Příručka uživatele Zrušit

Barvy

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Naučte se používat nástroj Výběr barvy pro zvolení barev pro svůj web Dreamweaver.

Bezpečné webové barvy

V HTML jsou barvy vyjadřovány hexadecimálními hodnotami (například #FF0000) nebo názvy barev (red (červená)). Bezpečná webová barva se při práci v režimu 256 barev zobrazuje stejně v prohlížečích Safari a Microsoft Internet Explorer v systémech Windows i Macintosh. Obvykle se předpokládá, že existuje 216 běžných barev a že jakákoliv hexadecimální hodnota kombinující páry 00, 33, 66, 99, CC nebo FF (hodnoty RGB 0, 51, 102, 153, 204 a 255) představuje bezpečnou webovou barvu.

Při testování ale bylo zjištěno, že místo 216 existuje pouze 212 bezpečných webových barev, protože prohlížeč Internet Explorer v systému Windows nezobrazuje správně barvy #0033FF (0, 51, 255), #3300FF (51, 0, 255), #00FF33 (0, 255, 51) a #33FF00 (51, 255, 0).

V době vydání prvních webových prohlížečů zobrazovala většina počítačů pouze 256 barev (8 bitů na kanál). Pokud vytváříte své webové místo pro uživatele aktuálních počítačových systémů, není používání palety bezpečných webových barev tolik nutné, protože většina počítačů dnes používá tisíce nebo miliony barev (16 a 32 bitů na kanál).

Pokud ale webové místo vytváříte pro alternativní webová zařízení (například PDA nebo mobilní telefony) máte důvod paletu bezpečných webových barev používat. Mnoho takových zařízení zobrazuje data pouze černobíle (1 bit na kanál) nebo v 256 barvách (8 bitů na kanál).

Palety Barevné kostky (výchozí) a Plynulé tóny v aplikaci Dreamweaver používají paletu 216 bezpečných webových barev; po výběru barvy z těchto palet se zobrazí její hexadecimální hodnota.

Chcete-li vybrat barvu mimo rozmezí bezpečných webových barev, otevřete systémový výběr barvy kliknutím na tlačítko Barevné kolo v pravém horním rohu výběru barvy v aplikaci Dreamweaver. Systémový dialog pro výběr barvy není omezen na bezpečné webové barvy.

Verze prohlížečů pro systém UNIX používají jinou paletu barev než verze pro systémy Windows a Macintosh. Pokud vytváříte webové stránky výhradně pro prohlížeče v systému UNIX (nebo pro uživatele systému Windows/Macintosh s 24bitovými monitory a uživatele systému UNIX s 8bitovými monitory), zvažte používání hexadecimálních hodnot kombinujících páry 00, 40, 80, BF nebo FF – tím se vytvoří bezpečné webové barvy pro operační systém SunOS.

Používání okna pro výběr barvy

Mnoho dialogových oken a inspektor Vlastnosti mnoha elementů stránky v aplikaci Dreamweaver obsahuje pole barvy, které otvírá dialog pro výběr barvy. Pomocí dialogu pro výběr barvy vyberete barvu elementu stránky. Můžete také nastavit výchozí barvu textu elementů stránky.

 1. Klikněte na pole barvy v dialogovém okně nebo v inspektoru Vlastnosti.

  Zobrazí se dialog pro výběr barvy.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pomocí kapátka můžete z palety vybrat vzorek barvy. Všechny barvy v paletách Barevné kostky (výchozí) a Plynulé tóny jsou bezpečné webové; v jiných paletách tomu tak není.

  • Pomocí kapátka můžete vybrat barvu kdekoliv na obrazovce – dokonce i mimo okna aplikace Dreamweaver. Chcete-li vybrat barvu z pracovní plochy nebo jiné aplikace, stiskněte a podržte tlačítko myši; kapátko zůstane aktivní a vy můžete vybrat barvu mimo aplikaci Dreamweaver. Pokud kliknete na pracovní plochu nebo jinou aplikaci, aplikace Dreamweaver vybere barvu v místě kliknutí. Pokud se ale přepnete do jiné aplikace, bude možná nutné kliknout na okno aplikace Dreamweaver, abyste mohli v práci v aplikaci Dreamweaver pokračovat.

  • Až budete chtít vybrat jeden z různých barevných modelů, klikněte na možnost Hex, RGBa nebo HSLa ve spodní části dialogového okna pro výběr barvy.

  • Chcete-li vymazat aktuální barvu bez výběru jiné barvy, klikněte na tlačítko Výchozí barva .
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.