Jemný posun článků

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článku Digital Publishing Solution (DPS 2015) naleznete v tématu Vytváření článků DPS 2015 v aplikaci InDesign.

Možnost Jemný posun lze zapínat pro jednotlivé články. Jemný posun (neplést si s funkcí rolovací rámečky) je užitečný pro dlouhá rozvržení s jednou stránkou, jako jsou např. obsahy. Pokud je plynulé posouvání zapnuté, přizpůsobte tomu svůj návrh. Pro iPad můžete například vytvořit dokumenty na šířku nebo na výšku o rozměrech 1024 x 2 000 nebo 768 x 2 000.

Dokument o více stránkách nelze použít pro článek s plynulým posouváním. Pokud vytváříte články s plynulým posouváním pomocí formátu obrázku PDF, není funkce zvětšování posouváním aktivní.

V aplikaci InDesign můžete k nastavení velikosti stránky použít dialog Nový dokument nebo Nastavení dokumentu.

Posouvání po stránkách a plynulé posouvání

A. Vodorovné posouvání po stránkách B. Vodorovné plynulé posouvání C. Svislé posouvání po stránkách D. Svislé plynulé posouvání 

Článek s plynulým posouváním vytvoříte jedním z následujících způsobů:

 1. Vytvořte jednostránkový dokument o příslušné velikosti, například 1024 x 2 000 pro dokument na šířku nebo 768 × 2 000 pro dokument na délku.

 2. V náhledu článku v panelu Folio Builder klepněte na Přidat a vytvořte článek.

 3. V dialogovém okně Nový článek nastavte následující volby:

  Plynulé posouvání:

  Vyberte volbu Pouze vodorovně, pokud článek obsahuje jen rozvržení na šířku s plynulým posouváním. Tato volba je užitečná pro článek folia s nastavením pouze vodorovně nebo článek, ve kterém má verze na šířku nastaveno plynulé posouvání a verze na výšku má posouvání vypnuto (přichytit ke stránce). Vyberte oba směry u duálně orientovaných folií, ve kterých mají obě rozvržení plynulé posouvání.

  Rozvržení na výšku/Rozvržení na šířku (InDesign CS6)

  Určete rozvržení článku. Tato možnost je užitečná zejména v případě vytvoření alternativních rozvržení. Pokud jsou rozvržení na výšku a na šířku v samostatných dokumentech, pro jednu možnost vyberte příslušné rozvržení a pro druhou vyberte nabídku Žádné. Poté otevřete druhý dokument a přidejte jej jako druhé rozvržení.

  Na výšku/Na šířku (InDesign CS5/CS5.5)

  Určete orientaci dokumentu. Například pro dokument 768 × 2 000 vyberte Na výšku. Pro dokument 1024 × 2 000 vyberte Na šířku.

 4. Klikněte na OK.

 5. U duálně orientovaných folií přidejte do článku druhé rozvržení.

Další informace

Článek s plynulým posouváním můžete také vytvořit jeho importováním. Vytvořte zdrojové soubory _h a _v a použijte volbu Import článku. Viz Import článků InDesign.

V současnosti funguje plynulé posouvání pouze svisle. Chcete-li posouvat článek vodorovně, můžete vytvořit rolovací rámeček. Viz Překrytí Rolovací rámeček

Chcete-li nastavit velikost stránky s jemným posunem, vyberte stránku pomocí nástroje Stránka a potom upravte její výšku.

Výukový videokurz

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online