Používání formátování HTML

Naučte se používat formátování HTML v aplikaci Dreamweaver pro formátování odstavců, změnu barvy textu, zarovnání a odsazení textu nebo použití stylů písma.

Ačkoli jsou styly CSS upřednostňovaným způsobem formátování textu, aplikace Dreamweaver stále umožňuje text formátovat pomocí kódu HTML.

Formátování odstavců

Standardní tagy nadpisu a odstavce můžete používat pomocí rozbalovací nabídky Formát v Inspektoru vlastností HTML nebo podnabídky Úpravy > Formát odstavce.

 1. Umístěte textový kurzor do odstavce nebo vyberte část textu v odstavci.
 2. V podnabídce Úpravy > Formát odstavce nebo v rozbalovací nabídce Formát v Inspektoru vlastností vyberte možnost:

  • Vyberte formát odstavce (například Nadpis 1, Nadpis 2, Předformátovaný text a tak dále). Tag HTML přiřazený k vybranému stylu (například h1 pro Nadpis 1, h2 pro Nadpis 2, pre pro Předformátovaný text a tak dále) se použije pro celý odstavec.

  • Chcete-li odstranit formát odstavce, vyberte volbu None (žádný).

   Při použití tagu nadpisu pro odstavec aplikace Dreamweaver automaticky přidá další řádek textu standardního odstavce. Chcete-li toto nastavení změnit, vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh) a v kategorii Všeobecné v části Volby úprav odznačte volbu Po nadpisu přepnout na prostý odstavec.

Změna barvy textu

Můžete změnit výchozí barvu veškerého textu na stránce nebo vybraného textu.

Definice výchozích barev textu stránky

Vyberte možnost Soubor > Vlastnosti stránky > Vzhled (HTML) a vyberte barvy pro položky Barva textu, Barva odkazu, Navštívené odkazy a Aktivní odkazy.

Poznámka:

Barva aktivního odkazu je barva, na kterou se odkaz změní v případě, že na něj chystáte klepnete. Některé prohlížeče nemusí zadanou barvu používat.

Zarovnání textu

Zarovnávání textu pomocí kódu HTML se provádí pomocí podnabídky Formát > Zarovnat. Pomocí volby Formát > Zarovnat > Na střed můžete na stránce zarovnat na střed libovolný element.

Zarovnání textu na stránce

 1. Vyberte text, který chcete zarovnat, nebo jednoduše umístěte ukazatel na začátek tohoto textu.
 2. Vyberte volbu Formát > Zarovnat a vyberte příkaz pro zarovnávání.

Zarovnání elementů stránky na střed

 1. Vyberte element stránky (obraz, zásuvný modul, tabulku nebo jiný element stránky), který chcete zarovnat na střed.
 2. Vyberte volbu Formát > Zarovnat > Na střed.
  Poznámka:

  Zarovnat a zarovnat na střed můžete celé bloky textu; ne ale části nadpisů nebo odstavců.

Odsadit text

Pomocí příkazu Odsadit použijete na odstavec textu tag HTML blockquote a text se tak odsadí na obou stranách stránky.

 1. Umístěte textový kurzor do odstavce, který chcete odsadit.
 2. Vyberte volbu Formát > Odsazení a zrušení odsazení nebo z kontextové nabídky vyberte volbu Seznam > Odsazení a zrušení odsazení.
  Poznámka:

  Odstavec je možné odsadit vícekrát. Při každém výběru tohoto příkazu se text více odsadí od obou stran dokumentu.

Používání stylů písma

Pomocí kódu HTML můžete použít formátování textu pro jedno písmeno nebo pro celé odstavce a bloky textu ve webovém místě. Pomocí nabídky Formát můžete nastavit nebo změnit charakteristiku písma pro vybraný text. Můžete nastavit typ, styl (například tučný nebo kurzíva) a velikost písma.

 1. Vyberte text. Pokud není vybrán žádný text, volba se použije pro nově zadaný text.
 2. Vyberte některé z následujících voleb:
  • Chcete-li změnit písmo, vyberte kombinací písem z podnabídky Formát > Písmo. Výběrem volby Výchozí odstraníte dříve použitá písma. Volba Výchozí použije pro vybraný text výchozí písmo (výchozí písmo prohlížeče nebo písmo přiřazené tagu v seznamu stylů CSS).

  • Chcete-li změnit styl písma, vyberte styl písma (Bold, Italic, Underline atd.) z podnabídky Formát > Styl.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online