Práce v okně Dokument

Naučte se přepínat mezi pohledy okna dokumentu, nastavit je stupňovitě, jako dlaždice a změnit jeho velikost v aplikaci Dreamweaver.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Přepínání mezi zobrazeními v okně Dokument

Dokument lze v okně Dokument zobrazit v zobrazení Kód, Rozdělit kód, Návrh, v zobrazeních Kód a Návrh (Rozdělené zobrazení) nebo v Živém zobrazení. Můžete také zobrazit zobrazení Rozdělit kód nebo Kód a Návrh vodorovně či svisle. (Výchozí je vodorovné zobrazení.)

Poznámka:

Možnost zobrazení Návrh není pro dokumenty s plovoucí mřížkou k dispozici.

Přepnutí na zobrazení Kód

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte volbu Zobrazení > Kód.

  • Na panelu nástrojů Dokument klepněte na tlačítko Kód.

    

    

Přepnutí na zobrazení Rozdělit kód

Zobrazení Rozdělit kód umožňuje rozdělení dokumentu na dva, takže je možné pracovat na dvou částech kódu současně.

 1. Vyberte volbu Zobrazení > Rozdělit kód.

Přepnutí na zobrazení Návrh

Na panelu nástrojů Dokument klepněte na rozevírací seznam u položky Živě a poté na možnost Návrh. Na úplné zobrazení Návrh přejdete klepnutím na tlačítko Návrh.

Zobrazení obou zobrazení Kód i Návrh

 

Na panelu nástrojů Dokument klepněte na tlačítko Rozdělit. Poté klepněte na rozevírací seznam u položky Živě a poté na možnost Návrh.

 

Rozdělení zobrazení vodorovně nebo svisle

 1. Ujistěte se, že se nacházíte v zobrazení Rozdělit (zobrazení Rozdělit kód nebo rozdělené zobrazení Návrh / Živé zobrazení).

 2. Pokud budete chtít zobrazení rozdělit svisle, vyberte možnost Zobrazit > Rozdělit svisle. Pokud budete chtít zobrazení rozdělit vodorovně, zrušte výběr možnosti Zobrazit > Rozdělit svisle.

Stupňovité nebo dlaždicové zobrazení oken dokumentu

Pokud máte otevřeno mnoho dokumentů zároveň, můžete je zobrazit dlaždicově nebo stupňovitě.

Stupňovité zobrazení oken dokumentů

 1. Vyberte volbu Okna > Stupňovitě.

Dlaždicové zobrazení oken dokumentu

 • (Windows) Vyberte volbu Okna > Dlaždicově vodorovně nebo Okna > Dlaždicově svisle.
 • (Macintosh) Vyberte volbu Okna > Dlaždicově.

Změna velikosti okna Dokument

Stavový řádek zobrazuje aktuální rozměry okna dokumentu v obrazových bodech. Pokud chcete stránku navrhnout tak, aby vypadala co nejlépe v určité velikosti, můžete nastavit okno dokumentu na některou z přednastavených velikostí, upravit tyto velikosti nebo vytvořit nové velikosti.

Pokud změníte velikost zobrazení v návrhu nebo v živém zobrazení, změní se pouze rozměry zobrazení. Velikost dokumentu zůstane nezměněna.

Kromě předem nastavených a vlastních velikostí budou v aplikaci Dreamweaver uvedeny také velikosti zadané v multimediálním dotazu. Pokud vyberete velikost odpovídající multimediálnímu dotazu, aplikace Dreamweaver použije k zobrazení stránky multimediální dotaz. Také můžete změnit orientaci stránky k zobrazení náhledu stránky v mobilních zařízeních, kde se rozložení stránky mění podle způsobu držení zařízení.

Pokud budete chtít změnit velikost okna dokumentu, vyberte některou velikost v rozbalovací nabídce Velikost okna v dolní části okna dokumentu.

Změna velikosti dokumentu na předem určenou velikost

 1. Vyberte velikost v rozbalovací nabídce Velikost okna v dolní části okna Dokument. Verze Dreamweaver CS5.5 a novější nabízí rozšířený seznam voleb včetně voleb pro běžná mobilní zařízení (jako na obrázku níže).

  Zobrazená velikost okna vyjadřuje vnitřní rozměry okna prohlížeče bez okrajů; velikost monitoru nebo mobilních zařízení je uvedena vpravo.

  Poznámka:

  Méně přesné změny velikosti dosáhnete při použití standardních metod změny velikosti oken v operačním systému, například tažením pravého dolního rohu okna.

  Poznámka:

  (Pouze systém Windows) Dokumenty v okně dokumentu jsou ve výchozím nastavení maximalizované a v takovém případě nelze změnit jejich velikost. Chcete-li zrušit maximalizaci dokumentu, klepněte na tlačítko pro zrušení maximalizace  v pravém horním rohu dokumentu.

Změna hodnot uvedených v rozbalovací nabídce Velikost okna

 1. V rozbalovací nabídce Velikost okna vyberte volbu Upravit velikosti.
 2. Klepněte na libovolnou hodnotu šířky nebo výšky v seznamu Velikost okna a pak zadejte novou hodnotu.

  Pokud chcete, aby se okno dokumentu přizpůsobilo pouze určité šířce (výška zůstane beze změny), vyberte hodnotu výšky a odstraňte ji.

 3. Klepněte na textové pole Popis a zadejte popisný text o určité velikosti.

Přidání nové velikosti do rozbalovací nabídky Velikost okna

 1. V rozbalovací nabídce Velikost okna vyberte volbu Upravit velikosti.
 2. Klepněte na prázdné místo pod poslední hodnotou ve sloupci Šířka.
 3. Zadejte hodnoty Šířka a Výška.

  Pokud chcete nastavit pouze šířku nebo výšku, nechte druhé pole prázdné.

 4. Klepněte na pole Popis a zadejte popis přidané velikosti.

  Můžete například zadat hodnotu SVGA nebo průměrné PC vedle položky pro monitor s rozlišením 800 x 600 obrazových bodů a hodnotu 17palcový Mac vedle položky pro monitor s rozlišením 832 x 624 obrazových bodů. Většina monitorů dokáže zobrazit různé rozměry v obrazových bodech.

 5. Klikněte na tlačítko Použít a dialogové okno zavřete.

  Vámi zadaná nová velikost okna bude nyní k dispozici v rozbalovací nabídce Velikost okna.

Nastavení velikosti okna a rychlosti připojení

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Ze seznamu Kategorie na levé straně vyberte možnost Velikosti okna.

 3. Velikosti okna podle potřeby upravte.

Zprávy v aplikaci Dreamweaver

V aplikaci Dreamweaver můžete vytvářet zprávy, pomocí kterých je možné hledat a testovat obsah nebo odstraňovat problémy. Je možné vytvářet následující typy zpráv:

Hledání

Umožňuje hledání tagů, atributů a textu uvnitř tagů.

Reference

Umožňuje vyhledat užitečné referenční informace.

Ověření

Umožňuje kontrolu chyb kódu nebo syntaxe.

Kompatibilita prohlížeče

Umožňuje testovat HTML v dokumentech a zjistit tak, zda cílové prohlížeče podporují všechny použité tagy a atributy.

Kontrola odkazů

Umožňuje hledání a opravu přerušených, externích a osamocených odkazů.

Zprávy o webovém místě

Umožňuje zlepšit pracovní postup a testovat atributy HTML ve webovém místě. Zprávy pracovního postupu zahrnují zprávy o vyhrazování, posledních úpravách a poznámkách k návrhu; zprávy HTML obsahují kombinovatelné vnořené tagy písma, usnadnění přístupu, chybějící alternativní text, přebytečné vnořené tagy, odstranitelné prázdné tagy a dokumenty bez názvu.

Záznam FTP

Umožňuje zobrazit veškerý přenos souborů pomocí FTP.

Ladění na serveru

Umožňuje zobrazit informace k ladění aplikace Adobe® ColdFusion®.

Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích je odebrána podpora produktu ColdFusion.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.