Chyba upgradu: „Toto sériové číslo není pro způsobilý produkt“

Chyba „Toto sériové číslo není pro způsobilý produkt“ se obvykle zobrazí, když se pokusíte nainstalovat upgrade produktu Adobe na nový počítač nebo nový pevný disk.

Co je způsobilý produkt? Instalace upgradu produktu Adobe vyžaduje způsobilý předchozí produkt  předchozí plnou verzi produktu, kterou jste zakoupili a nainstalovali do počítače. Pokud v počítači existuje předchozí verze produktu, upgrade se spustí automaticky. Pokud instalátor upgradu nemůže na počítači najít předchozí verzi produktu, požádá vás o zadání sériového čísla předchozího produktu.

Problém: Toto sériové číslo není pro způsobilý produkt

Pokud se zobrazí chyba „Toto sériové číslo není pro způsobilý produkt. Zkuste prosím jiné.“, když zadáte sériové číslo na obrazovce Upgrade sériového čísla, vyzkoušejte následující řešení.

Řešení

  1. Z nabídky Produkt vyberte starou (předchozí) verzi produktu.

  2. Zadejte sériové číslo předchozí verze produktu. Nezadávejte sériové číslo upgradu.

    Poznámka:

    Nemůžete sériové číslo najít? Podívejte se na téma Vyhledání sériového čísla.

    Zadávejte pouze číselná sériová čísla bez pomlček. Nezadávejte abecední znaky.

Instalátor upgradu přijímá pouze platné sériové číslo předchozí verze stejného produktu.

Nesplňujete podmínky pro upgrade?

Pokud nesplňujete podmínky pro upgrade, možná můžete zakoupený upgrade vrátit. Přečtěte si téma Vrácení, zrušení nebo výměna objednávky Adobe.

Z nabídky Produkt na obrazovce Upgrade sériového čísla vyberte jiný produkt nebo verzi a zadejte příslušné sériové číslo.

Tyto aplikace nepoužívají stejné metody ověřování jako novější aplikace Adobe. Na webu podpory Adobe vyhledejte dokumentaci k těmto aplikacím.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?