Horizontální posouvání článků

Pokud chcete, aby se jeden nebo více článků posouval pouze horizontálně, vyberte v dialogu Vlastnosti článku volbu Pouze vodorovné posouvání. Uživatelé pak procházejí „zarovnanými články“ posouváním vlevo a vpravo, místo nahoru a dolů.

Zarovnané články

A. Nezarovnaný článek B. Zarovnaný článek 

V obsahu se zobrazí pouze první stránka zarovnaného článku, ale v režimu procházení se zobrazí všechny stránky. Nelze zarovnat článek s nastavenou možností Plynulé posouvání.

Výukový videokurz

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.