Chyba „Exit Code: 19“ v protokolu instalace | Creative Suite

Používáte službu Creative Cloud?

Chyba kvůli konfliktu procesů

Při instalaci produktu Creative Suite, například aplikace After Effects CS6, se v protokolu instalace produktu Creative Suite zobrazí některá z následujících zpráv:

  • Exit Code: 19 (Ukončovací kód: 19),
  • Payload <AdobeCode> can not be installed due to dependent operation failure (Datovou část <AdobeCode> nelze nainstalovat, protože se vyskytla chyba v dílčí operaci.). 

Co tyto zprávy znamenají? Produkt nebylo možné nainstalovat kvůli konfliktu procesů.

Viz Řešení 1. V případě bezobslužných instalací (multilicence) viz Řešení 2.

Řešení 1: Ukončení konfliktních procesů nebo aplikací

Ukončete proces, který je uveden v následující zprávě zobrazené v instalačním programu produktu Creative Suite:

Aby bylo možné pokračovat, je nutné ukončit následující aplikace:

<seznam aplikací>

Poté restartujte počítač a nainstalujte produkt znovu.

Řešení 2: Ignorování nebo zakázání procesů při bezobslužné instalaci

Změňte konfiguraci bezobslužné instalace produktu Creative Suite tak, aby byly ignorovány aktuálně spuštěné procesy. Viz část Creating Deployment Packages v příručce Adobe Application Manager Enterprise Edition Enterprise Deployment Guide.

-nebo-

Před instalací produktu zakažte procesy spuštěné na pozadí. Viz část Conflicting Processes v příručce Adobe Application Manager Enterprise Edition Enterprise Deployment Guide.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.