Folio může obsahovat články pouze v orientaci na šířku, na výšku nebo v duální orientaci. Orientace také nemůžete kombinovat v rámci jednoho folia. Celé folio musí být duální, na výšku nebo na šířku. Ve zdrojových dokumentech můžete použít rozvržení na šířku a na výšku v rámci jednoho dokumentu InDesign, a vytvořit tak folia s duální orientací, nebo můžete vytvářet samostatné dokumenty InDesign.

Článek s duální orientací má dvě rozvržení – vertikální nebo horizontální. Když uživatel otočí mobilním zařízením, zobrazí se druhá orientace. Folio s jednou orientací je uzamčeno v této orientaci. Pokud například vytvoříte články pouze pomocí vertikálních souborů aplikace InDesign, zůstane tato orientace zobrazená i poté, co uživatel otočí mobilním zařízením. Pokud je ale orientace folia pouze na výšku, lze videa s velikostí na celou obrazovku přehrávat i v režimu na šířku.

Rozvržení na šířku a na výšku na iPadu
Rozvržení na šířku a na výšku na iPadu

Každý dokument může obsahovat více stránek a datových zdrojů, které se mohou lišit svojí vodorovnou a svislou orientací.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online