Výuková lekce 1: Rychlý přehled výukových lekcí

Tuto výukovou lekci si projděte, pokud požadujete rychlý přehled procesu vytvoření folia. Máte-li zájem o podrobnější výukové lekce, přejděte na následující výukovou lekci.

Vytvoření folia a článku

Pomocí panelu Folio Builder vytvořte folio a přidejte do tohoto folia články. Existují dva způsoby vytváření článků. Jedním způsobem je otevřít dokument aplikace InDesign a použít volbu Přidat článek. Druhým způsobem je importovat článek ze souborů aplikace InDesign. Importování článků vyžaduje používání specifických zásad pro pojmenování složek a souborů.

 1. Nainstalujte nástroje Folio Producer pro aplikaci InDesign CS5 nebo novější.

 2. V aplikaci InDesign otevřete panel Folio Builder. V aplikaci InDesign CS5 nebo CS5.5 zvolte možnosti Okna > Rozšíření > Folio Builder. V aplikaci InDesign CS6 zvolte možnosti Okna > Folio Builder.

  Přihlášení do panelu je volitelné.

  Přihlášení do panelu není povinné. Pokud se nepřihlásíte, můžete vytvářet folia offline a zobrazovat si jejich náhledy na připojeném iPadu (pouze systém Mac OS). Jednou z předností přihlášení se je to, že můžete odesílat folia na server Folio Producer a poté je po přihlášení do aplikace Adobe Content Viewer stahovat do iPadu a dalších zařízení. Pokud jste předplatitelem profesionální nebo podnikové verze, je přihlášení vyžadováno i pro vytváření folií pro aplikaci zobrazující více folií.

 3. Kliknutím na možnost Vytvořit nové folio vytvořte nové folio a poté nastavte následující volby: Klikněte na OK.

  • Zadejte název folia, například „Výuková lekce“.

  • Klikněte na možnost Verze prohlížeče a vyberte nejnovější verzi.

  • Ponechejte orientaci nastavenou jak na šířku, tak i na výšku. Vytvoříte jak vodorovné, tak svislé rozvržení pro všechny články v tomto foliu.

  • V části Náhled obalu klikněte na ikony složek a ve složce TutorialAssets > CityGuide_Folio zadejte obrazy obal_v.jpg a obal_h.jpg.

  Vytvoření nového folia

  Nyní vytvoříte nový dokument a přidáte do něj článek.

 4. Vytvořte nový dokument na šířku o rozměrech 1024 x 768 s možností Reprodukce nastavenou na Web (InDesign CS5 nebo CS5.5) nebo Digitální publikování (InDesign CS6). Uložte dokument pod názvem „test_h.indd.“ Přidejte text nebo grafiku.

  Pokud dokumenty nechcete importovat, není nutné je ukládat s příponami _h a _v. Nicméně doporučujeme k dokumentům aplikace InDesign přípony _h a _v přidávat, aby je bylo možné později importovat.

 5. Na panelu Folio Builder vyberte z nabídky panelu možnost Přidat článek pro vytvoření článku. Zadejte název článku, například „test“, a klikněte na tlačítko OK.

 6. Dvojitým kliknutím na článek „test“ v panelu Folio Builder nebo kliknutím na šipku vpravo od článku můžete zobrazit jeho rozvržení.

  Všimněte si, že se zobrazí pouze rozvržení na šířku.

  Zobrazení panelu Tvůrce folia s orientací na šířku

 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (InDesign CS5/CS5.5) Pomocí reprodukce pro web vytvořte nový dokument na výšku o rozměrech 768 x 1024. Uložte jej pod názvem „test_v.indd“. Přidejte text nebo grafiku.

  • (InDesign CS6) Pomocí reprodukce pro digitální publikování vytvořte nový dokument na výšku o rozměrech 768 x 1024 nebo vytvořte alternativní rozvržení na výšku o rozměrech 768 x 1024. Nevýhodou alternativních rozvržení je, že v současnosti nelze importovat dokumenty s alternativním rozvržením. V tomto případě můžete použít pouze metodu přidání článku.

 8. Na panelu Folio Builder ověřte, zda se nacházíte v zobrazení rozvržení, a kliknutím na možnost Přidat rozvržení přidejte rozvržení na výšku.

  Zobrazení rozvržení by nyní mělo obsahovat rozvržení na šířku i na výšku.

Změna vlastností folia a článku

Panel Tvůrce folia obsahuje tři zobrazení: zobrazení folia, zobrazení článku a zobrazení rozvržení.

 1. Zkusmo si tato tři zobrazení panelu projděte.

 2. Dvojitým kliknutím na šipku vlevo nahoře se vraťte do zobrazení folia. Vyberte folio a na panelu Folio Builder zvolte možnost Vlastnosti folia.

 3. Zadejte název publikace, například „Ukázkové folio“.

  Název publikace se liší od názvu folia. Název publikace je ten název, který se zobrazuje v prohlížeči. Název folia se zobrazuje na panelu Tvůrce folia a v nástroji Folio Producer.

  Dialogové okno Vlastnosti folia

 4. Pokud jste tak ještě neučinili, zadejte obrazy pro náhled obalu (nacházejí se ve složce CityGuide_Folio) a klikněte na OK.

  Náhled titulní stránky se zobrazí v knihovně prohlížeče. Náhledy titulní stránky jsou potřebné k publikování aplikace.

 5. Dvojitým kliknutím na folio na panelu Folio Builder přejděte na zobrazení článku. Vyberte testovací článek a v nabídce panelu Folio Builder zvolte příkaz Vlastnosti článku.

  Dialogové okno Vlastnosti článku obsahuje pole Nadpis. Nadpis článku se zobrazuje v prohlížeči. Název článku se zobrazuje na panelu Tvůrce folia a v nástroji Folio Producer. Při vytváření vazeb na jiné články používejte název článku, nikoli nadpis článku.

  Dialogové okno Vlastnosti článku

 6. Určete vlastnosti článku a klikněte na tlačítko OK.

Import článků

Právě jste vytvořili článek otevřením zdrojového dokumentu a zvolením možnosti Nový článek. Alternativně můžete články importovat. Pokud používáte požadovanou strukturu složek a konvence pro pojmenování souborů, můžete importovat jeden nebo více článků. Pro účely importu musí každá složka článků obsahovat dokumenty aplikace InDesign s příponami _v nebo _h, které značí, zda jsou orientovány svisle nebo vodorovně.

Chcete-li importovat jeden článek, přejděte myší na složku článků. Při importování více článků najeďte myší na složku folia obsahující podsložky článku.

Poznámka:

Před importem článků otevřete zdrojové dokumenty ve složce TutorialAssets a zajistěte, aby byly aktualizovány všechny vazby a aby byly soubory uloženy. Viz Vzorové nastavení.

 1. V zobrazení článku zvolte v nabídce panelu Folio Builder příkaz Importovat článek.

 2. Jako název článku zadejte Reklama Meridien.

 3. Klikněte na ikonu složky Umístění a přejděte do složky TutorialAssets > Meridien_Folio > WiFi_Ad. Klikněte na Otevřít.

  Import jednoho článku

 4. Kliknutím na tlačítko OK článek importujte a odešlete.

  Poté importujte do složky folia více článků. Při importu celého folia je každá podsložka ve složce folia importována jako samostatný článek.

 5. V zobrazení článku zvolte v nabídce panelu Folio Builder příkaz Importovat článek.

 6. Vyberte možnost Importovat více článků.

 7. Klikněte na ikonu složky Umístění a přejděte do složky TutorialAssets > CityGuide_Folio. Klikněte na Otevřít.

 8. Kliknutím na tlačítko OK importujte články ve složce folia.

  Panel Tvůrce folia po importu článků

  Články jsou nyní importovány. Pokud složka folia obsahuje soubor sidecar.xml, budou vyplněny vlastnosti článků.

 9. Přejděte do zobrazení folia, vyberte folio výukové lekce a klikněte na možnost Náhled.

Při úpravě zdrojového dokumentu libovolného článku se změny neprojeví v náhledu, dokud článek neaktualizujete. Vyberte článek a na panelu Tvůrce folia zvolte možnost Aktualizovat.

Vytvořit náhled obsahu

Náhled článků a folií můžete zobrazit buď pomocí aplikace Desktop Viewer, nebo Adobe Content Viewer v mobilním zařízení. Aplikace Desktop Viewer je vhodné místo k rychlému zobrazení náhledu, nicméně v určité fázi si potřebujete zobrazit náhled na iPadu nebo na jiném mobilním zařízení.

Aplikace Desktop Viewer nezobrazuje články ve formátu obrazu PDF. Místo toho si můžete zobrazit náhled aktuálního rozvržení.

 1. Když máte otevřené jedno z rozvržení, vyberte možnost Soubor > Náhled folia.

  Článek se zobrazí v aplikaci Desktop Viewer. Pokud vytváříte články s formátem obrazů PNG nebo JPG, můžete aplikaci Desktop Viewer použít k zobrazení náhledu jak článků, tak folií.

 2. Ukončete aplikaci Desktop Viewer.

 3. Pokud máte iPad, nainstalujte aplikaci Adobe Content Viewer a připojte tento iPad k počítači se systémem Mac OS (v systému Windows není náhled v zařízení podporován). Na iPadu spusťte aplikaci Adobe Content Viewer.

 4. Na panelu Folio Builder vyberte vámi vytvořené folio Výuková lekce, klikněte na tlačítku tohoto panelu na možnost Náhled a poté vyberte položku Náhled na [název zařízení].

Pokud používáte počítač se systémem Windows nebo dáváte přednost zobrazování náhledů folií prostřednictvím odeslání a stažení, můžete se přihlásit do panelu Folio Builder a odeslat své folio na server acrobat.com. Poté se přihlaste do aplikace Adobe Content Viewer na iPadu pomocí stejného Adobe ID, které jste použili k přihlášení do panelu Folio Builder. Mobilní zařízení musí být připojeno k Internetu.

Chcete-li folio a všechny jeho články odstranit, vyberte toto folio na panelu Tvůrce folia a klikněte na tlačítko Koš.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online