Tento dokument je určen organizacím s již existujícími licencemi Creative Cloud, Document Cloud a Acrobat DC vzniklými prostřednictvím předplatného typu Termínované licenční smlouvy pro podniky (ETLA) nebo Value Incentive Plan (VIP), které přecházejí na jiný nákupní program nebo typ licence.

Pokud budete chtít zajistit, že nevzniknou prostoje v přístupu koncových uživatelů k produktu, je nutné licence v konzoli Adobe Admin Console přiřadit před ukončením platnosti stávajícího odběru plánu VIP.

 • Zákazníkům využívajícím produkt ETLA je doporučeno zajistit alespoň 30denní překrytí odběrů.
 • Zákazníci využívající plán VIP by si měli zakoupit licence před výročním datem a přiřadit je před ukončením období pro prodloužení stávajícího odběru plánu VIP.
 • Zákazníci využívající plán CLP nebo TLP se mohou přesunout ze serializované aplikace Acrobat nebo sady Creative Suite na licence na jméno podle pokynů k přesunu uvedených zde.

Rychlé přiřazení licence (VIP na VIP)

Aktuální členové s plánem VIP, kteří produkt Creative Cloud pro podniky nebo Acrobat DC (pro podniky) zakoupili prostřednictvím tohoto plánu VIP, mají možnost přiřazovat licence rychle pomocí rychlého přiřazení licence. Aby zákazníci splňovali požadavky rychlého přiřazení licence, musí splňovat následující kritéria:

 • Produkty jsou shodné
  1. Období pro prodloužení ze strany zákazníka je otevřené (30 dnů před nebo po výročním datu smlouvy VIP).
  2. Podnikové produkty na objednávce jsou nové položky SKU a jsou ekvivalentní týmovým verzím produktů v aktuálním období.
  3. Počet objednaných podnikových licencí je větší nebo se rovná počtu stávajících týmových licencí.
 • Produkty mají vyšší hodnotu
  1. Období pro prodloužení ze strany zákazníka je otevřené.
  2. Podnikové produkty na objednávce jsou nové položky SKU, které jsou produkty s „vyšší hodnotou“ než týmové produkty v aktuálním období.
  3. Počet objednaných podnikových licencí je větší nebo se rovná počtu stávajících týmových licencí.
 • Rychlé přiřazení licence nebude k dispozici v těchto případech:
  • Počet podnikových licencí na objednávce je nižší než počet stávajících týmových licencí.
  • Podaná objednávka se týká produktů „vyšší hodnoty“ pro podniky než aktuální produkty pro týmy, ale počet objednaných podnikových licencí je menší než počet stávajících týmových licencí.
  • Je podána objednávka smíšených produktů (pro týmy i podniky) bez ohledu na množství.
  • Zákazník už zakoupil produkty pro týmy a podniky před obdobím pro prodloužení.
  • Položky SKU pro prodloužení platnosti podnikových produktů se použijí v nové objednávce podnikových produktů.
  • Objednávka podnikových produktů je pro jiné číslo smlouvy VIP.
  • Aktuální týmové produkty zahrnují produkty, které nemají verze pro podniky.

Jakmile společnost Adobe zpracuje podnikové objednávky vaší organizace, obdržíte potvrzovací e-mail s pokyny:

potvrzení objednávky

V e-mailu je uveden den, do kdy musí být v nástroji Admin Console převedeny týmové licence na podnikové. Po tomto datu ztratí týmové licence přístup.

V nástroji Admin Console budete vyzváni k provedení rychlého přiřazení licencí:

Přehled podnikových licencí

Potvrďte počet licencí k přiřazení.

Převést licence

Potvrďte, že týmové licence na produkty, jejichž přiřazení se ruší, odpovídají podnikovým licencím, které se přiřazují. 

Potvrzení převodu

Po dokončení obdržíte e-mail s potvrzením.

přiřazení licence

V nástroji Admin Console si můžete stáhnout zprávu s výsledky a ověřit si, že byly všechny licence přiřazeny.

Pokud akci provedete před datem uvedeným v e‑mailu s potvrzením, vaši koncoví uživatelé nezaznamenají žádný výpadek v poskytování služeb.

Dále si naplánujte individuální úvodní telefonickou konzultaci s odborníkem ze společnosti Adobe (pokud jste to ještě neudělali), v rámci které získáte informace o všem, co vám Admin Console nabízí, jako například role pro správu nebo identity.

Poznámka:

Rychlé přiřazení licence neumožňuje přenášet uživatele s nevyřízenými pozvánkami do konzole Admin Console pro týmy.

Hromadné přiřazení licencí (VIP na VIP)

Přiřazení licencí uživatelům prostřednictvím hromadné operace za pomoci šablony ve formátu CSV, kterou si můžete stáhnout v konzoli Admin Console. Tento postup je určen pro:

 • zákazníky využívající plán VIP, kteří nesplňují požadavky na rychlé přiřazení licence, 
 • zákazníky využívající plán VIP, kteří chtějí mít možnost přiřadit licence uživatelům mimo jejich obnovovací období.
 1. Až získáte přístup ke konzoli Admin Console a přidáte své licence, klikněte postupně na Uživatelé > Uživatelé.

 2. V pravém horním rohu stránky Uživatelé klikněte na tlačítko  a v rozvíracím seznamu vyberte možnost Upravit podrobnosti o uživateli pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Upravit uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte možnost Aktuální seznam uživatelů.

  Přidat uživatele pomocí formátu CSV

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Přidejte do staženého souboru CSV přiřazení licencí. Aktualizovaný soubor CSV pak přetáhněte do dialogového okna Upravit uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Po dokončení obdržíte e-mail s potvrzením.

  úprava uživatele je dokončena

V nástroji Admin Console si můžete stáhnout zprávu s výsledky a ověřit si, že byly všechny licence přiřazeny.

Dále si naplánujte individuální úvodní telefonickou konzultaci s odborníkem ze společnosti Adobe (pokud jste to ještě neudělali), v rámci které získáte informace o všem, co vám Admin Console nabízí, jako například role pro správu nebo identity.

Hromadné přiřazení licencí (VIP na ETLA)

Licence můžete uživatelům hromadně přiřadit tak, že exportujete seznam uživatelů z nástroje Admin Console, naformátujete data a nahrajete je do nástroje Admin Console spojeného s vaším programem ETLA.

Exportovaný soubor bude nutné přeformátovat do formátu, který vyžaduje proces hromadného přidání uživatelů v konzoli Admin Console pro podniky. Podrobnosti o formátu souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 1. Až získáte přístup ke konzoli Admin Console a přidáte své licence, klikněte postupně na Uživatelé > Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Export seznamu uživatelů ve formátu CSV.

  export-user-list
 3. Stáhněte si šablonu CSV a přidejte uživatele exportované z nástroje Admin Console. Při odesílání dat přiřaďte také licence.

 4. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu, vyberte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV a nahrajte aktualizovaný soubor CSV.

  add-users-by-csv

Po dokončení obdržíte e‑mail s potvrzením.

přidaní uživatelé

V konzoli si můžete stáhnout zprávu s výsledky a ověřit si, že všechny licence byly přiřazeny.

Dále si naplánujte individuální úvodní telefonickou konzultaci s odborníkem ze společnosti Adobe (pokud jste to ještě neudělali), v rámci které získáte informace o všem, co vám Admin Console nabízí, jako například role pro správu nebo identity.

Hromadné přiřazení licencí (ETLA na VIP)

Získáte novou konzoli Admin Console a budete muset své uživatele přenést z řídicího panelu ETLA na řídicí panel VIP. Exportováním seznamu uživatelů z řídicího panelu ETLA, naformátováním dat a jejich odesláním do svého řídicího panelu VIP přiřaďte hromadně licence uživatelům.

Exportujte seznam uživatelů ze stávajícího řídicího panelu ETLA.

Až získáte přístup ke konzoli VIP Admin Console a přidáte své licence, přejděte na kartu Uživatelé.

Z rozevírací nabídky vyberte možnost Hromadné přidání uživatelů.

 1. Až získáte přístup ke konzoli Admin Console a přidáte své licence, klikněte postupně na Uživatelé > Uživatelé.

 2. Stáhněte si šablonu CSV a přidejte uživatele exportované z nástroje Admin Console. Při odesílání dat přiřaďte také licence.

 3. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu a vyberte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

  add-users-by-csv
 4. Odešlete aktualizovaný soubor CSV.

  přidaní uživatelé

Po dokončení obdržíte e-mail s potvrzením.

přidaní uživatelé

Z konzole si můžete stáhnout hlášení s výsledky a ověřit si, že všechny licence byly řádně přiřazeny.

Pokud jste již na svém řídicím panelu ETLA deklarovali doménu, budete muset doménu deklarovat znovu pro svůj nový řídicí panel.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online