Osvojte si základní strukturu rozvržení CSS a naučte se v aplikaci Dreamweaver navrhovat stránky a obsah pomocí prvků CSS.

O rozvržení stránek CSS

Rozvržení stránek CSS pro organizaci obsahu na webové stránce používá formát kaskádových stylů, spíše než tradiční tabulky nebo rámce HTML. Základním stavebním blokem rozvržení CSS je tag div – tag HTML, který se ve většině případů chová jako kontejner pro text, obrazy a další elementy stránky. Při vytváření rozvržení CSS umístíte na stránku tagy div, přidáte k nim obsah a posunete je do různých umístění. Na rozdíl od buněk tabulky, které jsou omezené na polohu někde mezi řádky a sloupci tabulky, tagy div se mohou objevit kdekoliv na webové stránce. Tagy div můžete umístit absolutně (zadáním souřadnic x a y) nebo relativně (zadáním umístění v souvislosti se stávajícím umístěním). Tagy div můžete také umístit zadáním plovoucích rámečků, odsazení a okrajů – podle dnešních webových standardů se jedná o preferovanou metodu.

O struktuře rozvržení stránek CSS

Před pokračováním v tomto oddílu byste měli být seznámení se základními koncepty CSS.

Základním stavebním blokem rozvržení CSS je tag div – tag HTML, který se ve většině případů chová jako kontejner pro text, obrazy a další elementy stránky. Následující příklad ukazuje stránku HTML, která obsahuje tři samostatné tagy div: jeden tag velkého „kontejneru“ a dva další tagy – tag bočního sloupce a tag hlavního obsahu – uvnitř tagu kontejneru.

Struktura rozvržení stránek CSS
A. Div kontejneru B. Div bočního sloupce C. Div hlavního obsahu 

Následuje kód pro všechny tři tagy div v HTML:

<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
<!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   
<!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div>

V předchozím příkladu není k žádnému z tagů div přiřazen žádný „styl“. Bez definice pravidel CSS se všechny tagy div a jejich obsahy umísti do výchozí pozice na stránce. Pokud má ale každý tag div jedinečný identifikátor (jako v předchozím příkladu), můžete tyto identifikátory použít při vytváření pravidel CSS a aplikováním pravidel změnit styl a umístění tagů div.

Následující pravidlo CSS, které se může nacházet v sekci head dokumentu nebo v externím souboru CSS, vytvoří pravidla používání stylů pro první tag div na stránce nebo pro tag div „kontejneru“.

#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
}

Pravidlo #container nastavuje styl tagu div kontejneru tak, aby měl šířku 780 obrazových bodů, bílé pozadí, žádný okraj (od levé strany stránky), plný černý okraj široký 1 obrazový bod a text zarovnaný doleva. Aplikování pravidla na tag div kontejneru má následující výsledky:

Struktura rozvržení stránek CSS
Tag div kontejneru, 780 obrazových bodů, žádný okraj

A. Text zarovnán doleva B. Bílé pozadí C. Plný černý okraj s tloušťkou 1 obrazový bod 

Následující pravidlo CSS tvoří pravidla používání stylů pro tag div bočního sloupce:

#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
}

Pravidlo #sidebar nastavuje styl tagu div bočního sloupce tak, aby měl šířku 200 obrazových bodů, šedé pozadí, horní a spodní odsazení široké 15 obrazových bodů, pravé odsazení široké 10 obrazových bodů a levé odsazení o velikosti 20 obrazových bodů. (Výchozí pořadí pro odsazení je horní-pravý-dolní-levý.) Pravidlo navíc podle zápisu „float:left“ umístí tag div postranního sloupce na levou stranu od tagu div kontejneru. Aplikování pravidla na tag div postranního panelu má následující výsledky:

Div postranního panelu, nalevo plovoucí
Div postranního panelu, nalevo plovoucí

A. Šířka 200 obrazových bodů B. Horní a spodní odsazení, 15 obrazových bodů 

Pravidlo CSS pro tag div hlavního kontejneru dokončí rozvržení:

#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
}

Pravidlo #mainContent nastavuje styl div hlavního obsahu tak, aby měl levý okraj 250 obrazových bodů, což znamená, že mezi levou stranu div kontejneru a levou stranou div hlavního obsahu bude mezera o velikosti 250 obrazových bodů. Pravidlo navíc přidá mezery o velikosti 20 obrazových bodů na pravé, spodní a levé straně div hlavního obsahu. Aplikování pravidla na div hlavního obsahu má následující výsledky:

Kompletní kód vypadá následovně:

Div hlavního obsahu, levý okraj o velikosti 250 obrazových bodů
Div hlavního obsahu, levý okraj o velikosti 250 obrazových bodů

A. Odsazení 20 obrazových bodů vlevo B. Odsazení 20 obrazových bodů vpravo C. Odsazení 20 obrazových bodů dole 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Untitled Document</title> 
<style type="text/css"> 
#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
} 
#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
} 
#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
  <!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   <!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div> 
</body>

Poznámka:

Předchozí ukázka kódu je zjednodušená verze, která vytvoří rozvržení se dvěma sloupci a pevným levým bočním panelem (pokud nový dokument vytvoříte pomocí předdefinovaných rozvržení dodávaných s aplikací Dreamweaver).

Vytvoření stránky s rozvržením CSS

Když vytváříte novou stránku v aplikaci Dreamweaver, můžete vytvořit takovou, která už obsahuje rozvržení CSS. Aplikace Dreamweaver se dodává s 16 různými rozvrženími CSS. Navíc si můžete vytvořit vlastní rozvržení CSS a přidat je do konfigurační složky, takže se objeví v nabídce rozvržení v dialogovém okně Nový dokument.

Vytvoření stránky s rozvržením CSS

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový.
 2. V dialogovém okně Nový dokument vyberte kategorii Prázdná stránka. (Ta je standardně vybrána.)
 3. V poli Typ stránky vyberte druh stránky, který chcete vytvořit.

  Poznámka:

  Pro rozvržení musíte vybrat typ stránky HTML. Můžete vybrat například volby HTML, ColdFusion®, PHP atd. Pomocí rozvržení CSS nemůžete vytvořit ActionScript™, CSS, položky knihovny, JavaScript, XML, XSLT ani stránku komponenty ColdFusion. Typy stránek v kategorii Jiné v dialogovém okně Nový dokument také neumožňují použití rozvržení stránek CSS.

 4. Z nabídky Rozvržení vyberte rozvržení CSS, které chcete použít. Můžete si vybrat z 16 různých rozvržení. Okno náhledu zobrazí rozvržení a stručný popis vybraného rozvržení.

  Předdefinovaná rozvržení CSS nabízejí následující typy sloupců:

  Pevný

  Šířka sloupců je určena v obrazových bodech. Sloupec nemění svou velikost podle velikosti okna prohlížeče ani nastavení textu návštěvníka webového místa.

  Pružný

  Šířka sloupce je určena v procentech šířky prohlížeče návštěvníka webového místa. Pokud návštěvník webového místa rozšíří nebo zúží okno prohlížeče, návrh se přizpůsobí, ale nemění se podle nastavení textu návštěvníka.

 5. Vyberte typ dokumentu z rozbalovací nabídky Typ dokumentu.
 6. Z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vyberte umístění pro CSS rozvržení.

  Přidat do záhlaví

  Přidá CSS pro rozvržení do sekce head stránky, kterou vytváříte.

  Vytvořit nový soubor

  CSS pro rozvržení přidá do nového externího seznamu stylů CSS a tento nový seznam stylů připojí k vytvářené stránce.

  Odkaz na existující soubor

  Umožňuje určit existující soubor CSS, který už obsahuje pravidla CSS potřebná pro rozvržení. Tato volba je zvláště užitečná v případě, že chcete použít stejné rozvržení CSS (jehož pravidla CSS jsou uložena v jednom souboru) pro více dokumentů.

 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jste z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vybrali volbu Přidat do záhlaví (výchozí volba), klikněte na tlačítko Vytvořit.
  • Pokud jste z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vybrali volbu Vytvořit nový soubor, klikněte na tlačítko Vytvořit a pak v dialogovém okně Uložit soubor seznamu stylů jako zadejte název nového externího souboru.
  • Pokud jste z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vybrali volbu Odkaz na existující soubor, zadejte externí soubor do textového pole Připojit soubor CSS tak, že kliknete na ikonu Přidat seznam stylů, vyplníte údaje v dialogovém okně Připojit externí seznam stylů a kliknete na tlačítko OK. Až skončíte, v dialogovém okně Nový dokument klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Poznámka:

  Když vyberete volbu Odkaz na existující soubor, určený soubor už musí obsahovat pravidla pro v něm obsažený soubor CSS.

  Pokud rozvržení CSS uložíte do nového souboru nebo přidáte odkaz na existující soubor, aplikace Dreamweaver automaticky přidá odkaz na tento soubor do vytvářené stránky HTML.

  Poznámka:

  Podmíněné komentáře pro prohlížeč Internet Explorer, které pomáhají obejít problémy s vykreslováním v IE, zůstávají vložené v sekci head nového dokumentu s rozvržením CSS i v případě, že jako umístění CSS rozvržení vyberete nový nebo existující externí soubor.

 8. (Volitelně) Seznamy stylů CSS můžete také připojit k nové stránce (nesvázané s rozvržením CSS), když ji vytváříte. V takovém případě klikněte na ikonu Připojit seznam stylů nad panelem Připojit soubor CSS a vyberte požadovaný seznam stylů CSS.

  Podrobný návod k tomuto postupu najdete v článku Automatické připojení seznamu stylů k novému dokumentu od Davida Powerse.

Přidání vlastních rozvržení CSS do seznamu možností

 1. Vytvořte stránku HTML obsahující rozvržení CSS, které chcete přidat do seznamu možností v dialogovém okně Nový dokument. CSS pro rozvržení se musí nacházet v sekci head stránky HTML.

  Poznámka:

  Chcete-li, aby bylo vaše vlastní rozvržení CSS v souladu s ostatními rozvrženími dodávanými s aplikací Dreamweaver, měli byste svůj soubor HTML uložit s příponou .htm.

 2. Stránku HTML přidejte do složky Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts.
 3. (Volitelně) Přidejte obraz náhledu rozvržení (například soubor .gif nebo .png) do složky Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts. Výchozí obrazy dodávané s aplikací Dreamweaver jsou soubory PNG s rozměry 227 obrazových bodů na šířku a 193 obrazových bodů na výšku.

  Poznámka:

  Obrazu náhledu přiřaďte stejný název souboru, jako má soubor HTML, abyste mohli náhled jednoduše identifikovat. Pokud má například soubor HTML název mojeVlastníRozvržení.htm, zadejte pro obraz náhledu název mojeVlastníRozvržení.png.

 4. (Volitelně) Chcete-li pro vlastní rozvržení vytvořit soubor poznámek, otevřete složku Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts\_notes, zkopírujte a vložte do stejné složky některý z existujících souborů poznámek a kopii přejmenujte podle vlastního rozvržení. Můžete například zkopírovat soubor oneColElsCtr.htm.mno a přejmenovat ho na mojeVlastníRozvržení.htm.mno.
 5. (Volitelně) Po vytvoření souboru poznámek pro vlastní rozvržení můžete tento soubor otevřít a určit název rozvržení, popis a obraz náhledu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online