Tento dokument je zaměřen na organizace s již existujícími licencemi Creative Cloud, Document Cloud a Acrobat DC vzniklými prostřednictvím předplatného typu Termínované licenční smlouvy pro podniky (ETLA) nebo Value Incentive Plan (VIP), které zamýšlí přesunout se k jinému nákupnímu programu nebo druhu licence.

Pokud budete chtít zajistit, že nevzniknou prostoje v přístupu koncových uživatelů k produktu, je nutné licence v konzoli Adobe Admin Console přiřadit před ukončením platnosti stávajícího odběru plánu VIP.

 • Zákazníkům využívajícím produkt ETLA je doporučeno zajistit alespoň 30denní překrytí odběrů.
 • Zákazníci využívající plán VIP by si měli zakoupit licence před výročním datem a přiřadit je před ukončením období pro prodloužení stávajícího odběru plánu VIP.
 • Zákazníci využívající plán CLP nebo TLP se mohou přesunout ze serializované aplikace Acrobat nebo sady Creative Suite na licence na jméno podle pokynů k přesunu uvedených zde.

Rychlé přiřazení licence (VIP na VIP)

Aktuální členové s plánem VIP, kteří produkt Creative Cloud pro podniky nebo Acrobat DC (pro podniky) zakoupili prostřednictvím tohoto plánu VIP, mají možnost přiřazovat licence rychle pomocí rychlého přiřazení licence. Aby zákazníci splňovali požadavky rychlého přiřazení licence, musí splňovat následující kritéria:

 • Produkty jsou shodné
  1. Období pro prodloužení ze strany zákazníka je otevřené (30 dnů před nebo po výročním datu smlouvy VIP).
  2. Podnikové produkty na objednávce jsou nové položky SKU a stejné jako týmové verze produktů v aktuálním období.
  3. Množství objednaných licencí pro podniky je větší než nebo se rovná stávajícímu množství týmových licencí.
 • Produkty mají vyšší hodnotu
  1. Období pro prodloužení ze strany zákazníka je otevřené.
  2. Podnikové produkty na objednávce jsou nové položky SKU, které jsou produkty s „vyšší hodnotou“ než týmové produkty v aktuálním období.
  3. Množství objednaných licencí pro podniky je větší než nebo se rovná stávajícímu množství týmových licencí.
 • Rychlé přiřazení licence nebude k dispozici v těchto případech:
  • Počet podnikových licencí na objednávce je nižší než počet stávajících týmových licencí.
  • Objednávka je podána v souvislosti s produkty „vyšší hodnoty“ pro podniky než aktuální produkty pro týmy, ale množství objednaných podnikových licencí je menší než množství stávajících týmových licencí.
  • Pokud je podána objednávka smíšených produktů (pro týmy a podniky) bez ohledu na množství.
  • Pokud zákazník již zakoupil produkty pro týmy a podniky před obdobím pro prodloužení.
  • Pokud se použijí položky SKU pro prodloužení platnosti podnikových produktů na nové objednávce podnikových produktů.
  • Pokud je objednávka podnikových produktů pro jiné číslo smlouvy VIP.
  • Pokud aktuální týmové produkty zahrnují produkty, které nemají verze pro podniky.

Jakmile společnost Adobe zpracuje podnikové objednávky vaší organizace, obdržíte potvrzovací e-mail s pokyny:

potvrzení objednávky

E-mail označuje den, kdy musí být v konzoli Admin Console přiřazeny licence uživatelům, jinak dojde ke ztrátě přístupu. Vaši stávající uživatelé z nástroje Admin Console budou v konzoli Admin Console pro podniky již předem automaticky vyplněni. Stačí jen přiřadit stávající uživatele ke stejnému typu licence.

V konzoli Admin Console pro podniky budete vyzváni k přiřazení licencí pomocí rychlého přiřazení licence:

ent-welcome

Potvrzením licenční dohody automaticky přiřadíte podnikové licence ke stávajícím uživatelům spravovaným v nástroji Admin Console. Po dokončení obdržíte e-mail s potvrzením.

přiřazení licence

Z konzole si můžete stáhnout hlášení s výsledky a ověřit si, že všechny licence byly řádně přiřazeny.

Pokud akci provedete před datem uvedeným v e-mailu s potvrzením, vašich koncových uživatelů se nedotkne žádný prostoj v poskytování služeb.

Dále naplánujte telefonní úvodní konzultaci s odborníkem ze společnosti Adobe (pokud jste tak již neučinili) a získejte informace o všem, co vám konzole Admin Console pro podniky nabízí, jako jsou role pro správu nebo identity.

Poznámka:

Rychlé přiřazení licence neumožňuje přenášet uživatele s nevyřízenými pozvánkami do konzole Admin Console pro týmy.

Hromadné přiřazení licence (VIP na VIP)

Přiřazení licencí uživatelům prostřednictvím hromadné operace za pomoci šablony CSV, kterou si můžete stáhnout v konzoli Admin Console pro podniky. Tento postup je určen pro:

 • zákazníky využívající plán VIP, kteří nesplňují požadavky na rychlé přiřazení licence, 
 • zákazníky využívající plán VIP, kteří chtějí mít možnost přiřadit licence uživatelům mimo jejich obnovovací období.
 1. Po získání přístupu ke konzoli Admin Console pro podniky a přidání svých licencí přejděte na kartu Uživatelé > Uživatelé.

 2. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 3. V dialogovém okně Upravit uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte možnost Aktuální seznam uživatelů.

  Přidat uživatele pomocí formátu CSV
 4. Stáhněte si seznam uživatelů, kteří se aktuálně nachází v konzoli Admin Console pro podniky. V souboru CSV definujte přiřazení licencí a soubor odešlete.

  Po dokončení obdržíte e-mail s potvrzením.

  úprava uživatele je dokončena

Z konzole si můžete stáhnout hlášení s výsledky a ověřit si, že všechny licence byly řádně přiřazeny.

Dále naplánujte telefonní úvodní konzultaci s odborníkem ze společnosti Adobe (pokud jste tak již neučinili) a získejte informace o všem, co vám konzole Admin Console pro podniky nabízí, jako jsou role pro správu nebo identity.

Hromadné přiřazení licence (VIP na ETLA)

Exportováním seznamu uživatelů z nástroje Admin Console, naformátováním dat a jejich odesláním do konzole Admin Console pro podniky spojené s vaším produktem ETLA přiřaďte hromadně licence uživatelům.

Exportovaný soubor bude nutné přeformátovat do formátu, který vyžaduje proces hromadného přidání uživatelů v konzoli Admin Console pro podniky. Podrobnosti o formátu souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 1. Po získání přístupu ke konzoli Admin Console pro podniky a přidání svých licencí přejděte na kartu Uživatelé > Uživatelé.

 2. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

  Exportujte seznam uživatelů z konzole Admin Console.

  export-user-list
 3. Stáhněte si šablonu CSV a přidejte uživatele exportované z nástroje Admin Console. Při odesílání dat přiřaďte také licence.

 4. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu a vyberte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

  add-users-by-csv
 5. Odešlete aktualizovaný soubor CSV.

Po dokončení obdržíte e-mail s potvrzením.

přidaní uživatelé

Z konzole si můžete stáhnout hlášení s výsledky a ověřit si, že všechny licence byly řádně přiřazeny.

Dále naplánujte telefonní úvodní konzultaci s odborníkem ze společnosti Adobe (pokud jste tak již neučinili) a získejte informace o všem, co vám konzole Admin Console pro podniky nabízí, jako jsou role pro správu nebo identity.

Hromadné přiřazení licence (ETLA na VIP)

Po získání přístupu k nové konzoli Admin Console pro podniky budete muset přesunout své uživatele z řídicího panelu ETLA na řídicí panel VIP. Exportováním seznamu uživatelů z řídicího panelu ETLA, naformátováním dat a jejich odesláním do svého řídicího panelu VIP přiřaďte hromadně licence uživatelům.

Exportujte seznam uživatelů ze stávajícího řídicího panelu ETLA.

Po získání přístupu ke konzoli VIP Admin Console pro podniky a přidání vašich licencí přejděte na kartu Uživatelé.

Z rozevírací nabídky vyberte možnost Hromadné přidání uživatelů.

 1. Po získání přístupu ke konzoli Admin Console pro podniky a přidání svých licencí přejděte na kartu Uživatelé > Uživatelé.

 2. Stáhněte si šablonu CSV a přidejte uživatele exportované z nástroje Admin Console. Při odesílání dat přiřaďte také licence.

 3. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu a vyberte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

  add-users-by-csv
 4. Odešlete aktualizovaný soubor CSV.

  přidaní uživatelé

Po dokončení obdržíte e-mail s potvrzením.

přidaní uživatelé

Z konzole si můžete stáhnout hlášení s výsledky a ověřit si, že všechny licence byly řádně přiřazeny.

Pokud jste již na svém řídicím panelu ETLA deklarovali doménu, budete muset doménu deklarovat znovu pro svůj nový řídicí panel.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online