG.

Každá kompatibilní implementace distribuovaná podle této licence musí obsahovat následující oznámení, které je viditelně zobrazeno ve zdrojovém kódu a v dokumentaci: „This product includes DNG technology under license by Adobe.“ (Tento produkt obsahuje technologii DNG získanou na základě licence od společnosti Adobe.)

Odmítnutí záruky

Tato práva jsou poskytována tak, jak jsou, bez záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk týkajících se vlastnického práva a neporušení práv třetích osob. Žádné ustanovení této licence nelze vykládat jako (a) nutnost údržby jakéhokoli patentu; (b) záruku nebo prohlášení týkající se platnosti nebo rozsahu jakéhokoli patentu; (c) záruku nebo prohlášení ohledně toho, že jakýkoli produkt či služba neporušuje práva třetích osob na některý patent; (d) dohodu o akcích spočívajících v oznámení nebo stíhání třetích osob kvůli porušení práv třetích osob na jakýkoli patent; nebo (e) poskytnutí práva nebo licence podle jiných než základních patentových nároků.

Vyhrazení práv

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.