Během této výukové lekce budete pracovat ve složce CityGuide_Folio uvnitř složky TutorialAssets. Interaktivní objekty vytvoříte přímo v aplikaci InDesign. Na konci této lekce by měla první stránka hlavního článku vypadat v zařízení iPad takto:

final_enjoy
Dokončené folio zobrazené v zařízení iPad

A. Zobrazení na šířku (vodorovné) B. Zobrazení na výšku (svislé) C. Hypervazby D. Překrytí s videem 

Pokud jste tak dosud neučinili, stáhněte datové zdroje výukové lekce. Viz Vzorové nastavení.

Import článků

V předchozí lekci jste vytvořili článek otevřením zdrojového dokumentu a výběrem možnosti Přidat článek. Dalším způsobem je články importovat. Při použití správné struktury složek a konvencí pro pojmenování souborů můžete importovat jeden nebo více článků.

Chcete-li importovat jeden článek, přejděte myší na složku článků. Chcete-li importovat více článků, přejděte myší na složku folia.

 1. Před importem článků otevřete zdrojové dokumenty aplikace InDesign ve složce TutorialAssets > CityGuide_Folio a zajistěte, aby byly aktualizovány všechny vazby a aby byly soubory uloženy.

 2. Přejděte na zobrazení článku a v nabídce panelu Folio Builder zvolte příkaz Importovat článek.

 3. Vyberte možnost Importovat více článků.

 4. Klikněte na ikonu složky Umístění a přejděte do složky TutorialAssets > CityGuide_Folio. Klikněte na Otevřít.

  Vyberte složku CityGuide_Folio, nikoli některou podsložku.

 5. Kliknutím na tlačítko OK importujte články ve složce CityGuide_Folio a odešlete je na server.

 6. Přetáhněte článek Reklama WiFi na konec seznamu.

  tut2_imported_1399930356597
  Panel Tvůrce folia po importu článků

Změna vlastností folia

 1. Na panelu Tvůrce folia se kliknutím na ikonu šipky vraťte do zobrazení folia. Vyberte folio Průvodce městem a na panelu Folio Builder zvolte možnost Vlastnosti folia.

 2. Do pole Název publikace zadejte Průvodce městem.

  Název publikace se liší od názvu folia. Název publikace se zobrazuje v prohlížeči. Možnost Název folia se používá k interním účelům, například k propojování a k nastavování interpretací.

 3. Pokud jste tak ještě neučinili, určete Obal_v.jpg pro svislé rozvržení a Obal_h.jpg pro vodorovné rozvržení a klikněte na OK. Tyto obrázky titulní stránky se objeví ve složce CityGuide_Folio.

  Náhled titulní stránky se zobrazí v knihovně prohlížeče. Náhledy titulní stránky jsou potřebné k publikování aplikace.

  tut2_folioprops_1399930358844
  Dialogové okno Vlastnosti folia

Přidání interaktivní hypervazby

Nyní upravíte dokumenty Enjoy a začleníte do nich interaktivní objekty.

Aplikace InDesign obsahuje množství interaktivních funkcí. Pouze některé z těchto funkcí však fungují ve spojení s nástroji digitálního publikování. Panel Vytvoření překrytí obsahuje kromě podporovaných nativních funkcí také interaktivní překrytí, jež fungují pouze s nástroji digitálního publikování.

Nejprve vytvoříte objekt hypervazby pro logo „D. I. Y. Meet“.

 1. Na panelu Tvůrce folia přejděte do zobrazení rozvržení článku Enjoy_Article a dvojitým kliknutím na možnost Rozvržení na výšku otevřete soubor Enjoy_v.indd.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Obdélník a poté přetáhněte obdélník přes logo „D. I. Y. Meet“ na první stránce. Zajistěte, aby k tomuto obdélníku nebyl přiřazen žádný tah ani výplň.

 3. Otevřete panel Hypervazba (zvolte možnost Okna > Interaktivně > Hypervazby) a z nabídky panelu zvolte příkaz Nová hypervazba.

 4. Vyberte příkaz URL z nabídky Připojit k a do pole URL zadejte adresu URL (v příkladu je použita adresa http://www.bikeworks.org/). Zrušte zaškrtnutí políčka Cíl sdíleného hypertextového odkazu. V oblasti Vzhled nechejte zaškrtnuta políčka Neviditelný rámeček a Žádné. Klikněte na OK.

  hyperlink_native1399930357962
  Přidání hypervazby k rámečku obdélníku
 5. Na panelu Tvůrce folia otevřete dvojitým kliknutím na Rozvržení na šířku dokument Enjoy_h.indd. Zkopírujte objekt hypervazby ze souboru Enjoy_v.indd a vložte jej do souboru Enjoy_h.indd. Přesuňte tento objekt na logo „D.I.Y. Meet“.

 6. Chcete-li rychle zobrazit náhled dokumentu, uložte jej a zvolte možnost Soubor > Náhled folia. Klikněte na hypervazbu. Poté ukončete aplikaci Adobe Content Viewer.

Ve výchozím nastavení se hypervazby otevírají ve vnitřní aplikaci prohlížeče, nikoli v mobilním prohlížeči. Pomocí panelu Vytvoření překrytí můžete toto nastavení změnit tak, aby byly weby otevírány v mobilním prohlížeči Safari. O panelu Vytvoření překrytí se více dozvíte později.

Vytvoření překrytí s filmem

Filmy přidané do dokumentu aplikace InDesign budou po připojení k souborům interaktivní. Přidáte video a poté změníte nastavení pomocí panelu Vytvoření překrytí. Film se bude cyklicky opakovat.

 1. V souboru Enjoy_h.indd zvolte možnost Soubor > Umístit, přejděte do složky CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links a dvojitě klikněte na soubor cycling_432x234.mpg. Umístěte soubor s filmem do pravého horního rohu.

  Autoři vytvořili obrázek videa s ikonou filmu, která značí, že tento objekt je interaktivní. Tento obrázek v dalším postupu použijete jako titulní obraz.

 2. Na panelu Médium (Okna > Interaktivně > Médium) vyberte příkaz Vybrat obraz z místní nabídky Titulní obraz. Dvojitě klikněte na soubor cyclist.jpg ve složce CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links.

  Zobrazí se nový titulní obraz. Nyní pomocí panelu Vytvoření překrytí určíte, jak se film bude přehrávat.

 3. Volbou možnosti Okna > Rozšíření > Vytvoření překrytí otevřete panel Vytvoření překrytí.

 4. Se stále vybraným objektem filmu zaškrtněte políčko Kliknutím zobrazit ovladač na panelu Vytvoření překrytí.

  tut2_movie_overlay1399930357739
  Použití panelu Vytvoření překrytí k úpravě nastavení filmu
 5. Pomocí nástroje Výběr zkopírujte obrázek, přepněte do souboru Enjoy_v.indd a vložte jej. Přesuňte obrázek na prázdnou plochu první stránky a zarovnejte jej s okolními objekty.

 6. Chcete-li zobrazit náhled filmu, uložte dokument a zvolte možnost Soubor > Náhled folia. Kliknutím na film jej přehrajte. Poté ukončete aplikaci Adobe Content Viewer.

Vytvoření překrytí typu prezentace

Nyní pomocí panelu Stavy objektů vytvoříte interaktivní prezentaci. Na druhou stránku svislého souboru Enjoy jsou již přidány obrázky. Uspořádáte je do balíčku, převedete na vícestavový objekt a vytvoříte tlačítka pro přechod mezi snímky.

 1. Otevřete soubor Enjoy_v.indd v aplikaci InDesign a přejděte na stránku 2.

 2. Vyberte sedm obrázků mezi červenými šipkami a pak klikněte na tlačítka Zarovnat vodorovné středy a Zarovnat svislé středy na ovládacím panelu. Vystřeďte obrázky mezi šipky.

 3. Se stále vybranými obrázky zobrazte výběrem možnosti Okna > Interaktivně > Stavy objektů panel Stavy objektů. Klikněte na tlačítko Převést výběr na vícestavový objekt.

  mso_1399930358374
  Obrázky sloučené do vícestavového objektu

  Jednotlivé obrázky vypadají na panelu Stavy objektů jako samostatný stav.

 4. Na panelu Stavy objektů změňte Název objektu na Mořští plži.

  Pokud mají vícestavové objekty ve vodorovném a svislém dokumentu stejný název objektu, při otočení zařízení iPad je zapamatován jejich stav. Po vytvoření vícestavového objektu potřebujete uživatelům umožnit jeho procházení.

 5. Zvolením možnosti Okna > Interaktivně > Tlačítka zobrazte panel Tlačítka a pak vyberte červenou šipku nalevo.

 6. Klikněte na možnost Převést objekt na tlačítko a pak zvolte příkaz Přejít do předchozího stavu z ikony plus vedle položky Akce.

  navbutton_1399930358468
  Vytvoření navigačních tlačítek

  Nyní nastavíte, aby se vzhled tlačítek mírně změnil, pokud na ně uživatel klikne.

 7. Klikněte na položku [Kliknutí] na panelu Tlačítka a potom klikněte na ikonu Vržený stín na ovládacím panelu.

 8. Vyberte červenou šipku napravo, převeďte ji na tlačítko a použijte akci Přejít do dalšího stavu. Nastavte, aby tlačítko mělo při [Kliknutí] vržený stín.

  Klikáním na tato tlačítka mohou uživatelé procházet jednotlivé snímky. Nyní jim také umožníte procházení snímků posunutím prstu.

 9. Vyberte vícestavový objekt. Na panelu Vytvoření překrytí vyberte možnost Změnit stav posunutím kurzoru myši nebo prstu.

  tut2_slideshow_swipe1399930358747
  Zapnutí posunutí prstu u prezentace
 10. Zkopírujte šipky a vícestavový objekt ze souboru Enjoy_v.indd a vložte je na stránku 2 souboru Enjoy_h.indd. S ohledem na lepší umístění přesuňte šipky pod vícestavový objekt.

 11. Chcete-li zobrazit náhled prezentace, uložte dokument a zvolte možnost Soubor > Náhled folia. Klikáním na navigační tlačítka procházejte jednotlivé snímky. Poté ukončete aplikaci Adobe Content Viewer.

Vytvoření překrytí s panorámatem

Panorámata vyžadují šest obrázků, přičemž každý obrázek představuje některou stranu uvnitř krychle.

 1. Otevřete soubor Enjoy_v.indd a přejděte na stránku 3.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Obdélníkový rámeček a přetažením vytvořte obdélník libovolné velikosti.

 3. Na panelu Vytvoření překrytí vyberte Panoráma.

 4. Klikněte na složku Zdroj a vyberte složku CourtyardPano ve složce CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links. Klikněte na Otevřít.

  Místo vyhrazené obdélníkem převzalo tvar obrázků panorámatu, oblast kliknutí však má být menší.

 5. Podržte klávesy Ctrl+Shift (Windows) nebo Command+Shift (Mac OS) a přetažením táhla výběru změňte objekt panorámatu tak, aby měl velikost přibližně 400 × 400 pixelů.

  tut2_pano_1399930358640
  Vytvoření překrytí typu panoráma

  Pro panoráma ponecháte výchozí nastavení, aby byl zajištěn úplný rozsah pohybu.

 6. Zkopírujte objekt panorámatu ze souboru Enjoy_v.indd a vložte jej na stránku 3 souboru Enjoy_h.indd.

 7. Uložte a zavřete soubory aplikace InDesign.

Zobrazení náhledu folia na iPadu (pouze systém Mac OS)

Nyní použijeme k zobrazení náhledu folia funkci Náhled v zařízení. Pokud používáte počítač se systémem Windows, přejděte na následující kapitolu, kde se dozvíte, jak vytvořit náhled odesláním a stažením souborů.

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, nainstalujte do zařízení iPad aplikaci Adobe Content Viewer z obchodu App Store. V obchodu s aplikacemi vyhledejte termín „Prohlížeč obsahu“.

 2. Připojte iPad k počítači se systémem Mac OS a spusťte aplikaci Adobe Content Viewer.

 3. Na panelu Folio Builder přejděte na právě vytvořené folio Průvodce městem.

 4. Ve spodní části panelu vyberte možnost Náhled > Náhled v [název zařízení iPad].

 5. Zobrazte folio časopisu Průvodce městem.

  • Otočením zařízení iPad zobrazte jak vodorovnou, tak svislou verzi souboru.

  • Posouváním doleva a doprava zobrazíte různé články. Posouváním nahoru a dolů můžete článek číst.

  • Přejděte na článek Enjoy. Ověřte, zda fungují interaktivní překrytí.

  • Kliknutím na neinteraktivní oblast zobrazíte navigační panely a kliknutím na tlačítko Domů přeskočíte na začátek folia. Kliknutím na ikonu Obsah v levém horním rohu zobrazíte obsah a miniatury. Tažením nástroje pro posouvání můžete procházet náhledy článků.

  viewer_widgets_1399930356717
  Kliknutím v aplikaci Adobe Content Viewer zobrazíte navigační pruhy.

Odeslání souborů a zobrazení jejich náhledu

Náhled folií můžete v iPadu zobrazit také tak, že se přihlásíte do panelu Folio Builder, odešlete folio a poté jej stáhnete.

 1. Na panelu Folio Builder vyberte v nabídce panelu volbu Přihlásit se. Poté se přihlaste pomocí Adobe ID, které bylo ověřeno pro práci se sadou DPS.

  Pokud jste členem programu Creative Cloud, použijte přihlašovací údaje tohoto programu. Pokud nejste členem programu Creative Cloud, přihlaste se na webovou stránku http://digitalpublishing.acrobat.com a podle pokynů proveďte ověření svého účtu.

 2. Po přihlášení vyberte na tomto panelu folio Průvodce městem a poté v nabídce panelu vyberte možnost Odeslat do služby Folio Producer.

  Datové zdroje folia budou odeslány na server acrobat.com.

 3. Pokud jste tak dosud neučinili, nainstalujte do zařízení iPad aplikaci Adobe Content Viewer z obchodu App Store.

  Poznámka:

  Pokud máte jiné mobilní zařízení, například tablet se systémem Android nebo Kindle Fire, můžete aplikaci Adobe Content Viewer stáhnout z obchodu Google Play nebo Amazon Appstore.

 4. V zařízení iPad spusťte aplikaci Adobe Content Viewer.

 5. Pokud jste se dosud nepřihlásili, klikněte na tlačítko Přihlásit se. Přihlaste se pomocí stejného Adobe ID, které jste použili k přihlášení do panelu Folio Builder.

  Abyste se mohli přihlásit, musí být iPad připojen k Internetu.

 6. Po zobrazení výzvy stáhněte a zobrazte folio s názvem City Guide Magazine.

  Pokud jste provedli úpravu některého ze zdrojových dokumentů aplikace InDesign, vyberte článek a poté články aktualizujte výběrem volby Aktualizovat v nabídce panelu. V aplikaci Adobe Content Viewer na iPadu budete vyzváni ke stažení aktualizovaného folia.

Kam pokračovat dále

Získali jste informace o základech vytváření článků a folií a o přidávání interaktivních překrytí. Chcete-li se dozvědět více o překrytích a dalších funkcích sady DPS, pokračujte jedním z následujících způsobů:

 • Otevřete zdrojové dokumenty ve složce Overlay_Examples_Folio a experimentujte s různými datovými zdroji překrytí. Můžete upravovat stávající překrytí v dokumentech nebo vytvářet vlastní překrytí.

 • Stáhněte si bezplatnou aplikaci Tipy pro sadu DPS. V obchodu s aplikacemi pro svůj iPad nebo iPhone zadejte do vyhledávání text „Tipy pro sadu DPS“. Stejný text zadejte do vyhledávání v obchodu Google Play pro zařízení se systémem Android nebo v obchodu Amazon Appstore pro zařízení Kindle Fire.

 • Chcete publikovat aplikaci v obchodě Apple App Store? Pokud jste členem programu Adobe Creative Cloud, můžete vytvářet a odesílat neomezený počet aplikací pro jedno folio pro iPad. Nebo si můžete zakoupit licenci pro jedno vydání a vytvořit aplikaci pro jedno folio. Jste-li připraveni k vytvoření aplikace, vyberte příslušné folio na panelu Folio Builder a poté v nabídce panelu vyberte možnost Vytvořit aplikaci. Budete vyzváni ke stažení podrobného průvodce publikováním. Podle pokynů v tomto průvodci vytvořte svoji první aplikaci.

 • Pokud chcete vytvářet aplikace pro více folií, můžete si předplatit profesionální nebo podnikový účet sady Digital Publishing Suite.