Přizpůsobení webového prohlížeče

Pomocí nástroje Správa účtu můžete přizpůsobit nastavení nástroje Content Viewer for Web (webový prohlížeč). Podle potřeby můžete povolit webový prohlížeč, nastavit mezní hodnotu pro Paywall, určit web, který se zobrazí v případě, že sdílený odkaz směřuje na chybějící adresu URL a mnohem více. Podrobnosti naleznete v tématu Nástroj pro správu účtu. Informace o pracovním postupu při sdílení v sociálních sítích naleznete v tématu Použití sdílení na sociálních sítích.

Vytvoření interpretace pouze pro webový prohlížeč

Můžete vytvořit speciální interpretaci folia pro webový prohlížeč, která se zobrazí pouze ve webovém prohlížeči, a nikoli v prohlížeči zařízení. Můžete například vytvořit folio 1 024 × 580, které se zobrazí pouze v horizontální orientaci, používá terminologii jako „kliknout“, místo „klepnout“, a nahradí nepodporované panoráma statickým obrazem.

Pro zobrazení článků ve webovém prohlížeči není nutné vybrat volbu Pouze webový prohlížeč. Pokud tuto volbu nevyberete, zobrazí se ve webovém prohlížeči interpretace 1 024 × 768 pro iPad.

 1. Vytvořte folio, které se bude používat jako interpretace pro webový prohlížeč.

  Interpretace pro webový prohlížeč může mít libovolnou velikost, například 1 024 × 600 nebo 800 × 600. Pamatujte si, že při přidávání článků do tohoto folia si musí vzájemně odpovídat poměr stran folia a zdrojových dokumentů. Můžete například přidávat články 1 024 × 768 do folia 800 × 600 (obojí 4:3), ale nikoli do folia 1 024 × 600.

  Můžete vytvořit dvě interpretace folia se stejnými rozměry, pokud je jedna z těchto interpretací nastavená na možnost Pouze webový prohlížeč.

 2. Vytvořte zdrojové soubory pro interpretaci pro webový prohlížeč.

  Jednou z možností je vytvořit vrstvy interpretace v existujících dokumentech aplikace InDesign. Když jste poté připraveni přidávat nebo importovat články, zapněte vrstvy pro webový prohlížeč a vypněte vrstvu iPad HD. Další možností je vytvořit různá rozvržení v aplikaci InDesign CS6 nebo novější.

 3. Zadejte příslušná metadata, která vytvoří interpretaci. Zadejte stejný název folia, který jste použili u ostatních interpretací folia. Pokud se jedná o prodejní folio, zadejte stejné ID produktu.

 4. V nástroji Folio Producer Organizer vyberte toto folio a zvolte možnost Pouze webový prohlížeč.

 5. Vytvořte aplikaci s aktivovaným sdílením na sociálních sítích a vyzkoušejte interpretaci pro webový prohlížeč.

Vkládání webového prohlížeče do webu

Pomocí tagů iframe můžete vkládat sdílené články ve webovém prohlížeči do svého webu. Zobrazením obsahu sdíleného článku v rámci prvků vlastního návrhu zajistíte konzistentní vjem pro své zákazníky.

Video s ukázkou najdete na stránce Video o vkládání publikací do webových stránek.

Článek s podrobnými pokyny najdete na stránce Vložení obsahu webového prohlížeče do vlastní webové stránky.

Do integrovaného webového prohlížeče můžete vložit funkci přihlášení pouze pokud disponujete účtem DPS verze Enterprise Edition a povolili jste jednu nebo více aplikací s přímým oprávněním. Možnost Přihlásit se poskytne přístup pouze uživatelům, kteří si zakoupili oprávnění nebo odběr přímo u poskytovatele, nikoli prostřednictvím obchodu s aplikacemi. Tato funkce není pro účty verze Professional k dispozici. Pokud chcete ve webovém prohlížeči povolit funkci přihlášení, obraťte se na obchodního zástupce nebo péči o zákazníky společnosti Adobe.

Offline zobrazení obsahu webového prohlížeče

Offline doplněk Adobe Content Viewer offline extension pro prohlížeč Chrome vám umožní offline procházení obsahu webového prohlížeče DPS ve vašem prohlížeči Chrome. Viz Offline procházení webového prohlížeče v prohlížeči Chrome.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.