Analytické funkce sady DPS

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Analytika.

Na stránce Analýzy řídicího panelu DPS můžete sledovat uživatelská data svých uživatelských aplikací prohlížečů. Pokud si předplatíte sadu Adobe Digital Publishing Suite s profesionálním nebo podnikovým účtem, získáte pro všechny své aplikace přístup k základním analytickým údajům. Tato data obsahují počet stažených a zakoupených vydání, nejpopulárnější obsah a reklamy, a počet instalací aplikace. Základní analýza umožňuje vytvářet řadu nejrůznějších hlášení, včetně hlášení o zařízení a operačním systému.

Pokud disponujete účtem Adobe Analytics (dříve pod názvem „Omniture SiteCatalyst®“), získáte díky němu přístup k podrobnějším uživatelským údajům.

Veškeré aplikace verze Professional a Enterprise shromažďují anonymní údaje o využití všech typů aplikací, včetně aplikací pro jedno nebo více folií. Tato data jsou shromažďována, ať již je uživatel v režimu offline nebo online. Jestliže je nutné, abyste uživatelům umožnili zrušit účast při shromažďování analytických údajů, můžete při vytváření aplikace v nástroji DPS App Builder povolit zrušení účasti. Analytické údaje se neshromažďují z aplikací vytvořených pod licencí Single Edition.

Poznámka:

Pro zabránění výskytu analytických dat zobrazujících „::nespecifikované údaje::“ zadejte u všech článků nadpisy (ve vlastnostech článku). Pokud to je také možné, přiřazujte překrytím reálné názvy, zjednoduší to interpretaci analytických dat. Například použijte „Odkaz na Twitter“ namísto „Tlačítko 4“.

Výukové video o analýze

Prostředky pro analýzu

Články

Základní informace o analytických funkcích naleznete na stránce Výukový program analytiky pro sadu Digital Publishing Suite.

Informace o základní analýze naleznete v dokumentu Výchozí analýza DPS.

Podrobnosti o optimalizaci analytických funkcí naleznete v dokumentu Adobe® Digital Publishing Suite, analytické služby (PDF).

Podrobné informace o službě Adobe Analytics (SiteCatalyst) naleznete v dokumentu Průvodce vydáváním digitálních zpráv Adobe® SiteCatalyst (PDF).

Informace o metodologii použité v sadě DPS naleznete v dokumentaci Metodologie použitá v sadě Digital Publishing Suite pro výpočet a uvedení standardních metrik uživatelů.

Seznam podporovaných analytických funkcí pro každou platformu naleznete v tématu Události analytiky s podporou nástroje DPS.

Analytická videa společnosti Adobe

Analýza DPS: Úvod

Analýza DPS: Základy SiteCatalyst

Analýza DPS: Hlášení a řídicí panely SiteCatalyst

Nastavení analýz společnosti Adobe

Když se přihlásíte k odběru sady Digital Publishing Suite (Professional nebo Enterprise), dostanete přidělené ID hlavního účtu, na základě kterého můžete používat nástroj Správa účtů. Pomocí tohoto nástroje můžete přidělit roli „Aplikace“ nějakému Adobe ID. Součástí daného procesu je uvedení potřebných informací pro použití služby Adobe Analytics (dříve pod názvem „Omniture SiteCatalyst“). Nezapomeňte zadat stejný Company Name (Název společnosti), který používáte pro přihlášení ke službě Adobe Analytics. Jakmile tyto informace jednou poskytnete, může aktivace analýzy trvat až pět dnů. Viz Nástroj pro správu účtu.

Pokud se domníváte, že váš účet s analýzami není nastaven správně, obraťte se na zástupce společnosti Adobe. Kontaktní informace pro služby Zlaté podpory se zobrazují na ovládacím panelu sady DPS.

Pokud disponujete účtem ve službě Adobe Analytics, získáte přístup ke kompletní sadě funkcí na stránce my.omniture.com.

Zobrazit základní analytické údaje

 1. Přihlaste se k Řídicímu panelu sady Adobe Digital Publishing Suite.

  Stránku Analýzy si můžete zobrazit pouze pomocí účtu Adobe ID s aplikační rolí. Chcete-li zobrazit analytické údaje, použijte stejný Adobe ID, které jste použili v nástroji Folio Builder k odeslání obsahu pro vaši uživatelskou aplikaci prohlížeče.

 2. Kliknutím na možnost Analytics (Analýza) zobrazíte údaje ze základní analýzy.

  Provede se načtení zpráv pro vlastní uživatelskou aplikaci prohlížeče.

 3. Pro zobrazení analytických dat můžete používat následující:

  View different reports (Zobrazit různá hlášení)

  Na levé straně stránky s analýzou vyberte kategorii a klikněte na odlišný typ hlášení, např. Folios (Folia) > Total Time Spent (Celkový strávený čas).

  Change the date range (Změna rozsahu dat)

  Pomocí ikon kalendáře From (Od) a To (Do) zadejte rozsah dat. Poté klikněte na tlačítko Update (Aktualizovat).

  Specify the folio (Určit folio)

  U některých hlášení můžete určit jiné folio, které chcete analyzovat.

  Update Report (Aktualizovat hlášení)

  Kliknutím na tuto možnost můžete znovu načíst data.

  Export Data (Exportovat data)

  Kliknutím na tlačítko Exportovat data můžete exportovat soubor s aktuálním hlášením. Výsledný datový soubor můžete následně otevřít jako tabulku.

  Accumulation Settings (Nastavení shromažďování)

  V nabídce Standardní publikum klikněte na možnost Nastavení shromažďování. Klikněte na ikonu klíče u libovolného folia a určete počáteční datum a četnost zveřejňování folia. Pokud folio publikujete 15. den každého měsíce, můžete nastavit počáteční datum prvního folia a u každého folia pak zvolit možnost Každý měsíc.

  Následně můžete kliknout na libovolné hlášení, jako např. Accumulated Sessions (Shromážděné relace) nebo Accumulated Time Spent Per Reader (Shromážděný čas každého uživatele) a data analyzovat.

  Analytické údaje pro uživatelskou aplikaci prohlížeče

 4. Chcete-li si stáhnout soubor .csv obsahující informace o počtech účtovatelných stažení, který si lze zobrazit v tabulkovém procesoru, klikněte na možnost Zpráva o počtech stažení.

  Tento soubor .csv obsahuje počet stažení ze služby Adobe Distribution Center naúčtovaný vašemu účtu pro stahování.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.