Používání panelů nástrojů, inspektorů a kontextových nabídek

Naučte se používat panely nástrojů, inspektory a kontextové nabídky v aplikaci Dreamweaver.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Zobrazení panelů nástrojů

Pomocí panelů nástrojů Dokument a Standardní je možné provádět standardní úpravy a operace související s dokumenty, pomocí panelu nástrojů Kódování lze rychle vložit kód a pomocí panelu nástrojů Styl vykreslení lze zobrazit, jak bude stránka vypadat v různých typech médií. Panely nástrojů můžete podle potřeby zobrazovat nebo skrývat.

 • Vyberte volbu Zobrazení > Panely nástrojů a vyberte panel nástrojů.
 • Klepněte na libovolný panel nástrojů pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a v kontextové nabídce vyberte požadovaný panel nástrojů.
Poznámka:

Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel nástrojů Kódování v inspektoru kódu (Okna > Inspektor kódu), vyberte volbu Panel nástrojů kódování v rozbalovací nabídce Volby zobrazení v horní části inspektoru.

Používání inspektoru Vlastnosti

Inspektor Vlastnosti umožňuje prohlížení a úpravy většiny běžných vlastností aktuálně vybraného elementu stránky, například textu nebo vloženého objektu. Obsah inspektoru Vlastnosti se mění podle vybraných elementů.

Chcete-li použít nápovědu pro konkrétní Inspektor vlastností, klepněte na tlačítko Nápověda v pravém horním rohu inspektoru Vlastnosti nebo vyberte možnost Nápověda v nabídce Možnosti inspektoru Vlastnosti.

Poznámka:

Inspektor tagů se používá k zobrazení a úpravám všech atributů, spojených s danými vlastnostmi tagu.

Zobrazení nebo skrytí inspektoru Vlastnosti

 1. Vyberte volbu Okna > Vlastnosti.

Rozbalení nebo sbalení inspektoru Vlastnosti

 1. Klepněte na šipku v pravém dolním rohu inspektoru Vlastnosti.

Zobrazení a změna vlastností elementu stránky

 1. Vyberte element stránky v okně dokumentu.

  Možná budete muset inspektor Vlastnosti rozšířit, abyste viděli všechny vlastnosti pro vybraný element.

 2. Změňte požadované vlastnosti v inspektoru Vlastnosti.
  Poznámka:

  Chcete-li získat informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte element v okně dokumentu a pak klepněte na ikonu Nápověda v pravém horním rohu inspektoru Vlastnosti.

 3. Pokud se změny neaplikují v okně dokumentu okamžitě, aplikujte změny jedním z následujících způsobů:
  • Klepněte mimo textová pole pro úpravy vlastností.

  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

  • Přejděte se na další vlastnost stiskem klávesy Tab.

Používání kontextových nabídek

Kontextové nabídky nabízí pohodlný přístup k nejužitečnějším příkazům a vlastnostem souvisejícím s objektem nebo oknem, se kterým pracujete. Kontextové nabídky uvádějí pouze příkazy, které se týkají aktuálního výběru.

 1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na objekt nebo okno.
 2. Vyberte požadovaný příkaz v kontextové nabídce.
  Kontextová nabídka

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.