Přidání poznámek do souboru PDF online

Při čtení souboru PDF online do něj můžete přidávat poznámky pomocí nástroje Přidat poznámky. K přidávání textu, lístků s poznámkami, podtržení textu, přeškrtnutí textu, zvýraznění textu a k přidávání označení používejte nástroj pro kreslení.

Přidávání poznámek při čtení dokumentu PDF

K přidávání poznámek do dokumentu můžete použít rychlé akce v plovoucím panelu nástrojů.

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google). 

 2. Kliknutím na libovolný soubor PDF ho otevřete a zobrazíte. Dostupné jsou následující rychlé akce pro přidávání poznámek, a to na základě aktuálního výběru v souboru PDF:

  • Akce na vybraném textu: Text můžete zvýraznit, přeškrtnout, podtrhnout a kopírovat.
  Akce na vybraném textu

  • Akce kontextové nabídky: Po kliknutí pravým tlačítkem v PDF můžete spustit akci Přidat lístek s poznámkou nebo Použít nástroj pro kreslení.
  Akce na vybraném obrázku

  • Přepnutí z režimu zobrazení do režimu úprav: Po přepnutí z režimu zobrazení dokumentu do režimu úprav můžete přidávat poznámky. Klikněte na nabídku Možnosti (...) v panelu nástrojů, a poté klikněte na položku Upravit > Přidat poznámky.
  Otevření nástroje poznámek v režimu zobrazení dokumentu

Přidávání poznámek pomocí nástroje Přidat poznámky

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google).

 2. Jedním z následujících způsobů zvolte soubor, ke kterému chcete přidat poznámky:

  • V horním navigačním panelu klikněte na možnost Upravit > Přidat poznámky. V okně Průzkumníka souborů
   • Vyberte soubory ze seznamu posledních souborů nebo seznamu dokumentů.
   • Přidejte soubory z počítače nebo je přetáhněte do zvýrazněné oblasti.
  Přidání poznámek do souboru PDF

  • Klikněte na možnost Dokumenty > Vaše dokumenty na domovské stránce aplikace Adobe Acrobat. Zobrazí se veškeré soubory uložené na vašem účtu Adobe Document Cloud. K souboru můžete přidat poznámky jedním z následujících způsobů:
   • Klikněte na nabídku možností (...) a vyberte položku Přidat poznámky.
   • Vyberte soubor, ke kterému chcete přidat poznámky, a klikněte na položku Přidat poznámky v pravém panelu.
 3. Vybraný soubor PDF se zobrazí v okně prohlížeče s panelem nástrojů Přidat poznámku. Vyberte požadovaný nástroj pro anotaci a klikněte na místo, kam chcete poznámku v PDF umístit. Podporovány jsou následující typy poznámek:

  • Lístek s poznámkou: Klikněte na místo, kam chcete poznámku umístit.
  • Zvýraznění textu: Vyberte text, který chcete zvýraznit.
  • Podtrhnout text: Vyberte text, který chcete podtrhnout.
  • Přeškrtnout text: Vyberte text, který chcete přeškrtnout.
  • Přidat textovou poznámku: Klikněte na místo, kam chcete v PDF přidat text, a zapište jej.
  • Nástroj pro kreslení: Slouží k přidávání označení do dokumentů PDF.

  Všechny poznámky přidávané do PDF se zobrazují v pravém panelu.

  Přidat anotace

  A. Přidat lístek s poznámkou B. Zvýraznit text C. Podtrhnout text D. Přeškrtnout text E. Přidat textovou poznámku F. Použít nástroj pro kreslení G. Změnit barvu H. Zpět Poznámka I. Znovu Poznámka 

 4. U anotací typu Textová poznámka, Zvýraznit text, Nástroj pro kreslení, Přeškrtnout text a Podtrhnout text jsou poznámky přidány okamžitě do dokumentu. U anotací typu Lístek s poznámkou se po pravé straně zobrazí panel poznámek. Zapište poznámku a klikněte na příkaz Přidat.

  Přidání poznámek

 5. Služba Adobe Document Cloud soubor PDF do 10 sekund automaticky uloží. Chcete-li PDF uložit okamžitě, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Zavřít.

Správa poznámek – úpravy, zpět, znovu nebo odstranit

Chcete-li upravit poznámku, postupujte takto:

 • Vyberte poznámku. Na pravé straně se zobrazí panel poznámek. V nabídce možností (...) vyberte položku Upravit.
 • Chcete-li upravit anotaci typu Přidat text, vyberte textovou poznámku a zapište změny.
Úprava poznámky

Při vzetí zpět nebo opětovném použití jakékoli akce postupujte následovně:

 • V panelu nástrojů Přidat poznámku se akce vrátí kliknutím na ikonu Zpět. Chcete-li akci opakovat, klikněte na ikonu Znovu.
Vrácení zpět nebo opětovné vložení poznámek

Poznámku odstraníte tak, že ji vyberete a provedete jeden z následujících úkonů:

 • Na pravé straně se zobrazí panel poznámek. V nabídce možností (...) klikněte na položku Odstranit.
 • Vyberte poznámku, kterou chcete odstranit. V plovoucím panelu nástrojů klikněte na ikonu odstranění .
Odstranění poznámky

Změna vzhledu vašich poznámek

Jestliže chcete změnit barvu poznámek, postupujte takto:

 1. Vyberte poznámku. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů.

  Změnit barvu poznámky

  Poznámka:

  Obdobně můžete zvolit a změnit tloušťku čáry poznámky vytvořené nástrojem pro kreslení, a upravit velikost písma poznámky vytvořené nástrojem Přidat text.

 2. Kliknutím na barvu se otevře panel barev.

 3. Vyberte požadovanou barvu.

Získání poznámek od dalších osob pomocí sdílení souborů PDF

Po přidání poznámek můžete PDF stáhnout nebo sdílet, abyste získali poznámky od ostatních uživatelů. Klikněte na tlačítko Sdílet v panelu nástrojů a poté soubor sdílejte jedním z následujících způsobů:

Poznámka:

Pokud jste bezplatný uživatel, zobrazí se tlačítko Stáhnout namísto tlačítka Sdílet.

Sdílení PDF

 • Odeslání anonymního nebo veřejného odkazu e-mailem: Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Klikněte na možnost Získat odkaz. V dialogovém okně Sdílet klikněte na Vytvořit odkaz. Klikněte na Zkopírovat odkaz a sdílejte jej s určenými příjemci.
 • Odeslání personalizovaných pozvánek: Pro soubory sdílené pomocí personalizovaných odkazů s jednotlivci jsou k dispozici podrobné informace o sledování. Klikněte na možnost Sdílet s ostatními. V dialogovém okně Sdílet zapište e-mailovou adresu příjemce a klikněte na tlačítko Odeslat.

Další informace viz téma Sdílení souborů PDF.

Stažení souboru

Chcete-li stáhnout kopii souboru, klikněte na položku nabídky Sdílet > Stáhnout kopii. Kopie souboru PDF se uloží do počítače.

Sledování sdílených souborů

Chcete-li sledovat sdílené soubory, klikněte v horní nabídce panelu domovské stránky aplikace Adobe Acrobat na možnost Dokument > Sdíleno vámi. Zobrazí se všechny soubory, které sdílíte. Další informace viz téma Sledování sdílených souborů.

Prostředí příjemců

Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor. E-mail obsahuje tlačítko Otevřít a odkaz na sdílený dokument. Kliknutím na odkaz nebo na tlačítko lze dokument otevřít v prohlížeči. Příjemci také mohou dokument v případě potřeby stáhnout. Další informace viz téma Prostředí příjemců.

Vyzkoušejte online nástroj pro práci s PDF: Úprava PDF s poznámkami online

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?