Příručka uživatele Zrušit

Průvodce programem VIP: prodlužování

Prodlužování licencí představuje pro správce programu VIP vaší organizace plynulý proces. Jsou upozorněni prostřednictvím panelu pro správu a e-mailem, že se blíží výroční datum. Prodlužování nabízí flexibilní možnosti: můžete měnit produkty, provádět částečné prodloužení a upravovat množství licencí.

Prodlužování licencí

Všechny licence zakoupené prostřednictvím programu VIP musí být každoročně prodlouženy do výročního data, aby vaše organizace mohla nadále používat příslušné produkty. Chcete-li objednat prodloužení licencí, obraťte se na společnost Adobe nebo na svého prodejce. Všechny licence, pro které nebyla zadána žádná objednávka prodloužení, budou odstraněny.

Období prodloužení

Objednávky na prodloužení lze vystavovat 30 dní před výročním datem a mají lhůtu k výročnímu datu. Během této doby můžete své objednávky na prodloužení vystavovat prostřednictvím společnosti Adobe nebo vašeho prodejce.

Oznámení o prodloužení

Správcům programu VIP začnou být zasílána e-mailová oznámení od společnosti Adobe v následujících intervalech:

  • 30 dnů před výročním datem (doba pro prodloužení)
  • Ve výroční datum (prodloužení po uplynutí lhůty)
  • Pokud není zpracována žádná objednávka, bude zákazník informován před odebráním přístupu k jeho softwaru.

Prodloužení všech licencí

Členové programu VIP, kteří si přejí prodloužit všechny své stávající licence, by měli kontaktovat společnost Adobe nebo svého prodejce a získat cenovou nabídku pro všechny licence organizace nebo instituce, které dosáhly lhůty pro prodloužení. Není třeba provádět žádný další úkon na panelu pro správu Admin Console.

Když se správce programu VIP přihlásí do panelu pro správu Admin Console, zobrazí se mu upozornění na blížící se výroční datum a výzva, aby kontaktoval společnost Adobe nebo prodejce a objednal prodloužení.

Změna produktů ve výroční datum

Pokud chcete ve výroční datum změnit produkty, můžete to udělat, pokud odešlete objednávku prodloužení společnosti Adobe nebo svému prodejci. Po zpracování objednávky společností Adobe musíte:

  1. Pomocí panelu pro správu Admin Console určit, které uživatele stávajících produktů chcete vyřadit.
  2. Přiřaďte licence na panelu pro správu Admin Console pro všechny nově přidané produkty.

Částečné prodloužení

Pokud chcete během období prodloužení prodloužit pouze některé z vašich licencí, budete muset za účelem objednání prodloužení kontaktovat společnost Adobe nebo svého prodejce. Správce programu VIP musí vybrat licence, které mají být odebrány, na panelu pro správu Admin Console do 30 dnů od výročního data. Pokud je nevybere, odebere společnost Adobe licence automaticky podle těchto kritérií:

  • Licence, které nebyly nikdy přiděleny
  • Poslední přidělené licence

Vypršení platnosti licencí

Licence, které nejsou prodlouženy do výročního data, jsou považovány za licence s prošlou platností a budou z účtu odebrány.

Chcete-li znovu aktivovat licence poté, co byly odebrány z panelu pro správu Admin Console, musíte vystavit novou objednávku. Správce programu VIP poté licenci znovu přidělí koncovému uživateli, který musí poté znovu synchronizovat své úložiště z webu Adobe.com.

Odebrání licencí

Pokud své licence neprodloužíte, společnost Adobe licence automaticky odebere do 31 dnů po lhůtě prodloužení, a to v následujícím pořadí, dokud není dosaženo odpovídajícího počtu licencí:

  • Licence, které nebyly nikdy přiděleny
  • Poslední přidělené licence.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.