Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | CS

Ukončovací kód 6 nebo ukončovací kód 7 během instalace

Při instalaci aplikace Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6) nebo aplikací Photoshop Elements či Premiere Elements se objeví jedna z následujících chyb:

 • Exit Code: 6 (Ukončovací kód: 6)
 • Exit Code: 7 (Ukončovací kód: 7)

Tyto kódy značí, že instalace byla dokončena s chybami.

Postupně zkoušejte následující řešení. Jakmile se vám podaří aplikaci úspěšně nainstalovat, již dále nepokračujte.

Instalujete službu Creative Cloud?

Informace o řešení potíží, při nichž se při instalaci produktu Creative Cloud zobrazí ukončovací kód 6 nebo 7, naleznete v dokumentu Chyby instalace s ukončovacím kódem 6 a 7 | CC.

Řešení 1 (pouze pro systém Windows): Oprava distribuovatelných balíčků Microsoft Visual C++

 1. Vyberte nabídku Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.

 2. Vyhledejte nainstalované distribuovatelné balíčky Microsoft Visual C++.

  Poznámka:

  souboru protokolu instalace aplikace společnosti Adobe vyhledejte verzi distribuovatelného balíčku Microsoft Visual C++, který způsobil chybu. Poté tuto verzi opravte nebo přeinstalujte.

 3. Postupně klikněte pravým tlačítkem na každou verzi, zvolte možnost Změnit a poté klikněte na možnost Opravit v následujícím okně.

  Poznámka:

  Pokud není možné změnit verzi, odinstalujte a poté přeinstalujte soubory. Z webu Microsoft Download Center stáhněte novou kopii instalačních souborů distribuovatelného balíčku.

 4. Restartujte svůj počítač.

 5. Přeinstalujte aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 2: Přejmenování složek Adobe ve složce Aplikace nebo ve složce Program Files

Poznámka: Před použitím tohoto řešení se ujistěte, zda jste se pokusili odinstalovat programy, které zkoušíte nainstalovat.

Soubory, které byly vytvořeny při předchozích pokusech o instalaci, mohou způsobit systémové chyby při čtení nebo zapisování do souborů. Zkontrolujte, zda nejsou ve složce Aplikace (systém Mac OS) nebo Program Files (systém Windows) složky z předchozích pokusů o instalaci nebo aktualizaci.

 1. Přejděte do následující složky:

  Systém Mac OS: /Aplikace

  Systém Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Otevřete složky pojmenované podle aplikací, které se snažíte nainstalovat, a přejmenujte je. Například přejmenujte složku „Adobe Photoshop CC“ na složku „Adobe Photoshop CC old“.

 3. Zkontrolujte, zda existuje složka „AdobePatchFiles“ a přejmenujte ji.

 4. (Pouze systém Mac OS) Přejmenujte složku „Adobe“ ve složce Aplikace na „Adobe old“.

 5. Přeinstalujte software.

 6. Po úspěšném provedení instalace se ujistěte, zda ostatní aplikace společnosti Adobe fungují a poté odstraňte přejmenované složky.

Řešení 3: Restartování počítače v nouzovém režimu

 1. Restartujte počítač podle pokynů uvedených v jednom z následujících dokumentů:

 2. Přeinstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 4 (pouze pro systém Windows): Oprava instalačního programu systému Microsoft Windows

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Klikněte na položky Start > Všechny programy > Příslušenství.

  -nebo-

  (Windows 8.1/10) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start.

 2. (Windows 7) Klikněte pravým tlačítkem na příkazový řádek a zvolte příkaz Spustit jako správce.

  -nebo-

  (Windows 8.1/10) Vyberte možnost Příkazový řádek (správce).

 3. V okně příkazového řádku zadejte příkaz sfc /SCANNOW a stiskněte klávesu Enter.

 4. Až bude kontrola systému dokončena, zadejte v okně příkazového řádku příkaz msiexec /unreg a stiskněte klávesu Enter.

 5. V okně příkazového řádku zadejte příkaz msiexec /regserver a stiskněte klávesu Enter.

 6. Přeinstalujte aplikaci Adobe.

Windows XP/Vista

Stáhněte a nainstalujte nejnovější součásti k opětovné distribuci Instalační služby systému Microsoft Windows. Pak přeinstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 5: Odinstalace aplikace Adobe AIR a její opětovná instalace společně s aplikací Nápověda Adobe

 1. Odinstalujte prostředí Adobe AIR:

  Windows Vista/7/8/10

  Otevřete nabídku Ovládací panely. V části Programy klikněte na možnost Odinstalovat program. Vyberte volbu Adobe AIR a poté klikněte na možnost Odinstalovat.

  Windows XP

  Vyberte možnost Start > Ovládací panely, dvakrát klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy a vyberte možnost Adobe AIR. Poté klikněte na možnost Odinstalovat.

  Mac OS

  Aplikaci AIR přetáhněte do koše.

 2. Přejdete do složky datových částí aplikace AdobeHelp. Například:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dvakrát klikněte na soubor AIRInstallerRunner.exe (Windows) nebo Adobe AIR Installer.app (Mac OS).

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Poté se vraťte do složky datových částí.
 6. Dvakrát klikněte na soubor AdobeHelp.air a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 7. Přeinstalujte aplikaci Adobe. 

Řešení 6: Kontrola souboru instalačního protokolu

Ukončovací kódy 6 a 7 jsou kódy obecných chyb. Při určování přesné příčiny se podívejte do instalačního protokolu, do části pod oznámením, že se vyskytly problémy s instalací. Pod ukončovacím kódem je zobrazena chybová zpráva popisující, v čem chyba spočívá.

Podrobné informace o umístění souborů protokolů a jejich kontrole naleznete v článku Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolů | CS.

Řešení 7: Ověření oprávnění

Tyto chyby se mohou vyskytnout při potížích s oprávněními k souborům. Chcete-li problémy vyřešit, ověřte, zda máte oprávnění ke čtení a k zápisu u potřebných souborů a složek.

 1. Vyhledejte kódy chyb a cesty k souborům, kterých se týkají chybové zprávy, v hlavním protokolu instalace aplikace

  Poznámka:

  Informace o otevírání a čtení souboru protokolu naleznete v článku Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolů | CS.

 2. U každé chybové zprávy vyhledejte v cestě k souboru nadřazenou složku (nebo adresář). Nadřazená složka je složka uvedená před koncovou složkou v chybové zprávě.

  U jednotlivých chybových zpráv vyhledejte nadřazenou složku.

 3. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 4. Podle pokynů pro daný operační systém níže upravte oprávnění.
  Poznámka:

  K tomuto řešení potřebujete mít v počítači oprávnění správce. Přihlaste se pomocí uživatelského účtu správce.

 1. Zvolte možnost Start > Průzkumník souborů > Tento počítač.

 2. Přejděte do nadřazené složky. Může se například jednat o cestu: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na složku a zvolte možnost Vlastnosti.

 4. V části Atributy zrušte zaškrtnutí možnosti Jen pro čtení a klikněte na tlačítko Použít.

 5. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 6. V části Název skupiny nebo jméno uživatele klikněte na možnost SYSTEM a ujistěte se, zda je v části Oprávnění zaškrtnuta možnost Úplné řízení. Pokud zaškrtnuta není, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na položku Upravit.
  2. V otevřeném dialogovém okně Oprávnění klikněte na možnost SYSTEM.
  3. oprávnění pro systém zaškrtněte políčko ve sloupci Povolit vedle možnosti Úplné řízení.
  4. Klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na tlačítko OK.
 7. U části Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte skupinu Administrators a zopakujte krok 6.

 8. Postup opakujte pro všechny další cesty z protokolů chybových zpráv.

 9. Přeinstalujte aplikaci společnosti Adobe.

 1. Otevřete Průzkumník souborů: Klikněte na tlačítko Hledat v pravém horním rohu obrazovky, zadejte název Průzkumník souborů a poté klikněte na Průzkumníka souborů.

 2. Přejděte do nadřazené složky. Může se například jednat o cestu: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na složku a zvolte možnost Vlastnosti.

 4. V části Atributy zrušte zaškrtnutí možnosti Jen pro čtení a klikněte na tlačítko Použít.

 5. V dialogové okně Potvrdit změnu atributů kliknutím na tlačítko OK použijte změny u dané složky, podsložek a souborů.

 6. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 7. V části Název skupiny nebo jméno uživatele klikněte na možnost SYSTEM a ujistěte se, zda je v části Oprávnění zaškrtnuta možnost Úplné řízení. Pokud zaškrtnuta není, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na položku Upravit.
  2. V otevřeném dialogovém okně Oprávnění klikněte na možnost SYSTEM.
  3. oprávnění pro systém zaškrtněte políčko ve sloupci Povolit vedle možnosti Úplné řízení.
  4. Klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na tlačítko OK.
 8. U části Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte skupinu Administrators a zopakujte krok 7.

 9. Postup opakujte pro všechny další cesty z protokolů chybových zpráv.

 10. Přeinstalujte aplikaci společnosti Adobe.

 1. Zvolte možnost Start > Počítač > Uspořádat > Možnosti složky a hledání a poté klikněte na kartu Zobrazení.

 2. V části Upřesnit nastavení zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.

 3. Přejděte do nadřazené složky.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na složku a zvolte možnost Vlastnosti.

 5. V části Atributy zrušte zaškrtnutí možnosti Jen pro čtení a klikněte na tlačítko Použít.

 6. V dialogové okně Potvrdit změnu atributů kliknutím na tlačítko OK použijte změny u dané složky, podsložek a souborů.

 7. Ujistěte se, zda jsou na kartě Zabezpečení nastavena oprávnění ke skupinám Administrators a SYSTEM na možnost Úplné řízení. Jestliže tomu tak není, postupujte následovně:

  1. Klikněte na položku Upravit.
  2. Pokud se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů, přijměte ji podle zobrazených pokynů.
  3. Podle potřeby upravte nastavení a povolte úplné řízení u skupiny SYSTEM i Administrators.
  4. Kliknutím na tlačítko OK použijte změny.
 8. Klikněte na tlačítko Upřesnit, vyberte kartu Vlastník a poté klikněte na tlačítko Upravit. Pokud se zobrazí, potvrďte výzvu nástroje Řízení uživatelských účtů.

 9. V části Změnit vlastníka na klikněte na skupinu Administrators a zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

 10. Na kartě Oprávnění klikněte na tlačítko Změnit oprávnění. Pokud se zobrazí, potvrďte výzvu nástroje Řízení uživatelských účtů.

 11. Zaškrtněte políčko Přepsat všechna oprávnění podřízených objektů zděditelnými oprávněními tohoto objektu.

 12. Klikněte na tlačítko OK a poté tlačítko Ano, dokud neukončíte dialogové okno Vlastnosti.

 13. Proces zopakujte pro všechny další cesty k souborům.
 14. Přeinstalujte aplikaci společnosti Adobe.

 1. (Pouze pro systém Windows XP Home) Restartujte systém v nouzovém režimu stisknutím klávesy F8 během spouštění počítače a zvolením položky Nouzový režim v seznamu možností spuštění.

  Poznámka:

  Další informace o nouzovém režimu najdete na webové stránce podpory společnosti Microsoft.

 2. Vyberte položku Start > Tento počítačMožnosti složky a poté klikněte na kartu Zobrazení.

 3. V části Upřesnit nastavení zrušte zaškrtnutí možnosti Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.

 4. Přejděte do nadřazené složky.  

 5. Klikněte pravým tlačítkem na složku a zvolte možnost Vlastnosti.

 6. V části Atributy zrušte zaškrtnutí možnosti Jen pro čtení, klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na volbu OK.

 7. Ujistěte se, zda jsou na kartě Zabezpečení uvedeny skupiny Administrators a System a oprávnění k zabezpečení jsou nastavena na možnost Úplné řízení.

 8. Klikněte na tlačítko Upřesnit, vyberte kartu Vlastník a vyberte možnost Administrators.

 9. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech, klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na možnosti Ano.

 10. Na kartě Oprávnění zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt a klikněte na tlačítko OK.

 11. Klikněte na tlačítko Ano a na tlačítko OK, dokud neukončíte dialogové okno Vlastnosti.

 12. Proces zopakujte pro všechny zbývající cesty k souborům.

 13. Přeinstalujte aplikaci společnosti Adobe.

 1. Přejděte do nadřazené složky.
 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.

 3. V části Sdílení a oprávnění klikněte na možnost Podrobnosti a v případě potřeby zobrazte možnosti vlastníka a skupin.

 4. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu. V zobrazené výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo správce.

 5. Udělte oprávnění ke čtení a k zápisu svému uživatelskému jménu, systému, správci a všem uživatelům.

 6. Klikněte na ikonu ozubeného kola, zvolte možnost Použít pro položky ve složce a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. Zavřete okno Informace.

 8. Opakujte tento proces pro všechny zbývající cesty.
 9. Přeinstalujte aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 8: Instalace aplikace Adobe Drive

Pokud chcete nainstalovat aplikaci Adobe Drive, nainstalujte nejprve aplikaci Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator nebo Bridge ve verzi CS6. Další informace naleznete v článku Chybové zprávy lokalizovaného instalačního programu aplikace Adobe Drive CC.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.