Co jsou licence pro sdílená zařízení

Licence pro sdílená zařízení je model licencování umožňující nasazení a správu aplikací Adobe v laboratořích a sdílených zařízeních, kde může zařízení a aplikace používat více uživatelů. Softwarová licence je přiřazena zařízení nebo počítači namísto jednotlivce.  Licence pro sdílená zařízení je vhodná pro laboratoře se stolními počítači a pro učebny. Licence pro sdílená zařízení není určena pro použití na počítačích, které používají pouze vyhrazení uživatelé. Pro jednotlivé uživatele doporučujeme využít nasazení licencí pro konkrétního uživatele.

Proč používat licence pro sdílená zařízení

Proč používat licence pro sdílená zařízení
Poznámka: obsah a mluvený komentář pro toto video jsou v současné době k dispozici pouze v angličtině.

Prostředí pro koncové uživatele

Chcete‑li použít aplikace pro sdílená zařízení, musí se koncoví uživatelé přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. Jakmile uživatelé spustí aplikaci na sdíleném zařízení, budou vyzváni, aby zadali své přihlašovací údaje. Aplikace se spustí pouze po úspěšném přihlášení. Licence pro sdílená zařízení přímo neopravňuje uživatele k přístupu ke službám, jako jsou například úložiště, knihovny, písma nebo aplikace Stock. Pokud má uživatelský účet oprávnění k užívání, jsou tyto služby k dispozici.

Poznámka:

 • Přihlášení uživatele vyžaduje zadání platného uživatelského jména a hesla. Požadované přihlašovací údaje závisí na tom, jak máte ve vaší instituci nastavenou identitu.
 • Licence pro sdílená zařízení sice nemají žádné systémové požadavky, ale zařízení koncových uživatelů musí splňovat systémové požadavky nainstalovaných aplikací Creative Cloud. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Podrobná kontrola přístupu k aplikacím

IT správci mohou vytvářet balíčky pro nasazení aplikací do počítačů. Licence pro sdílená zařízení obsahují několik nástrojů, které umožňují kontrolovat přístup uživatelů k aplikacím: Identita, Zásady přístupu, IP adresy pro odchozí komunikaciPřidružená zařízení. Abyste zabránili neoprávněnému použití aplikací, můžete pro ochranu studentských účtů a jimi vytvořených datových zdrojů použít kombinaci těchto nástrojů.

Identita

 • Enterprise nebo Federated ID patří organizaci nebo škole, která je i zákonným vlastníkem veškerých dat. Školy s licencí K-12 musí používat Enterprise nebo Federated ID. Tato ID můžete také používat v případě, že chcete provádět přísnější kontrolu přístupu k aplikacím. Pokud ještě Enterprise ID ani Federated ID nepoužíváte a chtěli byste s tím začít, budete muset nastavit identitu.

 • Adobe ID jsou vlastněna uživateli, kteří jsou i zákonnými vlastníky veškerých dat spojených s Adobe ID. Školy s licencí K-12 musí používat Enterprise nebo Federated ID. Správci IT nemají žádnou možnost sledovat ani kontrolovat data a obsah související s účtem Adobe ID. 

  Další informace naleznete v článku Podporované typy identity.

Zásady přístupu

 • Pokud chcete umožnit komukoliv přístup k aplikacím na sdíleném zařízení, můžete použít možnost Otevřený přístup. Vše, co uživatelé potřebují, je platný účet některého ze tří výše popsaných typů, tj. osobní účet (Adobe ID) nebo podnikový účet (Enterprise ID či Federated ID). Uživatelé se také mohou registrovat a získat bezplatné Adobe ID pro přístup k aplikacím. Tuto možnost použijte pro otevřené laboratoře, kde bude potřeba přístup k aplikacím pro veřejnost, studenty jiných škol, zaměstnance a studenty dané školy. Například pro sdílené zařízení v knihovně nebo v laboratoři, kde bude probíhat několik hodin po sobě výuka.

 • Možnost Pouze uživatel organizace umožní přístup pouze uživatelům, které jste přidali do nástroje Admin Console. Tito uživatelé mohou používat Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID. Tato volba je vhodná, pokud chcete umožnit přístup pouze schváleným studentům a zaměstnancům. Lze použít například v laboratoři vysoké školy, kde se mohou uživatelé přihlásit pomocí Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID.

 • Možnost Pouze pro podnikové/federované uživatele umožní přístup pouze uživatelům s Enterprise ID. Přihlášení pomocí Adobe ID neumožňuje přístup k aplikacím. Tato volba je vhodná, pokud chcete umožnit přístup pouze uživatelům s Enterprise ID. Tato volba je vhodná např. pro laboratoř K-12, kde možnost využijí studenti pro přístup k aplikacím a službám.

IP adresy pro odchozí komunikaci

 • IP adresy pro odchozí komunikaci nebo rozsahy zabraňují přístupu k aplikacím, pokud se uživatelé připojují mimo schválené počítačové sítě. Tato volba je obzvláště užitečná pro použití v přenosných počítačích, kde můžete omezit spouštění aplikací pouze na dobu, když jsou připojeny v laboratoři nebo školní síti. Používání aplikací mimo laboratoře nebo školní síť není povoleno.

  Tato možnost slouží k zadání rozsahů externích adres IP. Jedná se o adresu IP vystavenou internetu, za kterou jsou připojeny pracovní stanice. Toto nastavení můžete použít k zamezení přístupu k aplikacím, pokud tyto pracovní stanice používáte z jiné sítě. Mějte na paměti, že pokud vaše připojení k internetu nevyužívá statickou adresu IP, nastavení může být nutné pravidelně měnit.

Přidružená zařízení

V nabídce Přidružená zařízení můžete definovat to, jak chcete rozřadit skupiny zařízení do různých produktových profilů.

 • Možnost Podle organizačních jednotek služby Microsoft Active Directory použijte k tomu, aby všechna zařízení patřící k uvedené organizační jednotce byla propojena s profilem produktu. Pokud například vaše instituce vytvořila organizační jednotky založené na oddělení, můžete vytvořit profily produktů pro každé oddělení. Zařízení, která patří do určitého oddělení, budou přiřazena ke konkrétnímu profilu produktu.

  Poznámka:

  Pokud budete chtít přiřadit organizační jednotku Active Directory k profilu produktu, musí se jednat o „Leaf“ adresář. To znamená, že se musí jednat o adresář nejnižší úrovně, pod kterým nejsou žádné další adresáře.

 • Možnost Podle rozsahu IP adres v síti LAN použijte k tomu, aby všechna zařízení v rámci nastavených rozsahů IP adres v síti LAN byla propojena s profilem produktu. Tuto možnost vyberte například v případě, že jsou vaše počítačové učebny nebo sdílené počítače v knihovně uspořádány podle definovaných rozsahů IP adres v síti LAN.

 • Možnost Podle nainstalovaného balíčku použijte v případě, že chcete všechna zařízení s vybranými balíčky přiřadit k profilu produktu.

Poznámka:

Možnosti přiřazených zařízení se používají v uvedeném pořadí priority.

Řekněme, že pro profil A platí konfigurace organizační jednotka Active Directory = Knihovna a pro profil B platí Balíček = Videoaplikace. Zařízení v organizační jednotce Knihovna a s balíčkem Videoaplikace bude přiřazeno do profilu A, a ne do profilu B.

Přechod na licence pro sdílená zařízení

Poznámka:

Pokud jste nový zákazník, můžete tuto část přeskočit.

Migrace z licencí pro zařízení

Pokud již používáte licenci na zařízení, společnost Adobe vám poskytuje možnost bezplatně aktualizovat na licenci pro sdílená zařízení. Starší program pro licencování zařízení neposkytuje přístup k nejnovější verzi aplikací Creative Cloud. Chcete‑li získat přístup k nejnovějším aplikacím Creative Cloud, můžete starší licence převést na nové licence pro sdílená zařízení. Po migraci budou vaše starší aplikace nadále fungovat po dobu 30 dnů, během kterých můžete nastavit a začít používat nejnovější aplikace s licencí pro sdílená zařízení. Další informace naleznete v části Migrace z licence pro zařízení na licenci pro sdílená zařízení

Přechod z licencí pro sériové číslo

Vhodné v případě, kdy používáte pro správu svých laboratorních počítačů sériové číslo. Starší aplikace můžete nadále používat, dokud budou sériová čísla platná. Pokud se rozhodnete nasadit balíček licencí pro sdílená zařízení společně s balíčkem licencí na sériové číslo, obě verze budou fungovat současně. Starší aplikace můžete nadále používat, dokud neuplyne platnost licence na sériové číslo, stejně jako tyto aplikace můžete odinstalovat a nasadit nový balíček licencí pro sdílená zařízení.

Poznámka:

Výše uvedené migrace jsou jednosměrné. To znamená, že po dokončení procesu migrace z licencí na zařízení nebo sériové číslo na licence pro sdílená zařízení se tedy nemůžete vrátit zpět.

Začněte s nasazením

Jakmile určíte, které počítače si přejete zvolit pro nasazení aplikací Creative Cloud, můžete začít s nasazením. V závislosti na požadavcích ohledně přístupových práv a aktuálním nastavení bude potřebné provést některou z následujících akcí. Doporučujeme si tento dokument před zahájením pročíst, abyste měli všechny potřebné informace předem.

1. Nastavení identity

1_4x

Ve většině případů, pokud jste tak dosud neučinili, budete začínat s nastavením identity. Tento krok je vyžadován pro práci s Enterprise ID nebo Federated ID. K dokončení tohoto kroku budete muset prokázat vlastnictví domény (například @school.edu). K dokončení tohoto kroku bude možná potřeba kontaktovat osobu, která ve vaší instituci spravuje webové stránky nebo e‑mailovou komunikaci.

Společnost Adobe doporučuje, abyste přístup běžným studentům a uživatelům v laboratořích poskytovali pouze pomocí Enterprise ID nebo Federated ID. Tyto typy identit poskytují vaší organizaci lepší možnost kontroly a monitorování.

Podrobné pokyny naleznete v tématu Nastavení identity.


2. Správa administrátorů

manage_admins

Primární správce vaší instituce v nástroji Admin Console je správce systému. Správce systému má právo v nástroji Admin Console provádět všechny úkoly. Obvykle je však dobrý nápad delegovat úkoly na další správce. To umožní decentralizovat administrátorské úkoly a specializované úkoly pak připadají na role, které těmto úkolům nejvíce vyhovují.
 

 • Vytvoření správci produktu mohou vytvářet profily produktů a přidávat uživatele do organizace.
 • Vytvoření správci profilu produktu mohou spravovat profily produktů a přidávat uživatele do organizace.

Podívejte se, jak spravovat role správce v nástroji Admin Console.


3. Přidání uživatelů do nástroje Admin Console

2_4x

Pokud máte v plánu sdílená zařízení nakonfigurovat tak, aby byla přístupná pouze uživatelům ve vaší organizaci, musíte tyto uživatele přidat do nástroje Admin Console.

Můžete uživatele přidávat ručně, hromadně pomocí souboru CSV nebo můžete nastavit Nástroj pro synchronizaci uživatelů (ve velkých organizacích).

Další informace naleznete v tématu Správa uživatelů.


4. Vytvoření balíčků

Create packages

V nástroji Admin Console přejděte na kartu Balíčky, na které můžete vytvořit balíčky licencí pro sdílená zařízení.

Podrobné pokyny naleznete v tématu Vytváření balíčků licencí pro sdílená zařízení.


5. Vytvoření profilů produktu

create_product_profiles

Pokud se chystáte nasadit licence pro sdílená zařízení ve více laboratořích vaší instituce, můžete v nástroji Admin Console každou laboratoř namapovat na jiný profil produktu.

Můžete například vytvořit profil produktu pro laboratoře tak, aby byly dostupné bez omezení. Aplikace Adobe pak budou moci používat i uživatelé bez školního účtu. Stejně tak můžete vytvořit profily produktů pro další laboratoře, kde je nutné přístup k nainstalovaným aplikacím omezit na uživatele se školním účtem. Přístup k aplikacím nainstalovaným v těchto laboratořích můžete také omezit na základě zásad přístupu definovaných v odpovídajících profilech produktu.

Podrobnosti naleznete v tématu Správa profilů licencí pro sdílená zařízení.


6. Nastavení zásad přístupu

3_4x

Ve sdílených zařízeních můžete řídit přístup uživatelů k aplikacím třemi způsoby: Zásady přístupu, IP adresy pro odchozí komunikaci, Přidružená zařízení. Abyste zabránili neoprávněnému použití aplikací, můžete pro ochranu studentských účtů a jimi vytvořených datových zdrojů použít kombinaci těchto nástrojů.

Další podrobnosti naleznete na stránce Konfigurace sdíleného zařízení.


7. Nasazení balíčků

5_4x

Po vytvoření balíčku licencí pro sdílená zařízení nastavte licenci pro zařízení ve vaší laboratoři.

Zvolte některou z následujících metod nasazení balíčku:

 • Instalace dvojitým kliknutím na soubor s balíčkem. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.
 • Instalace za použití nástrojů třetí strany, jako je např. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop nebo JAMF Casper Suite. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.
 • Nasazení pomocí příkazového řádku v počítačích Windows. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.
 • Nasazení pomocí souboru Info.plist v počítačích macOS. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Podrobnosti o odstraňování problémů s instalací a odinstalací aplikací Creative Cloud naleznete v tomto dokumentu.


Následné nasazení

Přidání produktů a licencí

Pokud jste VIP zákazníkem (Value Incentive Plan), můžete nově zakoupit produkty nebo další licence pro sdílená zařízení přímo z nástroje Admin Console.

V pravém horním rohu stránky Přehled v nástroji Admin Console klikněte na tlačítko Přidat produkty.

Na obrazovce Přidat produkty můžete přidávat produkty nebo licence ke stávajícím produktům.

Přidání licencí k produktu

Obnovení nevyužívaných licencí

Pokud jste licence pro sdílená zařízení nainstalovali na zařízení, která již nejsou používána, licence zůstanou spotřebované bez možnosti je použít na jiném zařízení. Na kartě produktu (karta Přehled) v nástroji Admin Console je v poli Použitá zařízení vidět počet licencí.

Počet licencí

Pokud budete chtít obnovit licence z nepoužívaných zařízení, přejděte do nástroje Admin Console a obnovte profil produktu namapovaný na nepoužívané počítače. Podrobný postup pro obnovení licencí pro sdílená zařízení najdete v tomto dokumentu.

Časté dotazy

Ne. Balíčky licencí pro sdílená zařízení na virtuální zařízení instalovat nelze.

V současné době nastavení jednotného přihlášení společnosti Adobe předávací ověřování nepodporuje. I když jste nastavili Federated ID, studenti se budou muset přihlásit k počítači a poté své přihlašovací údaje znovu zadat při přihlášení do služby Creative Cloud.

Ano. Zásady přístupu lze nastavit tak, aby bylo možné se přihlásit jen pomocí Federated ID. Další informace o zásadách přístupu najdete zde.

Vaše IT oddělení určí, zda budou mít uživatelé tuto možnost na počítačích v rámci laboratoře, a to nastavením příslušných zásad přístupu uživatelů.

Pokud jsou zásady přístupu uživatele nastaveny jako Otevřený přístup, uživatelé se mohou přihlásit pomocí libovolného Adobe ID. Pokud mají více než jeden účet, je úložiště pro každý z účtů jedinečné.

Pokud zde vaše otázka není zodpovězena, přečtěte si kompletní časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení.

V případě dalších otázek se můžete zeptat v naší komunitě.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online