Používání HTML v sadě DPS

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Vytváření článků HTML.

Níže naleznete některé z výhod, které dává HTML v kombinaci s nástroji DPS:

Odkazy na weby

Použijte hypervazby nebo tlačítka k zobrazení webu. Weby můžete zobrazovat buď v externím mobilním prohlížeči nebo v prohlížeči zabudovaném v aplikaci, ve kterém se uživatelé kliknutím na tlačítko Zavřít vrátí do folia. Viz Překrytí Hypervazba.

Překrytí Webový obsah

Vytvořte překrytí Webový obsah, které v oblasti pro zobrazení zobrazuje web nebo místní soubory HTML. Viz Překrytí Webový obsah.

Články HTML

Místo vytváření článků pomocí dokumentů aplikace InDesign můžete vytvořit složku s datovými zdroji HTML a importovat ji jako článek. Viz Import článků HTML.

Složka HTMLResources je užitečná pro sdílení stejných datových zdrojů (například CSS, JavaScript, nebo souborů s obrázky) v několika článcích HTML nebo překrytích typu Webový obsah. Viz Import složky HTMLResources.

Vlastní pozice a reklamní pruhy s obsahem podle oprávnění

S účtem DPS podnikového vydání můžete vytvářet reklamní pruhy HTML s obsahem podle oprávnění a vlastní pozice, jako jsou obchody. Podrobnosti naleznete na stránce Vlastní obchody a knihovny.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?