Přehled návrhů rozvržení

Folio je publikace, například vydání časopisu publikovaného jednou za měsíc nebo obsah aplikace prohlížeče s jedním vydáním. Folio obsahuje jeden nebo více článků (někdy nazývaných také „zásobníky“). Pomocí aplikace InDesign nebo HTML můžete vytvářet zdrojové dokumenty pro své články. Pomocí panelu Folio Builder v aplikaci InDesign můžete vytvářet folia a články. Pomocí panelu Folio Overlays můžete přidávat do dokumentů InDesign interaktivní objekty.

Výukový videokurz

Příbuzné články

Chcete-li udělat toto:

Přejděte sem:

Upravovat a měnit návrh

Vytvářet zdrojové dokumenty pro články v aplikaci InDesign

Přidat interaktivní překrytí

Vytvářet folia a články

Vytvořit náhled obsahu

Sdílet folia s ostatními

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.