Naučte se používat nástroj Výběr barvy pro zvolení barev pro svůj web Dreamweaver.

Bezpečné webové barvy

V HTML jsou barvy vyjadřovány hexadecimálními hodnotami (například #FF0000) nebo názvy barev (red (červená)). Bezpečná webová barva se při práci v režimu 256 barev zobrazuje stejně v prohlížečích Safari a Microsoft Internet Explorer v systémech Windows i Macintosh. Obvykle se předpokládá, že existuje 216 běžných barev a že jakákoliv hexadecimální hodnota kombinující páry 00, 33, 66, 99, CC nebo FF (hodnoty RGB 0, 51, 102, 153, 204 a 255) představuje bezpečnou webovou barvu.

Při testování ale bylo zjištěno, že místo 216 existuje pouze 212 bezpečných webových barev, protože prohlížeč Internet Explorer v systému Windows nezobrazuje správně barvy #0033FF (0,51,255), #3300FF (51,0,255), #00FF33 (0,255,51) a #33FF00 (51,255,0).

V době vydání prvních webových prohlížečů zobrazovala většina počítačů pouze 256 barev (8 bitů na kanál). Pokud vytváříte své webové místo pro uživatele aktuálních počítačových systémů, není používání palety bezpečných webových barev tolik nutné, protože většina počítačů dnes používá tisíce nebo miliony barev (16 a 32 bitů na kanál).

Pokud ale webové místo vytváříte pro alternativní webová zařízení (například PDA nebo mobilní telefony) máte důvod paletu bezpečných webových barev používat. Mnoho takových zařízení zobrazuje data pouze černobíle (1 bit na kanál) nebo v 256 barvách (8 bitů na kanál).

Palety Barevné kostky (výchozí) a Plynulé tóny v aplikaci Dreamweaver používají paletu 216 bezpečných webových barev; po výběru barvy z těchto palet se zobrazí její hexadecimální hodnota.

Chcete-li vybrat barvu mimo rozmezí bezpečných webových barev, otevřete systémový výběr barvy kliknutím na tlačítko Barevné kolo v pravém horním rohu výběru barvy v aplikaci Dreamweaver. Systémový dialog pro výběr barvy není omezen na bezpečné webové barvy.

Verze prohlížečů pro systém UNIX používají jinou paletu barev než verze pro systémy Windows a Macintosh. Pokud vytváříte webové stránky výhradně pro prohlížeče v systému UNIX (nebo pro uživatele systému Windows/Macintosh s 24bitovými monitory a uživatele systému UNIX s 8bitovými monitory), zvažte používání hexadecimálních hodnot kombinujících páry 00, 40, 80, BF nebo FF – tím se vytvoří bezpečné webové barvy pro operační systém SunOS.

Používání okna pro výběr barvy

Mnoho dialogových oken a inspektor Vlastnosti mnoha elementů stránky v aplikaci Dreamweaver obsahuje pole barvy, které otvírá dialog pro výběr barvy. Pomocí dialogu pro výběr barvy vyberete barvu elementu stránky. Můžete také nastavit výchozí barvu textu elementů stránky.

 1. Klepněte na pole barvy v dialogovém okně nebo v inspektoru Vlastnosti.

  Zobrazí se dialog pro výběr barvy.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pomocí kapátka můžete z palety vybrat vzorek barvy. Všechny barvy v paletách Barevné kostky (výchozí) a Plynulé tóny jsou bezpečné webové; v jiných paletách tomu tak není.

  • Pomocí kapátka můžete vybrat barvu kdekoliv na obrazovce – dokonce i mimo okna aplikace Dreamweaver. Chcete-li vybrat barvu z pracovní plochy nebo jiné aplikace, stiskněte a podržte tlačítko myši; kapátko zůstane aktivní a vy můžete vybrat barvu mimo aplikaci Dreamweaver. Pokud kliknete na pracovní plochu nebo jinou aplikaci, aplikace Dreamweaver vybere barvu v místě klepnutí. Pokud se ale přepnete do jiné aplikace, bude možná nutné kliknout na okno aplikace Dreamweaver, abyste mohli v práci v aplikaci Dreamweaver pokračovat.

  • Až budete chtít vybrat jeden z různých barevných modelů, klikněte na možnost Hex, RGBa nebo HSLa ve spodní části dialogového okna pro výběr barvy.

  • Chcete-li vymazat aktuální barvu bez výběru jiné barvy, klikněte na tlačítko Výchozí barva .

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online