Výuková lekce 2: Vytvoření jednoduchého folia

V této výukové lekci vytvoříte folio a článek a zobrazíte jeho náhled ve stolním počítači a poté v zařízení iPad. Na konci této lekce by měl výsledný jednostránkový soubor vypadat v zařízení iPad takto:

Dokončené folio zobrazené v zařízení iPad

A. Zobrazení na šířku (vodorovné) B. Zobrazení na výšku (svislé) 

Vytvoření folia a článku

Folio představuje kolekci článků. Před zahájením této výukové lekce se podívejte na následující video, abyste získali přehled o nástrojích sady Digital Publishing Suite.

Video se souhrnným přehledem

Video Overview of Digital Publishing Suite Workflow (Videopřehled pracovního postupu sady Digital Publishing Suite)

V této výukové lekci otevřete samostatné dokumenty určené pro svislé a vodorovné rozvržení. Vytvořením dvou rozvržení každého článku umožníte uživatelům otáčet iPad a prohlížet podobný obsah při odlišné orientaci.

 1. V aplikaci InDesign otevřete panel Folio Builder. V aplikaci InDesign CS5 nebo CS5.5 zvolte možnosti Okna > Rozšíření > Folio Builder. V aplikaci InDesign CS6 zvolte možnosti Okna > Folio Builder.

  Přihlášení do panelu není povinné. Pokud se nepřihlásíte, můžete vytvářet folia offline a zobrazovat si jejich náhledy na připojeném iPadu (pouze systém Mac OS). Jednou z předností přihlášení je to, že můžete odesílat folia na server acrobat.com a poté je po přihlášení do aplikace Adobe Content Viewer stahovat do iPadu a dalších zařízení. Pokud jste předplatitelem profesionální nebo podnikové verze, je přihlášení vyžadováno i pro vytváření folií pro aplikaci zobrazující více folií.

 2. Kliknutím na možnost Vytvořit nové folio vytvořte nové folio a poté nastavte následující volby: Klikněte na OK.

  • Zadejte název folia, například „Průvodce městem“

  • Klikněte na možnost Verze prohlížeče a vyberte nejnovější verzi.

  • Ponechejte orientaci nastavenou jak na šířku, tak i na výšku. Vytvoříte jak vodorovné, tak svislé rozvržení pro všechny články v tomto foliu.

  • V nabídce Výchozí formát vyberte místo možnosti PDF možnost Automatický. Ačkoli je PDF upřednostňovaným nastavením pro publikování folií, vybereme zde možnost Automatický, abychom mohli zobrazit náhled folia pomocí aplikace Desktop Viewer.

  • V části Náhled obalu klikněte na ikony složek a ve složce TutorialAssets > CityGuide_Folio zadejte obrazy obal_v.jpg a obal_h.jpg.

  Vytvoření nového folia

  Dále vytvoříte článek na základě otevřeného dokumentu aplikace InDesign.

 3. Pokud jste tak dosud neučinili, rozbalte soubor TutorialAssets (s příponou ZIP) a přejděte do složky Meridien_Folio. Viz Vzorové nastavení.

 4. V aplikaci InDesign otevřete soubory WiFi_h. indd a WiFi_v.indd umístěné ve složce WiFi_Article. V případě zobrazení odpovídající výzvy aktualizujte propojení a uložte soubory do příslušné složky.

  Tyto dva dokumenty jsou zdrojové soubory pro vodorovné a svislé rozvržení článku, který vytvoříte.

  Poznámka:

  V aplikaci InDesign CS6 můžete v jednom dokumentu vytvořit více rozvržení, ale v těchto výukových lekcích se touto metodou nebudeme zabývat.

 5. Na panelu Folio Builder vyberte z nabídky panelu možnost Nový článek a dojde k vytvoření nového článku. Do pole Název článku zadejte Reklama WiFi a klikněte na tlačítko OK.

  Přidání článku do folia

  Název článku je zobrazen na panelu Tvůrce folia. Informace článku jsou odeslány do pracovní plochy folia na webu.

 6. Na panelu Tvůrce folia dvojitě klikněte na článek Reklama WiFi.

  V zobrazení rozvržení se zobrazí pouze jedno rozvržení. Druhé rozvržení je třeba přidat.

 7. Aktivujte druhý dokument WiFi a poté kliknutím v zobrazení rozvržení na možnost Přidat rozvržení přidejte druhé rozvržení.

  Vodorovný i svislý dokument jsou přidány jako rozvržení

 8. Zavřete soubory WiFi v aplikaci InDesign.

Změna vlastností článku

Panel Tvůrce folia obsahuje tři zobrazení: zobrazení folia, zobrazení článku a zobrazení rozvržení.

Zobrazení folia (vlevo), zobrazení článku (uprostřed) a zobrazení rozvržení (vpravo)

 1. Na panelu Tvůrce folia si tato tři zobrazení zkusmo projděte.

  Dvojitým kliknutím na názvy folií a článků (nebo kliknutím na šipky vpravo) můžete zobrazit jejich obsah. Kliknutím na šipku vlevo nahoře se vrátíte o jednu úroveň výše.

 2. Na panelu Tvůrce folia dvojitě klikněte na folio Průvodce městem. Vyberte článek Reklama WiFi a v nabídce panelu Folio Builder zvolte příkaz Vlastnosti článku.

  Změnou vlastností článku určujete vzhled článku v prohlížeči.

  Dialogové okno Vlastnosti článku obsahuje pole Nadpis. Nadpis článku se zobrazuje v prohlížeči. Název článku se zobrazuje na panelu Tvůrce folia a v nástroji Folio Producer. Při vytváření vazeb na jiné články používejte název článku, nikoli nadpis článku.

  Dialogové okno Vlastnosti článku

 3. Jako titul zadejte Meridien Ad, vyberte možnosti Reklama a Skrýt v obsahu, zadejte další metadata a klikněte na OK.

  Při výběru možnosti Skrýt v obsahu nebude v prohlížeči tento článek uveden v obsahu.

Zobrazení náhledu článku pomocí aplikace Desktop Viewer

Náhledy článků a folií můžete zobrazit pomocí aplikace Adobe Content Viewer for the Desktop (která se také označuje jako Desktop Viewer) nebo Adobe Content Viewer v mobilním zařízení.

 1. Na panelu Folio Builder vyberte zkušební článek a klikněte na možnost Náhled.

  Poznámka:

  Aplikace Desktop Viewer nedokáže zobrazit náhled článků PDF. Pokud jste jako formát obrazu nevybrali Automatický místo PDF, můžete zobrazit náhled rozvržení kliknutím na možnost Soubor > Náhled folia.

 2. Stisknutím kláves Ctrl/Command+R otočte orientaci.

  Článek zobrazený v aplikaci Desktop Viewer

 3. Ukončete aplikaci Adobe Content Viewer.

Náhled folia můžete zobrazit také v mobilním zařízení, jako je například iPad, pokud se k aplikaci Adobe Content Viewer přihlásíte pomocí stejného Adobe ID, jaké jste použili pro přihlášení k panelu Tvůrce folia. To provedete v další lekci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.