Chyby při instalaci – ukončovací kód 6 nebo 7 | CS

   Urychlete svou kreativitu upgradem na nejnovější verze svých známých aplikací.

Užijte si výhody, jako je cloudové úložiště, synchronizace souborů mezi zařízeními, přístup ke službám Creative Cloud a mnohem více.

Chyby při instalaci – ukončovací kód 6 nebo 7

Při pokusu o instalaci aplikace Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements nebo Premiere Elements se zobrazí některá z následujících chyb:

 • Ukončovací kód 6
 • Ukončovací kód 7

Tyto kódy značí, že instalace skončila s chybami.

Vyzkoušejte postupně následující řešení. Zastavte, jakmile aplikaci úspěšně nainstalujete.

Instalujete aplikaci Creative Cloud?

Nápovědu k řešení chyby s ukončovacím kódem 6 nebo 7 zobrazené při pokusu o instalaci produktu Creative Cloud naleznete v tématu Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud.

Řešení 1: (pouze Windows) Oprava balíčků Microsoft Visual C++ Redistributable

 1. Přejděte do nabídky Ovládací panel > Programy > Programy a funkce.

 2. Ujistěte se, že jsou nainstalovány balíčky Microsoft Visual C++ Redistributable Packages.

  Poznámka:

  Podle potřeby můžete prohledat soubor s protokoly hlavní instalace Adobe a najít přesnou verzi balíčku Microsoft Visual C++ Redistributable Packages, který způsobil chybu. Poté buď opravte, nebo přeinstalujte pouze danou verzi.

 3. Postupně klikněte pravým tlačítkem na každou verzi a vyberte možnost Změnit a v novém okně klikněte na tlačítko Opravit.

  Poznámka:

  Pokud není pro danou verzi změna dostupná, můžete soubory odinstalovat a znovu nainstalovat. Z centra pro stahování Microsoft můžete stáhnout novou kopii instalačních souborů balíčku „redistributables“.

 4. Restartujte počítač.

 5. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 2: Přejmenujte složky Adobe ve složce Applications nebo Program Files

Poznámka: Než se pokusíte použít toto řešení, ujistěte se, že jste se pokusili odinstalovat programy, které se pokoušíte nainstalovat.

Soubory, které zůstaly po předchozích pokusech o instalaci, mohou často způsobit systémové chyby spojené se čtením nebo zápisem souborů. Ve složkách Applications (macOS) nebo Program Files (Windows) vyhledejte složky, které zůstaly po předchozí instalaci nebo pokusu o aktualizaci.

 1. Přejděte zde:

  Mac OS: /Applications

  Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Vyhledejte složky nesoucí název aplikace, kterou se pokoušíte nainstalovat, a tyto soubory přejmenujte. Například „Adobe Photoshop CC“ přejmenujte na „Adobe Photoshop CC old“.

 3. Vyhledejte složku „AdobePatchFiles“ a přejmenujte ji.

 4. (pouze macOS) Ve složce Applications přejmenujte složku „Adobe“ na „Adobe old“.

 5. Software znovu nainstalujte.

 6. Pokud bude instalace úspěšná, ujistěte se, že vaše ostatní aplikace Adobe fungují správně, a poté přejmenované složky odstraňte.

Řešení 3: Restartujte počítač v nouzovém režimu

 1. Podle pokynů v jednom z těchto dokumentů počítač restartujte:

 2. Přeinstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 4: (pouze Windows) Opravte instalační program Microsoft Windows

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Přejděte do nabídky Start > Všechny programy > Příslušenství.

  -nebo-

  (Windows 8.1/10) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu nabídky Start.

 2. (Windows 7) Klikněte pravým tlačítkem na Příkazový řádek a zvolte příkaz Spustit jako správce.

  -nebo-

  (Windows 8.1/10) Zvolte možnost Příkazový řádek (správce).

 3. V okně příkazového řádku zadejte text sfc /SCANNOW a stiskněte klávesu Enter.

 4. Po naskenování systému zadejte v okně příkazového řádku text msiexec /unreg a stiskněte klávesu Enter.

 5. V okně příkazového řádku zadejte text msiexec /regserver a stiskněte klávesu Enter.

 6. Přeinstalujte aplikaci Adobe.

Windows XP/Vista

Stáhněte a nainstalujte nejnovější balíček Microsoft Windows Installer Redistributable. Pak přeinstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 5: Odinstalujte Adobe AIR a znovu nainstalujte AIR a Adobe Help

 1. Odinstalujte aplikaci Adobe AIR:

  Windows Vista/7/8/10

  Otevřete nabídku Ovládací panel. V nabídce Programy, klikněte na tlačítko Odinstalovat program. Vyberte možnost Adobe AIR a klikněte na tlačítko Odinstalovat.

  Windows XP

  Vyberte nabídku Start > Ovládací panel, dvakrát klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy a vyberte možnost Adobe AIR. Poté klikněte na tlačítko Odinstalovat.

  Systém Mac OS

  Přetáhněte aplikaci AIR do koše.

 2. Přejděte do složky AdobeHelp payloads. Příklady:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Systém Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dvakrát klikněte na soubor AIRInstallerRunner.exe (Windows) nebo Adobe AIR Installer.app (macOS).

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Vraťte se do složky „payloads“.
 6. Dvakrát klikněte na soubor AdobeHelp.air a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 7. Přeinstalujte aplikaci Adobe. 

Řešení 6: kontrola souboru s protokolem instalace

Ukončovací kód 6 a 7 jsou obecné chybové kódy. K určení přesné příčiny chyby se podívejte do protokolu instalace v tématu „Při instalaci se vyskytly problémy“. Pod ukončovacím kódem se nachází chybová zpráva popisující problém.

Podrobnosti o vyhledání souborů s protokolem a postup jejich otevření najdete v tématu Odstraňování potíží pomocí souborů protokolů | Creative Cloud.

Řešení 7: zkontrolujte oprávnění k souborům

Tyto chyby mohou značit problém s oprávněním pro přístup k souboru. Při řešení ověřte, zda máte oprávnění pro čtení a zápis do potřebných souborů a složek.

 1. Zkontrolujte hlavní instalační protokol na výskyt chybových kódů a zaznamenejte si všechny cesty k souborům související s chybovými zprávami.

  Poznámka:

  Další informace o otevření a čtení informací v souboru s protokolem najdete v tématu Odstraňování potíží pomocí souborů protokolů | Creative Cloud.

 2. Určete nadřazenou složku (nebo adresář) z cesty k souboru související s každou chybovou zprávou. Nadřazená složka je složka přímo před poslední složkou v chybové zprávě.

  Určete nadřazenou složku pro každou chybovou zprávu.

 3. Zavřete všechny aplikace Adobe.
 4. Podle níže uvedených pokynů pro váš operační systém upravte oprávnění.
  Poznámka:

  Toto řešení vyžaduje oprávnění správce pro váš počítač. Přihlaste se pomocí účtu správce.

 1. Vyberte možnost Start > Průzkumník souborů > Tento počítač.

 2. Přejděte do nadřazené složky. Např.: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na složku a vyberte možnost Vlastnosti.

 4. V části Atributy zrušte označení pole Pouze ke čtení a klikněte na tlačítko Použít.

 5. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 6. V části Název skupiny nebo uživatele klikněte na možnost Systém a ujistěte se, že je v části Oprávnění vybrána možnost Úplná kontrola. V opačném případě postupujte následovně:

  1. Klikněte na Upravit.
  2. V otevřeném dialogovém okně Oprávnění klikněte na možnost Systém.
  3. V části Oprávnění pro systém klikněte na zaškrtávací pole ve sloupci Povolit vedle možnosti Úplná kontrola.
  4. Klikněte na tlačítko Použít a poté OK.
 7. Opakujte krok 6 a vyberte možnost Správci v části Název skupiny nebo uživatele.

 8. Opakujte proces také u všech dalších cest z protokolů chybových zpráv.

 9. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

 1. Otevřete Průzkumník souborů: Klikněte na pravý horní roh obrazovky, poté na Hledat, zadejte text Průzkumník souborů a poté klikněte na Průzkumník souborů.

 2. Přejděte do nadřazené složky. Např.: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na složku a vyberte možnost Vlastnosti.

 4. V části Atributy zrušte označení pole Pouze ke čtení a klikněte na tlačítko Použít.

 5. V dialogovém okně Potvrdit změnu atributů kliknutím na tlačítko OK použijte změny u této složky, podsložky a souborů.

 6. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 7. V části Název skupiny nebo uživatele klikněte na možnost Systém a ujistěte se, že je v části Oprávnění vybrána možnost Úplná kontrola. V opačném případě postupujte následovně:

  1. Klikněte na Upravit.
  2. V otevřeném dialogovém okně Oprávnění klikněte na možnost Systém.
  3. V části Oprávnění pro systém klikněte na zaškrtávací pole ve sloupci Povolit vedle možnosti Úplná kontrola.
  4. Klikněte na tlačítko Použít a poté OK.
 8. Opakujte krok 7 a vyberte možnost Správci v části Název skupiny nebo uživatele.

 9. Opakujte proces také u všech dalších cest z protokolů chybových zpráv.

 10. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

 1. Vyberte možnost Start > Počítač > Uspořádat > Možnosti složky a hledání a klikněte na kartu Zobrazit.

 2. V části Pokročilé nastavení zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.

 3. Přejděte do nadřazené složky.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na složku a vyberte možnost Vlastnosti.

 5. V části Atributy zrušte označení pole Pouze ke čtení a klikněte na tlačítko Použít.

 6. V dialogovém okně Potvrdit změnu atributů kliknutím na tlačítko OK použijte změny u této složky, podsložky a souborů.

 7. Na kartě Zabezpečení se ujistěte, že jsou nastavena oprávnění Úplná kontrola pro skupinu SprávciSystém. Pokud ne, postupujte takto:

  1. Klikněte na Upravit.
  2. Pokud se zobrazí výzva Řízení uživatelských účtů (UAC), podle pokynů ji potvrďte.
  3. Změňte nastavení podle potřeby a umožněte tak úplnou kontrolu systému i správcům.
  4. Kliknutím na tlačítko OK přijměte změny.
 8. Klikněte na tlačítko Upravit, označte kartu Vlastník a klikněte na tlačítko Upravit. V případě zobrazení výzvy UAC ji potvrďte.

 9. V části Změnit vlastníka na klikněte na možnost Správci a vyberte možnost Nahradit vlastníka v subkontejnerech a objektech. Klikněte na tlačítko Použít a poté OK.

 10. Na kartě Oprávnění klikněte na možnost Změnit oprávnění. V případě zobrazení výzvy UAC ji potvrďte.

 11. Vyberte možnost Přepsat všechna oprávnění podřízených objektů zděditelnými oprávněními tohoto objektu.

 12. Klikněte postupně na tlačítko OKAno, dokud se dialogové okno Vlastnosti nezavře.

 13. Opakujte proces u všech dalších cest k souboru.
 14. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

 1. (pouze Windows XP Home) Restartujte systém v nouzovém režimu stisknutím klávesy F8 během spouštění systému a výběrem možnosti Nouzový režim v seznamu možností.

  Poznámka:

  Další informace k nouzovému režimu naleznete na webu podpory Microsoft.

 2. Vyberte možnost Start > Můj počítač > Možnosti složky a klikněte na kartu Zobrazit.

 3. V části Pokročilé nastavení zrušte výběr možnosti Používat zjednodušené sdílení souborů (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.

 4. Přejděte do nadřazené složky.  

 5. Klikněte pravým tlačítkem na složku a vyberte možnost Vlastnosti.

 6. V části Atributy zrušte označení pole Pouze ke čtení a klikněte na tlačítko Použít > OK.

 7. Na kartě Zabezpečení se ujistěte, že jsou uvedena a nastavena oprávnění Úplná kontrola pro skupinu Správci i Systém.

 8. Klikněte na tlačítko Upravit, označte kartu Vlastník a vyberte možnost Správci.

 9. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v subkontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko Použít > Ano.

 10. Vyberte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt na kartě Oprávnění a klikněte na tlačítko OK.

 11. Klikněte postupně na tlačítko OKAno, dokud se dialogové okno Vlastnosti instalačního programu nezavře.

 12. Opakujte proces u všech dalších cest k souboru.

 13. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

 1. Přejděte do nadřazené složky.
 2. S přidrženou klávesou Ctrl klikněte na složku a vyberte možnost Informace.

 3. V části Sdílení a oprávnění podle potřeby kliknutím na možnost Podrobnosti otevřete okno s možnostmi vlastníka a skupiny.

 4. Klikněte na ikonu zámku v pravém spodním rohu. Po zobrazení výzvy zadejte své uživatelské jméno a heslo správce.

 5. Přidejte oprávnění pro čtení a zápis ke svému uživatelskému jménu, systému, správci a všem.

 6. Klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte možnost Použít u uzavřených položek a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. Zavřete okno Informace.

 8. Opakujte proces u všech dalších cest.
 9. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 8: Nainstalujte aplikaci Adobe Drive

K instalaci aplikace Adobe Drive nainstalujte verzi CS6 aplikace Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator nebo Bridge. Další informace najdete v tématu Chybové zprávy lokalizovaného instalačního programu Adobe Drive CC.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?