Problém

Při otevření obrazu v aplikaci Photoshop se zobrazí některá z následujících chyb:

 • Požadavek nelze dokončit, protože to není platný dokument Photoshopu.
 • Požadavek nelze dokončit, protože byl nalezen neplatný nebo neznámý typ markeru JPEG marker.
 • Požadavek nelze dokončit, protože modul formátu nemůže soubor analyzovat.
 • Toto není platný dokument PDF (Portable Document File). Nelze ho otevřít. 
Chybové zprávy aplikace Photoshop

Řešení

Řešení 1: Ověřte, zda přípona souboru odpovídá skutečnému typu souboru

Je důležité, aby přípona souboru skutečně odpovídala typu obrazového souboru. Pří výběru formátu z rozbalovací nabídky Formát v dialogovém okně Uložit jako se správná přípona přidá automaticky. Pokud jste příponu zadali ručně, nemusí odpovídat skutečnému formátu souboru. 

Ve výchozím nastavení jsou přípony souborů skryty. Pokud je chcete zobrazit, proveďte následující kroky:

Mac OS

 1. V aplikaci Finder zvolte možnost Finder > Předvolby pro Finder > Pokročilé.
 2. Zaškrtněte políčko Zobrazit přípony souborů.
Windows 
 1. Otevřete Průzkumníka Windows.

  Otevřete Průzkumníka Windows.
 2. Pokud se nezobrazují nabídky, zvolte možnost Uspořádat > Rozložení > Řádek nabídek.

  Zvolte možnost Uspořádat > Rozložení > Řádek nabídek.
 3. Zvolte možnost Nástroje > Možnosti složky > Zobrazení.

  Zvolte možnost Nástroje > Možnosti složky > Zobrazení.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů.

  Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů.
 5. Klikněte na tlačítko Použít a následně na tlačítko OK.

Řešení 2: Ověřte, zda má soubor pouze jednu příponu

Podle postupu uvedeného v řešení 1 povolte zobrazování přípon souborů a zobrazte soubory obrazů v aplikaci Finder nebo Průzkumníkovi Windows. Zkontrolujte, zda soubory nemají dvě přípony. Soubory se dvěma příponami mohou vypadat například takto:

názevsouboru.pdf.jpg

Odstraňte poslední příponu. Nový název souboru tedy bude například:

názevsouboru.pdf

Řešení 3: Otevřete soubor v jiné aplikaci pro práci s fotografiemi a uložte jej ve formátu JPEG

Otevřete problematický obraz v aplikaci pro práci s fotografiemi, například v aplikaci Náhled (v systému macOS) nebo Fotky (v systému Windows). Nyní v této aplikaci uložte soubor znovu ve formátu JPEG. Zkuste soubor znovu otevřít v aplikaci Photoshop.

Řešení 4: Ověřte, zda není poškozen hardware

Zkontrolujte, zda nedochází k problémům s hardwarem, například s externím pevným diskem nebo sítí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online