Od 1. května 2015 nebude pro odběratele služby Creative Cloud ani v podobě samostatné licence možné zakoupit sadu Digital Publishing Suite s jedním vydáním.

Pokud využíváte předplatné produktu DPS ve verzi Enterprise, můžete využít možnosti sestavení aplikací s jedním foliem pro zařízení iPad.

  1. Jakmile budete s úpravami folia a obsažených článků hotovi, přihlaste se k nástroji Folio Producer za pomoci Adobe ID z aplikace, vyberte folio v organizéru Folio Producer Organizer a kliknutím na tlačítko Exportovat je exportujte ve formě souboru ZIP do vhodného umístění.

  2. Přihlaste se k nástroji Folio Builder za pomoci Adobe ID s rolí DPS App Builder. Pomocí nástroje Správa účtu přiřaďte role.

  3. Klikněte na tlačítko Create (Vytvořit), vyberte položku iPad (ne iPhone) a klikněte na možnost Next (Další).

  4. V nabídce App Type (Typ aplikace) vyberte možnost Built-In Single Edition App (Vestavěná aplikace s jedním vydáním).

  5. Zadejte soubor ZIP pro folio exportované v rámci prvního kroku.

    Určení typu aplikace v nástroji DPS App Builder
  6. Při sestavování aplikace postupujte podle pokynů nástroje DPS App Builder.