Zjistěte, jak naplno využívat členství v programu VIP prostřednictvím plánu VIP Select a jak nejlépe využít výhod, které jsou s plánem VIP Select spojené.

Možnost využívat program VIP Select získáte, pokud vaše organizace splní platný limit licencí v rámci jednoho smluvního období (v rámci jediné transakce nebo zpětně za předcházející období těsně před prodloužením plánu).

Úrovně slev pro program VIP

Jakmile dosáhnete stavu členství VIP Select, získáte jako poděkování za svoji věrnost a zásluhy přístup k dalším výhodám:

 • slevy na všechny nákupy po dobu, kdy splňujete podmínky členství VIP Select;
 • možnost přijmout závazek na 3 roky*.

Poznámka:

Závazek na 3 roky není k dispozici členům využívajícím prodloužené období s platbou předem.

Dosažení stavu VIP Select

Stavu VIP Select lze dosáhnout jedním z následujících způsobů. Úroveň VIP Select zůstane platná až do dalšího data ohlédnutí do historie, kdy dojde k opětovnému vyhodnocení objemu licencí a případné úpravě stavu VIP Select:

Jedna transakce: Pokud pro svůj stav VIP máte méně než 10 licencí a provedete jednu transakci na 10 a více licencí, automaticky dosáhnete stavu VIP Select.Pokud jste již dosáhli VIP stavu, můžete přejít na další úroveň slevy prostřednictvím jediné transakce, která splňuje podmínky pro vyšší úroveň.

Ohlédnutí: Stavu VIP Select dosáhnete automaticky ke dni ohlédnutí do historie (31 dnů před výročním datem) v případě, že namísto jediné transakce nashromáždíte potřebný minimální počet licencí v rámci menších nákupů.  Pokud jste již dosáhli stavu VIP Select, můžete dosáhnout další úrovně slevy k datu ohlédnutí v případě, že váš licenční objem vzroste nad další prahovou hodnotu.

Ohlédnutí pro VIP Select

Výhody závazku na 3 roky

Závazek na 3 roky, který je k dispozici členům ze všech tržních oblastí se stavem VIP Select, nabízí:

 • Roční platby
 • Cenovou nabídku v rámci závazku od společnosti Adobe: nabídka zahrnuje úroveň slevy, kterou nelze po dobu 3letého závazku změnit, a platí pro standardní ceny všech produktů, které jsou uvedeny v ceníku v době podpisu, a to dokonce i těch produktů, které jste zatím nezakoupili. Skutečnou cenu nastaví váš správce účtu (autorizovaný prodejce produktů společnosti Adobe nebo manažer zákaznického účtu).  Po přijetí 3letého závazku se společnost Adobe zavazuje udržovat stanovenou cenu pro svého prodejního partnera v případě, že nákup proběhne prostřednictvím prodejce.
 • Flexibilní licencování: pokud přijmete 3letý závazek, zavazujete se zachovat stejný počet licencí, který jste měli v době podepsání smlouvy na 3letý závazek. Pokud budete chtít, můžete počet licencí následně i přírůstkově zvýšit, požadováno je pouze zachovat požadovaný minimální počet, který jste měli při zahájení závazku. Příklady jsou uvedeny v tomto dokumentu pro závazek na 3 roky.
 • Navýšení slev na všechny nákupy pro zákazníky v segmentu komerčního trhu a státní správy

Přijetí závazku na 3 roky

Jakmile vaše organizace dosáhne stavu VIP Select, bude vám nabídnuta možnost přijmout závazek na 3 roky. Primární správce zákazníka (přiřazený během registrace) může závazek na 3 roky přijmout kdykoli v době, kdy splňujete podmínky pro stav VIP Select. K dispozici má dvě metody.

Uvítací e-mail pro VIP Select

 1. Jakmile dosáhnete stavu VIP Select, primární správce obdrží uvítací e-mail pro program VIP Select s informacemi o 3letém závazku.

 2. Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na změny v závazku na 3 roky.

 3. Informace si prohlédněte a klikněte na tlačítko Přijmout.

Stránka Správa účtu na adrese Adobe.com

 1. Pomocí účtu Adobe ID spojeného se smlouvou na program VIP se přihlaste ke konzoli Admin Console. Zobrazí se stránka Přehled.

  Stránka Přehled
 2. Přejděte na stránku Účet. V části Podrobnosti o plánu klikněte na tlačítko Připojit se nyní a připojte se na 3 roky do závazného programu.

  Připojit se do programu VIP Select

Přijetí závazku na 3 roky během období prodloužení

Pokud plánujete přijmout 3letý závazek během období určeného pro prodloužení, je vhodné zvážit určité skutečnosti. Předně platí, že pokud jste zažádali pouze o částečné prodloužení, musíte před přijetím závazku na 3 roky vyčkat na konec prodlužovacího období. V opačném případě dojde k vytvoření závazku na celý váš objem licencí z předchozího období, nikoli pouze na jejich část, které jste tentokrát prodloužili.

Za druhé se přijetí 3letého závazku během období pro prodloužení nepočítá jako první prodloužení. Bude i nadále požadováno, abyste plnili svůj 3letý závazek po další 2 prodloužení, a to až do začátku třetího období prodloužení.

Akční ceny pro závazek na 3 roky

Akční cenová nabídka je k dispozici pouze pro první opravňující nákup. V rámci závazku na 3 roky se v době prodloužení převedou akční ceny za licence na standardní ceny licencí. Důvodem je skutečnost, že prodejcům pro další nákupy licencí a prodloužení jsou k dispozici pouze produkty za standardní ceny.

Pokud vaše organizace splňuje podmínky pro akční nabídku na více roků a zároveň využívá některé licence připravené k prodloužení v rámci 3letého závazku, můžete platnost těchto zakoupených licencí prodloužit za akční ceny, a to až do doby ukončení nabídky akčních cen pro tyto licence. Po vypršení platnosti akční nabídky budou tyto licence prodlouženy v rámci závazku na 3 roky podle standardních cen stanovených v okamžiku přijetí.

Porušení závazku pro odběr licencí na 3 roky

Pokud po dobu platnosti závazku na 3 roky nebude každý rok do výročního data obnoven minimální požadovaný počet licencí, vy i váš správce účtu obdržíte upozornění informující o nutnosti obnovit do konce období pro obnovení závazný počet licencí. Pokud závazný počet licencí neprodloužíte do 30 dnů od výročního data, dojde k vrácení všech aktivních licencí zakoupených ve slevě pro 3letý závazek a změně stavu členství v programu VIP zpět na 1. úroveň. Všechny slevy pro období závazku na 3 roky budou zrušeny. Pokud budete i nadále vyžadovat od společnosti Adobe licence, musíte je znovu zakoupit za aktuální ceny při využití slev na základě transakcí a licence svým uživatelům znovu nasadit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online