Odstraňování problémů s aplikací Folio Builder

Chyba přihlášení do aplikace Folio Builder: „ID a heslo si neodpovídají.“

K této chybě může dojít kvůli zadání nesprávného ID nebo hesla. Pokud se můžete pomocí stejných přihlašovacích údajů přihlásit do webu řídicího panelu sady Adobe Digital Publishing Suite a nedošlo k překlepu na přihlašovací stránce aplikace Folio Builder, zkuste následující řešení:

 1. Přihlaste se pomocí těchto přihlašovacích údajů na web Acrobat.com.
 2. Pokud se zobrazí dialogové okno s podmínkami použití a souhlasíte s nimi, přijměte je. Pokud se dialogové okno s podmínkami použití nezobrazí, je pravděpodobnou příčinou vašeho problému překlep. V takovém případě potvrďte ID a heslo a obnovte jej pomocí odkazu Zapomenuté heslo.
 3. Pokuste se znovu přihlásit na panel Folio Builder.

Chyba aplikace Folio Builder: „Neplatné umístění datového zdroje.“

Tato chyba nastane v případě přesunutí nebo odstranění zdrojových datových zdrojů překrytí. Pomocí panelu Vytvoření překrytí zkontrolujte, jestli všechny interaktivní objekty ukazují na příslušný zdrojový soubor nebo zdrojovou složku. Pokud jste přesunuli datové zdroje z jednoho počítače nebo umístění do jiného, budou sekvence obrazů a překrytí webového obsahu používat absolutní cesty. Proto je nutné na panelu Vytvoření překrytí znovu určit umístění obsahu.

V případě překrytí webového obsahu dávejte pozor, abyste používali platnou adresu URL webového serveru.

Aplikace Folio Builder nevytvoří folio

Pokud kliknete na panelu Folio Builder na možnost pro vytvoření nového folia a žádné folio není vytvořeno, je možné, že nemáte nainstalované potřebné aplikace. (Skutečnost, že nejsou nainstalované potřebné aplikace, označuje také chyba #3016.)

 1. Přeinstalujte komponenty sady Adobe Digital Publishing Suite a zopakujte balení. Viz článek Instalace nástrojů sady DPS.

 2. Obnovte předvolby aplikace InDesign a zopakujte balení. Viz část Obnovení všech předvoleb a výchozích nastavení v nápovědě k aplikaci InDesign.

Chyba aplikace Folio Builder: „Vytváření obsahu: Složka je neplatná pro import.“

Tato chyba nastane při importu souborů, když názvy souborů aplikace InDesign nebo HTML neobsahují v příponě „_v“ pro svislou a „_h“ pro vodorovnou orientaci. Viz článek Strukturalizace složek.

Tuto chybu může způsobit také mezera na konci názvu souboru při importu více článků. Zkontrolujte, zda názvy souborů neobsahují na konci mezeru. Odstraňte mezeru nebo soubor s mezerou na konci přidejte ručně, nikoli v rámci importu více souborů.

Chyba aplikace Folio Builder: „Upozornění: nepodařilo se najít žádné platné adresáře článku“

Tato chybová zpráva se zobrazí při importu, pokud aplikace Folio Builder nenajde ve složce folia žádný platný článek.Při zadávání složky v aplikaci Folio Builder vyberte raději složku folia než jednu z obsažených složek článku.

Viz článek Strukturalizace složek.

Chyba aplikace Folio Builder: „Při generování náhledu folia došlo k chybě. [Název článku] neodpovídá zamýšlené orientaci folia.“

Všechny články ve foliu musí odpovídat nastavení orientace folia. Pokud má folio duální orientaci, musí mít všechny články rozvržení jak na výšku, tak na šířku.

K časté neshodě dochází při importu článku HTML, když má folio pouze jednu orientaci. Pokud článek HTML neobsahuje příponu _v nebo _h (např. index_v.html), bude článek importován jako článek s duální orientací.

Chyba aplikace Folio Builder: „Při pokusu o publikování folia došlo k chybě. Jeden z vašich článků neodpovídá zamýšlené orientaci folia. Rozvržení v článcích musí odpovídat zamýšlené orientaci folia.“

Tato chyba nastane, když přidáte článek s jednou orientací do folia s duální orientací nebo článek s duální orientací do folia s jednou orientací. Zkontrolujte, jestli všechny články ve foliu obsahují následující:

 • pouze svislé dokumenty
 • pouze vodorovné dokumenty
 • jak vodorovné, tak svislé dokumenty

K časté neshodě dochází při importu článku HTML, když má folio pouze jednu orientaci. Pokud článek HTML neobsahuje příponu _v nebo _h (např. index_v.html), bude článek importován jako článek s duální orientací.

Chyba aplikace Folio Builder: „Nepodařilo se přihlásit se zadanými přihlašovacími údaji.“ 

Tato zpráva se zobrazí, pokud jste vytvořili Adobe ID, ale neověřili jste jej. Chcete-li Adobe ID ověřit, otevřete e-mailovou zprávu, kterou vám společnost Adobe zaslala po vytvoření Adobe ID, a proveďte ověření kliknutím na odkaz. Poté se přihlaste znovu.

Problém s přihlášením na panel Folio Builder

Pokud máte problémy s přihlášením do panelu Folio Builder, může to být spojeno s nesprávnými informacemi uloženými v účtu pro CS Live. Problém můžete napravit následujícím postupem.

 1. Ukončete aplikaci InDesign a všechny další aplikace sady CS nebo služby CC.

 2. Odstraňte soubor opm.db umístěný ve složce /Users/vaše_uživatelské_jméno/Library/Application Support/Adobe/OOBE/, potom spusťte aplikaci InDesign a pokuste se přihlásit na panel.

  Pokud se stále nemůžete přihlásit, pokračujte v dalších krocích.

 3. Pomocí monitoru aktivity ukončete službu CS"N"ServiceMansager nebo CEPServiceManager.

 4. Poté odstraňte tento soubor, záleží na verzi (pro jistotu si vytvořte zálohu tohoto souboru.)

  Poznámka:

  Například:

  /Users/vaše_uživatelské_jméno/Library/Application Support/Adobe/CS"N"ServiceManager/preference/csxs2.pref
  /Users/“vaše_uživatelské_jméno"/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager/preference/csxs2.pref

 5. Potom v závislosti na verzi odeberte z aplikace Keychain Access tuto položku: Adobe CS"N" renga nebo Adobe CC renga.

 6. Odebrání z klíčového řetězce provedete tak, že přejdete do umístění /Applications/Utilities a spustíte Keychain Access.app

 7. Pokud ikona zámku v levém horním rohu naznačuje uzamknutí, klikněte na ní a zadejte své heslo.

 8. V levém horním rohu vyberte v seznamu klíčových řetězců položku „přihlášení“.

 9. Ze seznamu kategorií vyberte položku „Hesla“.

 10. V pravém horním rohu zadejte do pole hledání řetězec „renga“.

 11. A na závěr vyberte všechny zobrazené položky a stiskněte klávesu Delete.

Chyba aplikace Folio Builder: „Odeslání se nezdařilo.“

Nejprve si projděte článek Řešení problémů s nahráváním článků na panelu Folio Builder | Digital Publishing Suite.

Tato chyba může nastat z celé řady důvodů. Jedním z důvodů zjištěných při vývoji bylo používání jiných než malých znaků ASCII v textových polích asociovaných s dokumentem nebo s jeho obsahem. Tato chyba může například nastat v názvu vícestavového objektu, který je součástí prezentace. Zkontrolujte toto použití v některém prvku stránky nebo přejděte na metodu binární izolace popsanou v následujícím odstavci.

Stejnou chybu mohou způsobit i jiné důvody. Rozdělte obsah na dva díly a zkontrolujte, ve které polovině dojde k chybě. Pokračujte dále touto metodou binární izolace. Jakmile identifikujete specifický prvek, ve kterém dochází k chybě, zkuste vytvořit podobný prvek v novém dokumentu a zkontrolujte, jestli funguje. Pokud ano, tak porovnejte rozdíly a změňte problémový prvek tak, aby více odpovídal pracovnímu obsahu. Pokud se vám bude zdát, že jste narazili na chybu, kontaktujte technickou podporu společnosti Adobe. Nebo tuto skutečnost nahlaste prostřednictvím formuláře společnosti Adobe pro hlášení chyb (pokud tam není sada Adobe Digital Publishing Suite uvedena, nahlaste chybu jako chybu aplikace InDesign). 

Chyba aplikace Folio Builder: „Došlo k chybě [Chyba č. 3115]“

Tato chyba nastane, když se vyskytne problém s dočasnými soubory .folio uloženými ve vašem počítači. Řešením je odstranit dočasné složky obsahující tyto soubory. Odstraněním těchto složek odstraníte všechna vámi vytvořená pouze lokální folia. V případě folia již odeslaného do nástroje Folio Producer budou dočasné soubory znovu vytvořeny, jakmile zobrazíte náhled folia nebo folio publikujete.

Mac OS

1. Ukončete aplikaci InDesign.

2. Ve Finderu přejděte do následujícího umístění:

/Users/[jméno uživatele]/Library/Preferences/StageManager.[###]/Local Store/

3. Odstraňte složky #SharedObjects a DMP.

4. Restartujte aplikaci InDesign.

Používáte-li systém Mac OS X 10.7.x nebo novější, mohou být systémové soubory skryté. Stiskněte klávesu Option a vyberte možnost Přejít do > Knihovna a poté přejděte do složky Preferences > StageManager > Local Store.

Windows

1. Ukončete aplikaci InDesign.

2. V Průzkumníku Windows přejděte do jednotky C:. Klikněte na tlačítko Organizovat vlevo nahoře. Klikněte na možnost Prohledat složku. Klikněte na kartu Zobrazení a vyberte zobrazení všech skrytých položek. Klikněte na Použít a pak na OK.

3. Poté přejděte na umístění c:\users\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\StageManager.[###]\Local Store.

4. Odstraňte složky dmp a sdíleného objektu.

5. Spusťte aplikaci InDesign.

Chyba: „svr.VirusScanExecutionError“

Tento problém způsobuje opakovaný problém se základní komponentou antivirového skenování acrobat.com. Tento problém se občas vyskytuje na malém počtu serverových instancí.

Řešením je znovu aktualizovat článek. Opakovaný pokus vás obvykle přesměruje do jiného hostitele v serverovém poli.

Chyba: „svr.InvalidParameter“

Chyba svr.InvalidParameter se vyskytuje v některých instancích, ve kterých jsou v polích metadat folia, například Název publikace nebo Název folia, používány rozšířené znaky. Nepoužívejte rozšířené znaky ASCII, jako jsou například akcenty.

„Odeslání se nezdařilo... Neznámá chyba serveru“

Tato chybová zpráva se zobrazuje při ztrátě připojení ke službě pro publikování.

Informace o výpadcích najdete ve fóru věnovaném sadě DPS nebo na řídicím panelu sadu DPS. Pokud je ohlášen výpadek, počkejte, až bude odstraněn. Až bude server opět funkční, může být potřeba článek odstranit a znovu vytvořit. Odstraňte soubor na panelu Folio Builder nebo pomocí nástroje Folio Producer Editor na webu.

Jinou možnou příčinou ztráty připojení je situace, kdy aplikace InDesign nemůže reagovat na dotazy ze služby kvůli zpracování požadavků na generování formátu folia ze zdrojových souborů. Další informace najdete v článku Chyba nahrávání kvůli neznámé chybě serveru na panelu Folio Builder.

 

Panel Folio Builder: Chyba při přihlášení – „Je třeba zadat heslo (6–12 znaků).“

Panel Folio Builder požaduje, aby mělo heslo uživatele určitý počet znaků. Povolený počet znaků je 6–12. Pokud se uživateli zobrazí tato chyba, doporučujeme znovu nastavit heslo tak, aby splňovalo požadavek 6–12 znaků. Obnovte heslo pomocí volby „Zapomněli jste heslo?“.

Na panelu Folio Builder je zobrazena informace „Vytváření folia... Hotovo“, ale ukazatel průběhu se otáčí a obsah není odeslán.

Tento problém se může výjimečně vyskytnout, pokud je v počítači Mac připojen svazek s názvem „Users“. Problém vyřešíte odpojením tohoto svazku před přidáním obsahu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online