Opětovné používání nastavení webu Dreamweaver v různých zařízeních a verzích produktu exportováním a importováním jako souborů XML.

Při definování webu uloží aplikace Dreamweaver jeho informace ve svých souborech.

Pokud chcete pracovat ve webu z jiného počítače, můžete údaje o webu (nastavení webu) exportovat do souboru XML, který lze později importovat do jiné nainstalované aplikace Dreamweaver. 

Nastavení webu můžete exportovat jako soubor XML, který můžete do aplikace Dreamweaver později importovat. Export a import webů umožňuje přenášet nastavení webů do jiných počítačů a verzí produktu, sdílet nastavení webů s dalšími uživateli a zálohovat nastavení webů.

Poznámka:

Funkce pro import/export nedokáže importovat ani exportovat soubory webu. Dokáže importovat a exportovat pouze nastavení webů, což vám ušetří čas při opětovném vytváření webů v aplikaci Dreamweaver. Informace o vytváření nového webu v aplikaci Dreamweaver naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu.

Scénáře, ve kterých si přejete importovat nebo exportovat nastavení webu

 • Nastavení webu exportujte pravidelně, abyste měli záložní kopii pro případ problémů s webem.
 • Pokud jste vytvořili webové místo, můžete následně v případě spolupráce s dalšími uživateli exportovat a poté importovat nastavení webu v ostatních počítačích.

Export nastavení webu

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2.  Vyberte jeden nebo více webů, jejichž nastavení chcete exportovat, a klikněte na ikonu Export.

  • Chcete-li vybrat více než jedno webové místo, klepněte na každé webové místo se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).
  • Chcete-li vybrat více webových míst vedle sebe, klepněte se stisknutou klávesou Shift na první a poslední webové místo v seznamu.
 3. Pokud jste vytvořili připojení ke vzdálenému serveru, které vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla, aplikace Dreamweaver se při pokusu o zálohování nastavení webu zeptá, zda jsou data určena pro vás, nebo chcete nastavení sdílet s ostatními.

  Pokud chcete zálohovat nastavení webu pro sebe, vyberte možnost Zálohovat moje nastavení a klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver uloží přihlašovací informace vzdáleného serveru, jako je jméno uživatele, heslo a informace o místní cestě.

  Pokud chcete nastavení sdílet s ostatními uživateli, vyberte možnost Sdílet nastavení s ostatními uživateli a klikněte na tlačítko OK. Aplikace Dreamweaver neukládá informace, které by nefungovaly u ostatních uživatelů, například informace o přihlášení na vzdáleném serveru a místní cesty.

  Možnosti exportu nastavení webu
  Možnosti exportu nastavení webu

 4. Pro každý web, jehož nastavení chcete exportovat, vyhledejte umístění, kam chcete uložit soubor webu, a klikněte na tlačítko Uložit. (Aplikace Dreamweaver uloží nastavení každého webu jako soubor XML s příponou .ste.)
 5. Klikněte na tlačítko Hotovo.

  Poznámka:

  Uložte soubor *.ste do kořenové složky webového místa nebo na plochu, abyste ho snadno našli. Pokud si nemůžete vzpomenout, kam jste ho uložili, vyhledejte v počítači soubory s příponou *.ste.

Import nastavení webu

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2. Klikněte na možnost Importovat web.

 3. Vyhledejte a vyberte jedno nebo více webových míst (definovaných v souborech s příponou .ste), jejichž nastavení chcete importovat.

  Chcete-li vybrat více než jedno webové místo, klepněte na každý soubor .ste se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh). Chcete-li vybrat více webových míst vedle sebe, klikněte se stisknutou klávesou Shift na první a poslední soubor v seznamu.

 4. Klikněte na tlačítko Otevřít a pak na tlačítko Hotovo.

  Jakmile aplikace Dreamweaver importuje nastavení webu, název webu se zobrazí v dialogovém okně Správa webů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online