Proces publikování aplikací pro zařízení se systémem Android vytvořených pomocí sady DPS

Čtete si ten správný článek?

Tento článek je zaměřen na použití sady Digital Publishing Suite. Produktu Digital Publishing Solution (DPS 2015) je věnován článek Průvodce publikováním aplikací pro systém Android pomocí produktu DPS 2015.

Základní informace

Pomocí nástrojů sady DPS můžete vytvořit aplikaci prohlížeče (.apk), kterou pak můžete odeslat do služby Google Play (dříve to byla služba Android Market).

Pro zařízení se systémem Android můžete sestavovat dva různé typy aplikací: původní aplikace pro systém Android založené na prostředí AIR (které přestanou být v prosinci roku 2014 podporovány) nebo nové nativní aplikace pro systém Android. Pokyny k sestavování původních aplikací pro systém Android založených na prostředí AIR najdete v článku Vytváření původních aplikací DPS pro zařízení se systémem Android. Pokyny k sestavování nativních aplikací pro systém Android najdete v článku Sestavení nativních aplikací DPS pro zařízení se systémem Android.

Tabulku s porovnáním jednotlivých funkcí najdete v článku Seznam funkcí podporovaných v nástroji DPS.

Chcete-li vytvořit soubory potřebné pro vlastní aplikaci prohlížeče, postupujte podle následujících kroků. Aktuální verze aplikace DPS App Builder je v3.2 (vydaná v září roku 2014). 

Kontrolní seznam požadovaných souborů

☐    Ikony aplikace (soubory PNG s libovolnou velikostí pro nativní aplikaci a s velikostí 36×36 px, 48×48 px a 72×72 px pro původní aplikaci)

☐    Obrazy úvodní obrazovky (8bitový soubory PNG s velikostí 1280×800 px a 800×1280 px nebo větší) – pouze pro původní aplikaci

☐    Platný certifikát

Obsah pro službu Google Play určený k prodeji

 • Pro službu Google Play můžete vytvářet pouze aplikace prohlížeče s více folii. Možnost vytváření aplikací s jedním foliem není v současné době k dispozici.
 • Sada DPS v současné době nepodporuje funkce předplatného Google Play.
 • V případě zájmu o prodej vydání můžete využít službu In-App Billing společnosti Google určenou pro nákup z aplikace.

Informace o cenách aplikací ve službě Google Play najdete v části věnované prodeji aplikací v nápovědě ke službě Google Play.

Požadavky prohlížečů DPS na systém Android

 • Nativní prohlížeče DPS podporují telefony a tablety se systémem Android 4.0.3 nebo novějším.
 • Původní prohlížeče DPS podporují tablety se systémem Android 2.3.3 a úrovní rozhraní API 10 nebo novější, minimálně 512 MB paměti RAM, 7palcovým nebo větším displejem a minimálním rozlišením displeje 1024×600. Původní prohlížeče DPS nepodporují telefony. Systém Android 4.4 (KitKat) podporují pouze původní prohlížeče v29 a novější.

Přehled pracovního postupu

Příprava na sestavení aplikace 

 • Zaregistrujte se jako vývojář Google Play. Registrace ve službě Google Play (dříve byla tato služba označována jako Android Market) stojí 25 USD. Po dokončení procesu přihlášení budete mít nárok odesílat aplikace do obchodu Google Play.
 • Vytvořte certifikát s privátním klíčem. U nativních aplikací pro systém Android jsou při přihlašování k aplikaci podporovány také soubory .keystore.
 • Vytvořte ikony a úvodní obrazovky aplikace.

Sestavení a otestování aplikace 

Odeslání aplikace do služby Google Play

U nativních aplikací pro systém Android podepište soubor .apk. Podepsaný soubor .apk potom odešlete do obchodu Google Play. Pokud lze v rámci dané aplikace provádět nákupy produktů určených k prodeji, nezapomeňte na portálu pro správu účtu DPS zadat sdílený tajný klíč (licenční klíč) a zkontrolujte, zda jste na portál pro vývojáře Google Play odeslali beta verzi souboru APK. Viz příslušná část uvedené dále v tomto článku.

Vytvoření požadovaných souborů

Chcete-li pomocí aplikace Viewer Builder vytvořit vlastní aplikaci prohlížeče, vytvořte ikony, úvodní obrazovky a titulní obraz aplikace.

Ikony aplikace

V případě nativních aplikací pro systém Android vytvořte čtvercový obraz libovolné velikosti ve formátu PNG. Je však doporučena velikost minimálně 96×96 px. Aplikace Web App Builder změní měřítko obrazu automaticky.

V případě starších aplikací pro systém Android vytvořte ikony ve formátu PNG o velikosti 36×36, 48×48 a 72×72 px.

Až budete do obchodu odesílat konečnou aplikaci, budete pro ni muset poskytnout další obrazy.  

Úvodní obrazovky

U nativních aplikací pro systém Android nejsou úvodní obrazovky vyžadovány. Aplikace je načtena okamžitě.

U původních aplikací pro systém Android vytvořte pro všechna zařízení se systémem Android dvojici úvodních obrazovek. Úvodní obrazovka se zobrazuje při spuštění prohlížeče (přibližně na 3 sekundy). Poskytněte dva 8bitové obrazy úvodní obrazovky ve formátu PNG s rozlišením 72 ppi a libovolnou dvojicí následujících velikostí: 1280×800/800×1280, 1920×1200/1200×1920, 2048×1536/1536×2048 nebo 2560×1600/1600×2560 px.

Ve všech zařízeních se budou používat stejné úvodní obrazovky (na výšku nebo na šířku), které zadáte. Prohlížeč zvětší nebo zmenší měřítko obrazů automaticky.A pokud je poměr stran displeje zařízení odlišný od poměru stran obrazu, ořízne prohlížeč okraje obrazu tak, aby obraz vyplnil celou obrazovku.

Vytvoření souboru certifikátu

Systém Android vyžaduje, aby byly všechny nainstalované aplikace podepsány pomocí certifikátu p12, ve kterém je uložen privátní klíč vývojáře aplikace. Ujistěte se, že jsou všechny aplikace podepsané. Nepodepsané aplikace nemůže systém nainstalovat. K podepisování aplikací můžete používat certifikáty podepsané svým držitelem. Není nutné používat certifikát vystavený certifikační autoritou.

Platnost vytvořené certifikátu nesmí vypršet dříve než 22. října 2033.

Certifikáty lze vytvářet několika způsoby, například pomocí aplikací Adobe Flash ProfessionalAdobe Flash Builder. Pokud nemáte nainstalované žádné vývojářské nástroje, můžete certifikát vytvořit pomocí nástroje Keytool. Keytool je nástroj sady Java SDK. V počítačích se systémem Mac OS je již k dispozici. V systému Windows je nutné sadu Java SDK (která bývá označována také jako JDK) nainstalovat a nakonfigurovat.

Pokyny k vytvoření certifikátu pomocí nástroje Keytool najdete v následující části. Podrobné informace najdete v článku Podepsání aplikace na webu určeném pro vývojáře pro systém Android.

(Systém Mac OS) Vytvoření souboru certifikátu pomocí nástroje Keytool

 1. Otevřete aplikaci Terminál. Najdete ji ve složce Aplikace > Utility.
 2. Zkopírujte a vložte následující řádek (proměnné „název_klíče.key.p12“ a „název_aliasu“ nahraďte konkrétními názvy):

  keytool -genkey -v -keystore název_klíče.key.p12 -alias název_aliasu -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype pkcs12 -validity 10000

  Zadáním hodnoty 10000 nastavíte datum vypršení platnosti až po 22. říjnu 2033.

 3. Zadejte a potvrďte heslo. Toto heslo budete později zadávat v aplikaci DPS App Builder.

 4. Podle zobrazených výzev zadejte informace o certifikátu.

 5. Po zobrazení výzvy k potvrzení zadaných možností zadejte yes (Ano) a stisknutím klávesy Return použijte zadané heslo.

  V umístění zobrazeném ve výzvě, například ve složce s vaším uživatelským jménem, bude vytvořen certifikát. Zkopírujte tento certifikát do známého umístění. Heslo si také někam zapište.

(Systém Windows) Vytvoření souboru certifikátu pomocí nástroje Keytool

 1. Stáhněte si a nainstalujte sadu Java SDK (JDK). Místo instalace si poznamenejte.
 2. (Volitelně) Nastavte trvalou cestu pro spouštění příkazů sady Java SDK. Pokud nastavíte trvalou cestu, budete moci příkazy sady JDK (například příkaz keytool) zadávat z libovolného umístění. Nebudete tak muset přecházet do adresáře sady Java SDK. Informace o nastavení trvalé cesty jsou uvedeny na webu věnovaném sadě JDK (v kroku 4).
 3. Otevřete okno příkazového řádku. Lze to provést například tak, že do pole Spustit nebo do vyhledávacího pole zadáte příkaz command.
 4. Pokud jste nenastavili trvalou cestu (viz krok 2), přejděte do adresáře, kde jsou umístěny příkazy sady JDK. Zadejte například příkaz cd \ a potom příkaz cd program files\Java\jdk1.6.0_24\bin (zadejte správné číslo verze).
 5. Zadejte (nebo vložte) následující řádek (proměnné „název_klíče.key.p12“ a „název_aliasu“ nahraďte konkrétními názvy):

  keytool -genkey -v -keystore název_klíče.key.p12 -alias název_aliasu -keyalg RSA -storetype pkcs12 -keysize 2048 -validity 10000

  Zadáním hodnoty 10000 nastavíte datum vypršení platnosti až po 22. říjnu 2033.

 6. Zadejte a potvrďte heslo. Toto heslo budete později zadávat v aplikaci DPS App Builder.

 7. Podle zobrazených výzev zadejte informace o certifikátu.

  V umístění zobrazeném ve výzvě, například ve složce s vaším uživatelským jménem, bude vytvořen certifikát. Zkopírujte tento certifikát do známého umístění. Heslo si také někam zapište.

  Poznámka: Pokud není soubor certifikátu vytvořen, nahraďte řetězec „-keystore název_klíče.keystore” cestou k cílovému umístění (například -keystore c:\users\petr\petr_cert.keystore), ke kterému máte přístup.

Sestavení aplikace

K sestavení souboru aplikace pro systém Android (.apk) použijte odpovídající metodu.

Informace o sestavování nativních aplikací pro systém Android najdete v článku Sestavení nativních aplikací DPS pro zařízení se systémem Android.

Informace o sestavování původních aplikací pro systém Android najdete v článku Vytváření původních aplikací DPS pro zařízení se systémem Android.

Nastavení možnosti nákupu z aplikace (služba Google Play)

Chcete-li ve své aplikaci prohlížeče prodávat jednotlivá folia, můžete využít službu In-App Billing společnosti Google určenou pro nákup z aplikace. Sada DPS v současné době nepodporuje funkce předplatného Google Play.

Možnost nákupu z aplikace je nutné nastavit před zpřístupněním obsahu zákazníkům.

(Pouze původní aplikace pro systém Android založené na prostředí AIR) Možnost nákupu z aplikace nastavte pro každé folio určené k prodeji, a to i v případě, že nabízíte prodejní vydání prostřednictvím služby předplatného. Jinak se zákazníkům po kliknutí na tlačítko pro zakoupení zobrazí chybová zpráva.

 1. Na webu pro vývojáře Google Play vytvořte žádost o publikování aplikace a nahrajte vlastní aplikaci prohlížeče (.apk).

  • Pokud bude v aplikaci využívána možnost nákupu z aplikace, je ve službě Google Play nyní vyžadováno, aby byla aplikace (soubor .apk) nahrána pomocí karty pro testování beta verze v části APK.
  • Pokud nechcete, aby byla aplikace v obchodu publikována před nastavením možnosti nákupu z aplikace, klikněte při odesílání konečné aplikace na tlačítko pro uložení, nikoli na tlačítko pro publikování.
 2. Postupujte podle kroků uvedených v tématu Správa služby In-App Billing v nápovědě ke službám Google. Při provádění těchto kroků je třeba dodržet následující pokyny:

  • Při nastavování možnosti nákupu z aplikace pro systém Android použijte přesně stejné ID produktu jako při publikování folia pomocí nástrojů společnosti Adobe. Prostřednictvím ID produktu je folio svázáno s položkou služby nákupu z aplikace.
  • Jako typ nákupu vyberte spravovaný nákup, nikoli nespravovaný nákup. Pokud to neuděláte, nebudou moci zákazníci nákupy obnovit.
  • Společnost Adobe v současné době nepodporuje funkci refundace pro systém Android.
  • Zadané informace o veřejném klíči si zapamatujte. Společnosti Adobe je bude potřebovat k aktivaci nákupů z aplikace.
 3. Zkopírujte veřejný klíč do pole Android v části pro sdílený tajný klíč, jak je popsáno v tématech online nápovědy k sadě DPS věnovaných nástroji pro správu účtu. Potom se přihlaste k nástroji Folio Producer Organizer.

  Chcete-li najít hodnotu veřejného klíče, přihlaste se na stránku https://play.google.com/apps/publish. Klikněte na odkaz pro úpravu profilu a zkopírujte text uvedený v poli s veřejným klíčem. Hodnotu veřejného klíče zadejte také v nástroji pro správu účtu společnosti Adobe, který je k dispozici na řídicím panelu sady DPS. Tuto hodnotu veřejného klíče přidejte do oblasti po sdílený tajný klíč účtu aplikace.

 4. Chcete-li provedené změny aktivovat, přihlaste se k řídicímu panelu sady DPS a kliknutím na možnost Folio Producer otevřete nástroj Folio Producer Organizer.

Načtení souboru .apk do zařízení se systémem Android

V případě nativních aplikací je nutné, aby v tabletu nebo telefonu běžel systém Android 4.0.3 nebo novější. V případě původních aplikací pro systém Android je nutné, aby v tabletu běžel systém Android 2.3 nebo novější.

 1. Nastavte zařízení tak, aby do něj bylo možné instalovat jiné aplikace než ze služby Market. Pokud například používáte zařízení Samsung Galaxy, vyberte možnost Nastavení > Aplikace a potom možnost Neznámé zdroje. Po dokončení instalace budete moci výběr této možnosti zase zrušit.
 2. Připojte zařízení k počítači. V případě potřeby připojte zařízení tak, abyste mohli otevřít složku a zobrazit příslušné soubory.Pokud dané zařízení v počítači nevidíte, přečtěte si informace o aplikaci Android File Transfer.
 3. Otevřete aplikaci pro správu souborů (například Moje soubory) a klepnutím nainstalujte svůj soubor prohlížeče (.apk).

Otestování aplikace prohlížeče pro systém Android

Společnost Google na rozdíl od společnosti Apple nevyžaduje, aby aplikace odesílané do služby Google Play musely projít procesem schválení. Před odesláním vlastní aplikace prohlížeče (souboru .apk) společnosti Google je však vodné tuto aplikaci otestovat.

 1. Podle popisu uvedeného v předchozí části načtěte vlastní prohlížeč (soubor .apk) do svého zařízení.
 2. Publikujte své folio v distribuční službě (na realizačním serveru) jako veřejné. U ID produktu doporučuje společnost Adobe použít pro název folia formát com.vydavatel.publikace.měsícrok. U folií určených k prodeji zkontrolujte, zda toto ID produktu odpovídá ID produktu nastavenému ve službě In-App Billing.

 3. Otevřete vlastní prohlížeč a zkontrolujte, zda můžete do aplikace prohlížeče stahovat veřejná folia. Otestujte folia.

Pokud je v aplikaci využívána možnost nákupu z aplikace, přečtěte si informace o nastavení možnosti nákupu z aplikace uvedené v předchozí části. Informace o testování nákupu z aplikace najdete v částech Vytvoření testovacích účtůTestování nákupu z aplikace.

Omezení prohlížečů pro systém Android

Úplný seznam funkcí podporovaných v prohlížečích pro systém iOS, nikoli však v prohlížečích pro systém Android, najdete v článcích Seznam funkcí podporovaných v nástroji DPSRozdíly mezi prohlížeči v systémech iOS a Android.

Odeslání aplikace do služby Google Play

Podrobné informace o publikování aplikací ve službě Google Play najdete zde:

http://developer.android.com/guide/publishing/publishing.html

 1. Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte se na adrese http://play.google.com/apps/publish jako vývojář Google Play.

 2. Vyplňte informace potřebné pro vaši aplikaci.

 3. Pokud lze ve vaší aplikaci provádět nákupy z aplikace, proveďte následující akce:

  • V části se seznamem produktů kupovaných z aplikace zadejte ID produktů pro nákup z aplikace. Pokud publikujete folia, použijte přesně stejné ID produktu zadané v této části ke svázání nákupu s publikovaným foliem.
  • Získejte licenční klíč (označovaný také jako „kód produktu“ nebo „sdílený tajný klíč“) a zkopírujte jej do pole pro sdílený tajný klíče pro systém Android na portálu pro správu účtu DPS.
  • Nahrajte aplikaci (soubor .apk) pomocí karty pro testování beta verze v části APK.
 4. Pokud chcete informace uložit, ale nechcete je publikovat, klikněte po nahrání souboru APK na možnost pro uložení. Až budete chtít aplikaci prohlížeče odeslat do služby Google Play, klikněte na možnost po publikování.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, tak omylem publikovanou aplikaci neodstraňujte. Místo toho zrušte její publikování. 

Pokud vaše aplikace pro systém Android zahrnuje jakýkoli typ obsahu, která je určen k prodeji, nezapomeňte pomocí nástroje pro správu účtu zadat veřejný klíč (sdílený tajný klíč). 

Informace o cenách aplikací v obchodě Google Play najdete v části věnované prodeji aplikací v nápovědě ke službě Google Play.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?