Příručka uživatele Zrušit

O používání souborů CC k rozvržení stránky

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Osvojte si základní strukturu rozvržení CSS a naučte se v aplikaci Dreamweaver navrhovat stránky a obsah pomocí prvků CSS.

O rozvržení stránek CSS

Rozvržení stránek CSS pro organizaci obsahu na webové stránce používá formát kaskádových stylů, spíše než tradiční tabulky nebo rámce HTML. Základním stavebním blokem rozvržení CSS je tag div – tag HTML, který se ve většině případů chová jako kontejner pro text, obrazy a další elementy stránky. Při vytváření rozvržení CSS umístíte na stránku tagy div, přidáte k nim obsah a posunete je do různých umístění. Na rozdíl od buněk tabulky, které jsou omezené na polohu někde mezi řádky a sloupci tabulky, tagy div se mohou objevit kdekoliv na webové stránce. Tagy div můžete umístit absolutně (zadáním souřadnic x a y) nebo relativně (zadáním umístění v souvislosti se stávajícím umístěním). Tagy div můžete také umístit zadáním plovoucích rámečků, odsazení a okrajů – podle dnešních webových standardů se jedná o preferovanou metodu.

O struktuře rozvržení stránek CSS

Před pokračováním v tomto oddílu byste měli být seznámení se základními koncepty CSS.

Základním stavebním blokem rozvržení CSS je tag div – tag HTML, který se ve většině případů chová jako kontejner pro text, obrazy a další elementy stránky. Následující příklad ukazuje stránku HTML, která obsahuje tři samostatné tagy div: jeden tag velkého „kontejneru“ a dva další tagy – tag bočního sloupce a tag hlavního obsahu – uvnitř tagu kontejneru.

A. Div kontejneru B. Div bočního sloupce C. Div hlavního obsahu 

Následuje kód pro všechny tři tagy div v HTML:

<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
<!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   
<!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div>

V předchozím příkladu není k žádnému z tagů div přiřazen žádný „styl“. Bez definice pravidel CSS se všechny tagy div a jejich obsahy umísti do výchozí pozice na stránce. Pokud má ale každý tag div jedinečný identifikátor (jako v předchozím příkladu), můžete tyto identifikátory použít při vytváření pravidel CSS a aplikováním pravidel změnit styl a umístění tagů div.

Následující pravidlo CSS, které se může nacházet v sekci head dokumentu nebo v externím souboru CSS, vytvoří pravidla používání stylů pro první tag div na stránce nebo pro tag div „kontejneru“.

#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
}

Pravidlo #container nastavuje styl tagu div kontejneru tak, aby měl šířku 780 obrazových bodů, bílé pozadí, žádný okraj (od levé strany stránky), plný černý okraj široký 1 obrazový bod a text zarovnaný doleva. Aplikování pravidla na tag div kontejneru má následující výsledky:

Tag div kontejneru, 780 obrazových bodů, žádný okraj

A. Text zarovnán doleva B. Bílé pozadí C. Plný černý okraj s tloušťkou 1 obrazový bod 

Následující pravidlo CSS tvoří pravidla používání stylů pro tag div bočního sloupce:

#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
}

Pravidlo #sidebar nastavuje styl tagu div bočního sloupce tak, aby měl šířku 200 obrazových bodů, šedé pozadí, horní a spodní odsazení široké 15 obrazových bodů, pravé odsazení široké 10 obrazových bodů a levé odsazení o velikosti 20 obrazových bodů. (Výchozí pořadí pro odsazení je horní-pravý-dolní-levý.) Pravidlo navíc podle zápisu „float:left“ umístí tag div postranního sloupce na levou stranu od tagu div kontejneru. Aplikování pravidla na tag div postranního panelu má následující výsledky:

Div postranního panelu, nalevo plovoucí

A. Šířka 200 obrazových bodů B. Horní a spodní odsazení, 15 obrazových bodů 

Pravidlo CSS pro tag div hlavního kontejneru dokončí rozvržení:

#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
}

Pravidlo #mainContent nastavuje styl div hlavního obsahu tak, aby měl levý okraj 250 obrazových bodů, což znamená, že mezi levou stranu div kontejneru a levou stranou div hlavního obsahu bude mezera o velikosti 250 obrazových bodů. Pravidlo navíc přidá mezery o velikosti 20 obrazových bodů na pravé, spodní a levé straně div hlavního obsahu. Aplikování pravidla na div hlavního obsahu má následující výsledky:

Kompletní kód vypadá následovně:

Div hlavního obsahu, levý okraj o velikosti 250 obrazových bodů

A. Odsazení 20 obrazových bodů vlevo B. Odsazení 20 obrazových bodů vpravo C. Odsazení 20 obrazových bodů dole 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Untitled Document</title> 
<style type="text/css"> 
#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
} 
#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
} 
#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
  <!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   <!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div> 
</body>
Poznámka:

Předchozí ukázka kódu je zjednodušená verze, která vytvoří rozvržení se dvěma sloupci a pevným levým bočním panelem (pokud nový dokument vytvoříte pomocí předdefinovaných rozvržení dodávaných s aplikací Dreamweaver).

Vytvoření stránky s rozvržením CSS

Když vytváříte novou stránku v aplikaci Dreamweaver, můžete vytvořit takovou, která už obsahuje rozvržení CSS. Aplikace Dreamweaver se dodává s 16 různými rozvrženími CSS. Navíc si můžete vytvořit vlastní rozvržení CSS a přidat je do konfigurační složky, takže se objeví v nabídce rozvržení v dialogovém okně Nový dokument.

Vytvoření stránky s rozvržením CSS

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový.
 2. V dialogovém okně Nový dokument vyberte kategorii Prázdná stránka. (Ta je standardně vybrána.)
 3. V poli Typ stránky vyberte druh stránky, který chcete vytvořit.
  Poznámka:

  Pro rozvržení musíte vybrat typ stránky HTML. Můžete vybrat například volby HTML, ColdFusion®, PHP atd. Pomocí rozvržení CSS nemůžete vytvořit ActionScript™, CSS, položky knihovny, JavaScript, XML, XSLT ani stránku komponenty ColdFusion. Typy stránek v kategorii Jiné v dialogovém okně Nový dokument také neumožňují použití rozvržení stránek CSS.

 4. Z nabídky Rozvržení vyberte rozvržení CSS, které chcete použít. Můžete si vybrat z 16 různých rozvržení. Okno náhledu zobrazí rozvržení a stručný popis vybraného rozvržení.

  Předdefinovaná rozvržení CSS nabízejí následující typy sloupců:

  Pevný

  Šířka sloupců je určena v obrazových bodech. Sloupec nemění svou velikost podle velikosti okna prohlížeče ani nastavení textu návštěvníka webového místa.

  Pružný

  Šířka sloupce je určena v procentech šířky prohlížeče návštěvníka webového místa. Pokud návštěvník webového místa rozšíří nebo zúží okno prohlížeče, návrh se přizpůsobí, ale nemění se podle nastavení textu návštěvníka.

 5. Vyberte typ dokumentu z rozbalovací nabídky Typ dokumentu.
 6. Z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vyberte umístění pro CSS rozvržení.

  Přidat do záhlaví

  Přidá CSS pro rozvržení do sekce head stránky, kterou vytváříte.

  Vytvořit nový soubor

  CSS pro rozvržení přidá do nového externího seznamu stylů CSS a tento nový seznam stylů připojí k vytvářené stránce.

  Odkaz na existující soubor

  Umožňuje určit existující soubor CSS, který už obsahuje pravidla CSS potřebná pro rozvržení. Tato volba je zvláště užitečná v případě, že chcete použít stejné rozvržení CSS (jehož pravidla CSS jsou uložena v jednom souboru) pro více dokumentů.

 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jste z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vybrali volbu Přidat do záhlaví (výchozí volba), klikněte na tlačítko Vytvořit.
  • Pokud jste z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vybrali volbu Vytvořit nový soubor, klikněte na tlačítko Vytvořit a pak v dialogovém okně Uložit soubor seznamu stylů jako zadejte název nového externího souboru.
  • Pokud jste z rozbalovací nabídky CSS rozvržení vybrali volbu Odkaz na existující soubor, zadejte externí soubor do textového pole Připojit soubor CSS tak, že kliknete na ikonu Přidat seznam stylů, vyplníte údaje v dialogovém okně Připojit externí seznam stylů a kliknete na tlačítko OK. Až skončíte, v dialogovém okně Nový dokument klikněte na tlačítko Vytvořit.
  Poznámka:

  Když vyberete volbu Odkaz na existující soubor, určený soubor už musí obsahovat pravidla pro v něm obsažený soubor CSS.

  Pokud rozvržení CSS uložíte do nového souboru nebo přidáte odkaz na existující soubor, aplikace Dreamweaver automaticky přidá odkaz na tento soubor do vytvářené stránky HTML.

  Poznámka:

  Podmíněné komentáře pro prohlížeč Internet Explorer, které pomáhají obejít problémy s vykreslováním v IE, zůstávají vložené v sekci head nového dokumentu s rozvržením CSS i v případě, že jako umístění CSS rozvržení vyberete nový nebo existující externí soubor.

 8. (Volitelně) Seznamy stylů CSS můžete také připojit k nové stránce (nesvázané s rozvržením CSS), když ji vytváříte. V takovém případě klikněte na ikonu Připojit seznam stylů nad panelem Připojit soubor CSS a vyberte požadovaný seznam stylů CSS.

  Podrobný návod k tomuto postupu najdete v článku Automatické připojení seznamu stylů k novému dokumentu od Davida Powerse.

Přidání vlastních rozvržení CSS do seznamu možností

 1. Vytvořte stránku HTML obsahující rozvržení CSS, které chcete přidat do seznamu možností v dialogovém okně Nový dokument. CSS pro rozvržení se musí nacházet v sekci head stránky HTML.
  Poznámka:

  Chcete-li, aby bylo vaše vlastní rozvržení CSS v souladu s ostatními rozvrženími dodávanými s aplikací Dreamweaver, měli byste svůj soubor HTML uložit s příponou .htm.

 2. Stránku HTML přidejte do složky Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts.
 3. (Volitelně) Přidejte obraz náhledu rozvržení (například soubor .gif nebo .png) do složky Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts. Výchozí obrazy dodávané s aplikací Dreamweaver jsou soubory PNG s rozměry 227 obrazových bodů na šířku a 193 obrazových bodů na výšku.
  Poznámka:

  Obrazu náhledu přiřaďte stejný název souboru, jako má soubor HTML, abyste mohli náhled jednoduše identifikovat. Pokud má například soubor HTML název mojeVlastníRozvržení.htm, zadejte pro obraz náhledu název mojeVlastníRozvržení.png.

 4. (Volitelně) Chcete-li pro vlastní rozvržení vytvořit soubor poznámek, otevřete složku Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts\_notes, zkopírujte a vložte do stejné složky některý z existujících souborů poznámek a kopii přejmenujte podle vlastního rozvržení. Můžete například zkopírovat soubor oneColElsCtr.htm.mno a přejmenovat ho na mojeVlastníRozvržení.htm.mno.
 5. (Volitelně) Po vytvoření souboru poznámek pro vlastní rozvržení můžete tento soubor otevřít a určit název rozvržení, popis a obraz náhledu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?