Zabezpečení obsahu v rámci účtu DPS

Při konfiguraci role aplikace u podnikového účtu pomocí nástroje pro správu účtu můžete aktivovat možnost „Povolit zabezpečení obsahu“. Pokud tuto možnost zvolíte a při publikaci prodejního folia verze 30 nebo novějšího vyberete možnost „Zašifrovat folio“, obsah těchto folií bude v zařízeních se systémem iOS zabezpečen následujícím způsobem:

 • Folia ze zabezpečeného účtu nebudou k dispozici ve službě Folio Producer Service (acrobat.com). Folia budou k dispozici pouze po jejich publikaci ve službě Adobe Distribution Service.
 • Prodejní folia publikovaná ve službě Adobe Distribution Service jsou zašifrována.
 • Folia přenesená do aplikace jsou zašifrována.
 • Po uzamknutí nebo vypnutí zařízení zůstanou zabezpečená folia zašifrována. Folia budou opět dostupná po odemčení zařízení pomoci odpovídajícího kódu. Jedná se o standardní funkci poskytovanou operačním systémem iOS. Další informace o zabezpečení aplikace viz dokument PDF společnosti Apple Zabezpečení iOS.
Poznámka:

Tuto možnost vyberte, pouze pokud vaše aplikace obsahuje důvěrné či citlivé informace. U zabezpečeného účtu není k dispozici sdílení v sociálních sítích, webový prohlížeč, ani stahování na pozadí. Tuto možnost použijte pouze u aplikací s přímým oprávněním a prodejních folií publikovaných ve verzi 30 nebo novější.

Zabezpečení prostředků pro obsah

Omezení zabezpečeného obsahu

 • Aplikace musí disponovat přímým oprávněním.
 • Zašifrovat je možné pouze prodejní folia. 
 • Sdílení na sociálních sítích ve webovém prohlížeči není k dispozici.
 • Bezdrátové zobrazení náhledu zabezpečených folií v nástroji Folio Producer je úmyslně zablokováno. Pro náhled zabezpečených folií využijte funkci Náhled v zařízení nebo vývojovou aplikaci.
 • Stahování na pozadí a progresivní stahování nejsou podporována. Před dešifrováním v zařízení je třeba stáhnout celé folio.
 • V současné době je možnost zabezpečení folií k dispozici pouze v prohlížečích pro systém iOS (nikoli pro systém Android a obchod Windows Store).

Povolení zabezpečení obsahu

Pokud budete chtít v účtu aplikace povolit zabezpečení obsahu, postupujte následovně:

 1. Pomocí nástroje pro správu účtu nastavte účet aplikace (pouze Podnikové vydání) a označte možnost Povolit zabezpečení obsahu.

 2. Vytvořte folia v prohlížeči verze 30 nebo novější.

  Folia z prohlížeče staršího, než je verze 30, nelze zašifrovat.

  Není možné zašifrovat folia, která již byla publikována. Namísto toho je třeba zrušit publikaci folia, vytvořit je znovu ve verzi 30, povolit možnost Zašifrovat folio a publikovat je znovu.

 3. Při publikaci folia prostřednictvím nástroje Folio Producer vyberte možnost Zašifrovat folio a folio publikujte jako veřejné a prodejní. (Bezplatná folia zašifrovat nelze.)

 4. Na webu pro vývojáře v systému Apple iOS vytvořte nebo upravte identifikátor App ID tak, aby umožňoval Zabezpečení dat. Sestavte nové soubory mobileprovision a prostřednictvím nástroje DPS App Builder sestavte celou aplikaci.

 5. Při odesílání aplikace do společnosti Apple prostřednictvím služby iTunes Connect je třeba uvést, zda daná aplikace obsahuje šifrování. Informace naleznete v pokynech od společnosti Apple.

Po přihlášení k nástroji Adobe Content Viewer nebudou ve vaší knihovně zašifrovaná folia uvedena ke stažení, protože nejsou k dispozici ve službě Folio Producer Service. Pokud budete chtít zobrazit náhled folií ze zabezpečeného účtu, použijte funkci Náhled v zařízení nebo Náhled na ploše na panelu Overlay Creator nebo Folio Builder v aplikaci InDesign. Případně můžete sestavit vlastní aplikaci a folia publikovaná jako veřejná nebo prodejní zobrazit s jejím použitím.

Aktualizace úrovně oprav zabezpečení

Společnost Adobe se stará o vydávání bezpečnostních oprav, které umožní zajistit ochranu obsahu. Pokud dojde k narušení zabezpečení, společnost Adobe zpřístupní novou bezpečnostní opravu. Vydavatelé následně mohou zvolit nejnovější bezpečnostní opravu a přestat nabízet starší verze aplikace, aby uživatelé nebyli vystaveni souvisejícímu narušení zabezpečení.

V rámci nápravy narušení zabezpečení může společnost Adobe vyžadovat změnu v aplikaci na straně serveru i klienta. Pokud narušení zabezpečení vyžaduje použití nového klienta aplikace, vydavatelé by měli podle následujících pokynů sestavit novou verzi aplikace obsahující nejnovější opravu. Uživatelé by měli následně nainstalovat nejnovější verzi aplikaci i s těmito bezpečnostními opravami. V tomto případě sama aplikace odhalí potřebu aktualizace spojenou se zavedením nové bezpečnostní opravy a zabrání uživatelům ve stahování dalších zabezpečených folií.

V rámci nástroje ke správě účtu můžete podle potřeby upravit úroveň oprav zabezpečení.

 1. Pomocí nástroje ke správě účtu nastavte účet aplikace, ve kterém je povolen zabezpečený obsah.

 2. V nabídce „Úroveň oprav zabezpečení“ vyberte požadované opravy zabezpečení pro systém iOS.

  Zabezpečený obsah není zatím v aplikacích pro systémy Android a Windows k dispozici.

 3. Po stanovení úrovně oprav klikněte ve spodní části okna na tlačítko Odeslat.

  Zahájení platnosti aktualizace oprav zabezpečení může trvat až 15 minut.

 4. Pomocí nástroje DPS App Builder aplikaci znovu sestavte a odešlete do obchodu App Store (pokud se jedná o soukromou aplikaci verze Enterprise, znovu ji zveřejněte).

 5. V nástroji Folio Producer Organizer poté publikovaná folia aktualizujte. Volbu „Aktualizovat obsah“ ponechte vybranou.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.