Poznámka:

Pokud se v příslušném dialogovém okně nebo v podnabídce neobjeví podporovaný formát souboru, pravděpodobně bude nutné nainstalovat modul plug-in pro tento formát.

Výběr formátu souboru

Formáty grafických souborů se liší způsobem reprezentace obrazových dat (jako obrazové body nebo vektory) a podporují různé metody komprese a funkce aplikace Photoshop. Chcete-li zachovat všechny funkce aplikace Photoshop (vrstvy, efekty, masky a podobně), uložte kopii svého obrazu ve formátu aplikace Photoshop (PSD).

Podobně jako většina formátů souborů podporuje formát PSD soubory do velikosti 2 GB. Soubory větší než 2 GB se ukládají ve formátu velkého dokumentu (PSB), formátu Photoshop holý (pouze sloučený obraz), formátu TIFF (až 4 GB) nebo DICOM.

Standardní bitová hloubka obrazů je 8 bitů na kanál. Chcete-li u 16bitových nebo 32bitových obrazů dosáhnout většího dynamického rozsahu, použijte tyto formáty:

Formáty 16bitových obrázků (vyžadují příkaz Uložit jako)

Photoshop, formát velkého dokumentu (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop holý, PNG, Portable Bit Map a TIFF.

Poznámka:

Příkaz Uložit pro web a zařízení automaticky převede 16bitové obrazy na 8bitové.

Formáty 32bitových obrázků (vyžadují příkaz Uložit jako)

Photoshop, formát velkého dokumentu (PSB), OpenEXR, Portable Bitmap, Radiance a TIFF.

O kompresi souborů

Mnohé formáty souborů používají kompresi ke zmenšení velikosti souborů bitmapových obrazů. Bezeztrátové metody komprimují soubor bez odstranění detailů obrazu nebo barevných informací; ztrátové metody odstraňují detaily. Běžně se používají následující metody komprese:

RLE (Run Length Encoding)

Bezeztrátová komprese; podporují ji některé běžné formáty souborů ve Windows.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Bezeztrátová komprese; podporují ji formáty TIFF, PDF, GIF a soubory v jazyku PostScript. Nejlépe funguje pro obrazy s velkými jednobarevnými plochami.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Ztrátová komprese; podporují ji formáty JPEG, TIFF, PDF a soubory v jazyku PostScript. Doporučuje se pro obrazy se spojitými tóny, jako jsou fotografie. JPEG používá ztrátovou kompresi. Chcete-li určit kvalitu obrazu, vyberte volbu z nabídky Kvalita, přetáhněte rozbalovací jezdec Kvalita nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 12 do textového pole Kvalita. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků při tisku, zvolte maximální kvalitu komprese. Soubory JPEG lze vytisknout pouze na tiskárnách s PostScriptem Level 2 (nebo novějším) a nemusí se správně separovat do jednotlivých výtažků.

CCITT

Rodina bezeztrátových kompresních metod pro černobílé obrazy, kterou podporuje formát PDF a soubory v jazyce PostScript. (CCITT je zkratka francouzského názvu pro Mezinárodní poradní výbor pro telegrafování a telefonování.)

ZIP

Bezeztrátová komprese; podporují ji formáty souborů PDF a TIFF. Podobně jako LZW je komprese ZIP nejúčinnější pro obrazy obsahující velké plochy stejné barvy.

Maximalizace kompatibility pro soubory PSD a PSB

Pokud pracujete se soubory PSD a PSB ve starších verzích aplikace Photoshop nebo v aplikacích, které nepodporují vrstvy, můžete k uloženému souboru přidat sloučenou verzi obrazu.

Poznámka:

Pokud ukládáte obraz ve starší verzi aplikace Photoshop, funkce, které tato verze nepodporuje, budou vypuštěny.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Zpracování souborů (Mac OS).
 2. V nabídce Maximalizovat kompatibilitu souborů PSD a PSB vyberte libovolnou z následujících voleb:

  Vždy

  Spolu s vrstvami dokumentu se bude ukládat také složený obraz (sloučený do jedné vrstvy).

  Zobrazit dotaz

  Při ukládání zobrazí dotaz, zda chcete maximalizovat kompatibilitu.

  Nikdy

  Uloží pouze obraz s vrstvami.

  Poznámka:

  Chcete-li podstatně omezit velikost souboru, vyberte volbu Dotaz nebo Nikdy.

Formát Photoshop (PSD)

Formát Photoshop (PSD) je výchozí formát souboru a kromě formátu velkého dokumentu (PSB) je to jediný formát, který podporuje všechny možnosti aplikace Photoshop. Díky těsné integraci produktů Adobe mohou další aplikace Adobe, jako je Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects a Adobe GoLive, přímo importovat soubory PSD a zachovat mnoho funkcí aplikace Photoshop. Více informací nabízí nápověda pro specifické aplikace společnosti Adobe.

Při uložení PSD můžete nastavit maximální kompatibilitu souboru. Tím uložíte složenou verzi obrazu s vrstvami v souboru a ten může být čten jinými aplikacemi včetně starších verzí aplikace Photoshop. Zachovává také vzhled dokumentu pro případ, že by budoucí verze aplikace Photoshop změnily chování některých funkcí. Tím, že učiníte obraz složeným, zajistíte rychlejší načítání obrazu a umožníte jeho načtení a použití v jiných aplikacích než Photoshop. v opačném případě nemusí být obraz v jiných aplikacích čitelný.

Jako soubory PSD můžete ukládat obrázky se 16 bity na kanál anebo obrázky s vysoce dynamickým rozsahem (HDR) a 32 bity na kanál.

Formát Photoshop 2.0

(Mac OS) Tento formát můžete použít, chcete-li obraz otevřít ve verzi 2.0 nebo chcete-li obraz exportovat pro aplikaci, která podporuje pouze soubory aplikace Photoshop 2.0. Uložením do formátu Photoshop 2.0 se obraz převede do jedné vrstvy a vypustí se informace o vrstvách.

Formáty Photoshop DCS 1.0 a 2.0

Formát DCS (Desktop Color Separations) je varianta standardního formátu EPS, která umožňuje ukládat barevné separace obrazů CMYK. Formát DCS 2.0 můžete použít pro export obrazů, které obsahují kanály přímých barev. Chcete-li tisknout soubory DCS, musíte použít PostScriptovou tiskárnu.

Formát Photoshop EPS

Formát souboru EPS (Encapsulated PostScript) může obsahovat jak vektorové tak i bitmapové grafiky a je podporován prakticky všemi grafickými, ilustračními a zlomovými programy. Formát EPS se používá pro přenos kreseb v jazyce PostScript mezi aplikacemi. Když otevřete soubor EPS obsahující vektorovou grafiku, Photoshop obraz rastruje a převede tak vektorovou grafiku na obrazové body.

Formát EPS podporuje barevné režimy Lab, CMYK, RGB, indexované barvy, duplex, stupně šedi a bitová mapa a nepodporuje alfa kanály. EPS podporuje ořezové cesty. Formát DCS (Desktop Color Separations), varianta standardního formátu EPS, umožňuje ukládat barevné separace obrazů CMYK. Formát DCS 2.0 můžete použít pro export obrazů, které obsahují kanály přímých barev. Chcete-li tisknout soubory EPS, musíte použít PostScriptovou tiskárnu.

K otevírání obrázků uložených ve formátech, jenž vytvářejí náhled, ale které Photoshop nepodporuje (jako například QuarkXPress), používá Photoshop formáty EPS TIFF a EPS PICT. Otevřený náhled obrazu lze upravit a používat stejně jako jiný soubor s nízkým rozlišením. Náhled EPS PICT je dostupný pouze v Mac OS.

Poznámka:

Formáty EPS TIFF a EPS PICT byly více využívány v předcházejících verzích aplikace Photoshop. Současná verze aplikace Photoshop obsahuje funkce rastrování umožňující otevírat soubory, které obsahují vektorová data.

Formát Photoshop holý

Formát Photoshop holý je všestranný formát souboru pro přenos obrazů mezi aplikacemi a počítačovými platformami. Tento formát podporuje obrazy v režimech CMYK, RGB a stupně šedi s alfa kanály a obrazy v režimech Lab a vícekanálový bez alfa kanálů. Dokumenty uložené ve formátu Photoshop holý mohou mít libovolné rozměry v obrazových bodech a jakoukoli velikost souboru, ale nemohou obsahovat vrstvy.

Formát Photoshop holý je složen z řetězce bytů popisujících barevné informace obrazu. Každý obrazový bod je popsán v binárním formátu, kde 0 reprezentuje černou a 255 bílou (v obrazech s 16bitovými kanály je hodnota bílé 65535). Photoshop určí potřebný počet kanálů pro popis obrazu a pro další kanály v obrazu. Můžete zadat příponu souboru (Windows), typ souboru (Mac OS), původce souboru (Mac OS) a informace hlavičky.

V Mac OS je typ souboru obvykle čtyřznakový identifikátor, který identifikuje soubor – například TEXT určuje, že soubor obsahuje ASCII text. Původce souboru je také obecně čtyřznakový identifikátor. Většina aplikací pro Mac OS má jedinečný identifikátor původce souboru, který je registrovaný u Apple Computer Developer Services.

Parametr hlavičky určuje počet informačních bytů, které se objevují na začátku souboru před vlastními obrazovými informacemi. Tato hodnota určuje počet nulových znaků, které se umístí na začátku souboru a rezervují místo pro hlavičku. Ve výchozím nastavení není žádná hlavička (velikost hlavičky = 0). Když otevřete soubor v holém formátu, můžete hlavičku zadat. Soubor můžete uložit i bez hlavičky a pak v nějakém programu pro editaci souborů, jako je například HEdit (Windows) nebo Norton Utilities (Mac), nahradit nuly v hlavičce jinými čísly.

Obraz můžete uložit v prokládaném nebo neprokládaném formátu. Pokud zvolíte prokládaný formát, uloží se barevné informace (například červená, zelená a modrá) postupně. Volba bude záležet na požadavcích aplikace, ve které budete soubor otevírat.

Poznámka:

Formát Photoshop holý není stejný formát jako formát obrazového souboru camera raw z digitálního fotoaparátu. Obrazový soubor camera raw je vlastní specifický formát fotoaparátu, což je v podstatě „digitální negativ“, bez filtrace, nastavení vyvážení bílé nebo jiného zpracování obrazu ve fotoaparátu.

Formát digitálního negativu (DNG)

DNG (Digital Negative) je formát souboru, který obsahuje nezpracovaná (raw) data obrazu z digitálního fotoaparátu a metadata, která definují význam těchto dat. DNG, veřejně dostupný formát společnosti Adobe pro archivaci souborů camera raw, je navržen pro kompatibilitu a omezení vzrůstajícího počtu různých formatů souborů camera raw. Zásuvný modul Camera Raw umí uložit obrazová data camera raw ve formátu DNG. Další informace o formátu digitálního negativu (DNG) najdete na webu www.adobe.com, kde vyhledejte termín „Digital Negative“. Najdete tam obsáhlé informace a odkaz na uživatelské diskuzní fórum.

Formát BMP

BMP je standardní formát obrázků na počítačích kompatibilních se systémem Windows. Formát BMP podporuje barevné režimy RGB, Indexované barvy, Stupně šedi a Bitová mapa. Můžete vybrat buď formát Windows, nebo OS/2, a bitovou hloubku 8bitů/kanál. Pro 4bitové a 8bitové obrázky ve formátu Windows můžete také zvolit kompresi RLE.

Obrazy BMP se normálně zapisují odzdola nahoru; můžete ale vybrat volbu Převrátit pořadí řádků, aby se zapisovaly odshora dolů. Můžete také vybrat alternativní metody kódování klepnutím na Rozšířené režimy. (Volby Převrátit pořadí řádek a Rozšířené režimy jsou určené zejména programátorům her a ostatním uživatelům používajícím DirectX.)

Formát Cineon

Formát Cineon, který vyvinula firma Kodak, je digitální formát s 10 bity na kanál, který je vhodný pro elektronickou kompozici, manipulaci a vylepšování obrazů. S použitím formátu Cineon můžete přenést výstup zpět na film zcela bez ztráty kvality. Tento formát využívá systém Cineon Digital Film System, který obrazy původně pořízené na film převádí do formátu Cineon a pak znovu zpět na film.

Formát DICOM

Formát DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) se běžně používá pro přenos a ukládání lékařských obrazů, například z ultrazvuku nebo rentgenu. Soubory DICOM obsahují obrazová data a záhlaví, ve kterém se ukládají informace o pacientovi a léčebném obrazu.

GIF

Formát GIF (Graphics Interchange Format) se běžně používá k zobrazování grafiky a obrázků v indexovaných barvách v HTML dokumentech. GIF je formát s kompresí LZW, vytvořený s cílem minimalizovat velikost souboru a čas potřebný pro elektronický přenos. Formát GIF zachovává průhlednost v obrazech s indexovanými barvami, ale nepodporuje alfa kanály.

IFF

IFF (Interchange File Format) je univerzální formát pro ukládání dat, který lze použít k přiřazování a ukládání více typů dat. Formát IFF je přenosný a má rozšíření, která podporují data statických obrazů, zvuková a hudební data, video a textová data. Formát IFF zahrnuje formáty Maya IFF a IFF (dříve Amiga IFF).

Formát JPEG

Formát JPEG (Joint Photographic Experts Group) se běžně používá k zobrazování fotek a jiných obrázků s plynulými tóny v HTML dokumentech. Formát JPEG podporuje barevné režimy CMYK, RGB a stupně šedi a nepodporuje průhlednost. Na rozdíl od formátu GIF zachovává JPEG v obrazech RGB všechny barevné informace, ale komprimuje velikost souboru výběrovým vypuštěním dat.

Obraz JPEG se při otevírání automaticky dekomprimuje. Vyšší úroveň komprese má za následek méně kvalitní obraz, výsledkem menší úrovně komprese je kvalitnější obraz. Ve většině případů produkuje volba maximální kvality výsledky nerozeznatelné od originálu.

Formát velkého dokumentu (PSB)

Formát velkého dokumentu (PSB) podporuje dokumenty s kterýmkoli rozměrem až do 300 000 obrazových bodů. Formát PSB podporuje všechny možnosti aplikace Photoshop, jako jsou vrstvy, efekty a filtry. (U dokumentů větších než 30 000 obrazových bodů na šířku nebo na výšku nejsou některé zásuvné moduly filtrů dostupné.)

Jako soubory PSB můžete ukládat obrázky s vysoce dynamickým rozsahem (HDR) a 32 bity na kanál.

Poznámka:

Většina ostatních aplikací a starší verze aplikace Photoshop nepodporují dokumenty, jejichž velikost souboru je větší než 2 GB.

Formát OpenEXR

Formát OpenEXR (EXR) se používá v oboru vizuálních efektů u HDR snímků. Filmový formát má vysokou barevnou věrnost a dynamický rozsah vhodný pro použití ve filmové produkci. Formát OpenEXR, vyvinutý společností Industrial Light and Magic, podporuje více bezeztrátových a ztrátových kompresních metod. Soubory OpenEXR podporují průhlednost a podporují jen obrázky s 32 bity na kanál. Tento formát ukládá hodnoty jako hodnoty s plovoucí čárkou a 16 bity na kanál.

PDF

PDF (Portable Document Format) je univerzální formát souborů, přenositelný mezi platformami a mezi aplikacemi. Soubory PDF jsou založené na PostScriptovém zobrazovacím modelu a věrně zobrazují a zachovávají písma, uspořádání stránek a vektorové i bitmapové grafiky. Navíc soubory PDF mohou obsahovat data pro elektronické prohledávání dokumentů a data pro navigaci jako jsou elektronické vazby. PDF podporuje obrazy se 16 bity na kanál. Adobe Acrobat má také nástroj pro retušování objektů, umožňující menší úpravy obrazů v PDF. Další informace o práci s obrázky v PDF dokumentech najdete v nápovědě k aplikaci Acrobat.

Poznámka:

Nástroj retušování objektů je určen hlavně pro opravy obrazů a objektů na poslední chvíli. Nejlepší je obrazy upravit v aplikaci Photoshop ještě předtím, než je uložíte jako PDF.

Aplikace Photoshop rozeznává dva typy souborů PDF:

Soubory Photoshop PDF

Vytvořené při výběru volby Zachovat možnost úprav v aplikaci Photoshop v dialogovém okně Uložit Adobe PDF. Soubory Photoshop PDF mohou obsahovat pouze jeden obraz.

Formát Photoshop PDF podporuje všechny barevné režimy (s výjimkou vícekanálového režimu) a funkce, které jsou podporované ve standardním formátu aplikace Photoshop. Formát Photoshop PDF také podporuje kompresi JPEG a ZIP, s výjimkou obrazů v režimu bitová mapa, které používají kompresi CCITT Group 4.

Standardní soubory PDF

Vytvořené při zrušení volby Zachovat možnost úprav v aplikaci Photoshop v dialogovém okně Uložit Adobe PDF nebo při použití jiných aplikací, jako je Adobe Acrobat nebo Illustrator. Standardní soubory PDF mohou obsahovat více stránek a obrazů.

Když otevřete standardní soubor PDF, aplikace Photoshop rastruje vektorový a textový obsah a přitom zachová obsah obrazových bodů.

Soubor PICT

Formát PICT se používá jako formát souborů pro přenášení obrazů mezi grafickými aplikacemi a aplikacemi pro sazbu stránek v Mac OS. Formát PICT podporuje obrazy RGB s jedním alfa kanálem a obrazy v režimech indexované barvy, stupně šedi a bitové mapy bez alfa kanálů.

Poznámka:

Přestože aplikace Photoshop dokáže otevírat rastrové soubory ve formátu PICT, nedokáže otevírat soubory ve formátu PICT rozhraní QuickDraw nebo do formátu PICT provést uložení.

Resource PICT

(Mac OS) Resource PICT je soubor PICT, ale zadává se pro něj také název a identifikační číslo resource. Formát Resource PICT podporuje obrazy RGB s jedním alfa kanálem a obrazy v režimech indexované barvy, stupně šedi a bitová mapa bez alfa kanálů.

Chcete-li otevřít resource PICT, můžete použít příkaz Import nebo Otevřít. Aplikace Photoshop ale do tohoto formátu nedokáže provést uložení.

Pixar, formát

Formát PIXAR je vyvinutý speciálně pro špičkové grafické aplikace, jako jsou aplikace používané pro vykreslování trojrozměrných obrazů a animací. Formát Pixar podporuje obrazy RGB a ve stupních šedi s jedním alfa kanálem.

Formát PNG

Formát PNG (Portable Network Graphics) byl vytvořen jako nepatentovaná alternativa pro GIF, používající bezeztrátovou kompresi a je určen pro zobrazování obrazů na webu. Na rozdíl od formátu GIF, PNG podporuje 24bitové obrazy a vytváří průhlednost pozadí bez zubatých okrajů, ale některé prohlížeče webu obrazy PNG nepodporují. Formát PNG podporuje obrazy v režimech RGB, indexované barvy, stupně šedi a bitová mapa bez alfa kanálů. PNG zachová průhlednost v obrazech v režimech RGB a stupně šedi.

Portable Bit Map, formát

Formát souboru PBM (Portable Bit Map), známý také jako Portable Bitmap Library a Portable Binary Map, podporuje monochromatické bitové mapy (1 bit na obrazový bod). Formát lze použít pro bezztrátový přenos dat, protože řada aplikací tento formát podporuje. Tyto soubory lze dokonce upravit nebo vytvořit v jednoduchém textovém editoru.

Formát PBM (Portable Bit Map) funguje jako společný jazyk pro velkou rodinu bitmapových převodních filtrů, zahrnující PFM (Portable FloatMap), PGM (Portable Graymap), PPM (Portable Pixmap) a PNM (Portable Anymap). Zatímco formát PBM ukládá monochromatické bitové mapy, PGM navíc ukládá bitmapy ve stupních šedi a PPM umí také uložit barevné bitmapy. PNM není sám o sobě jiný formát, soubor PNM však může obsahovat soubory PBM, PGM nebo PPM. PFM je obrazový formát s plovoucí čárkou, který lze použít pro soubory HDR s 32 bity/kanál.

Formát Radiance

Radiance (HDR) je formát s 32 bity na kanál používaný u HDR snímků. Tento formát byl původně vyvinut pro systém Radiance, profesionální nástroj pro vizualizaci osvětlení ve virtuálních prostředích. Formát souborů ukládá nejen barvy, které se mají zobrazit na obrazovce, ale také množství světla v každém obrazovém bodě. Úrovně jasu přizpůsobené formátu Radiance jsou mnohem vyšší než 256 úrovní ve formátech s 8 bity/kanál. Soubory Radiance (HDR) jsou často používané v 3D modelování.

Scitex CT

Formát Scitex CT (Continuous Tone) se používá při vysoce kvalitním zpracování obrazu na počítačích Scitex. Utility pro přenos souborů uložených v tomto formátu do systému Scitex získáte od firmy Creo. Formát Scitex CT podporuje obrazy v režimech CMYK, RGB a stupně šedi a nepodporuje alfa kanály.

Obrazy CMYK uložené ve formátu Scitex CT mají často extrémně velké soubory. Na vstupu jsou tyto obrazy vytvářeny skenery Scitex. Obrazy uložené ve formátu Scitex CT jsou určeny k tisku na film s použitím rastrovací jednotky Scitex, která vytváří barevné výtažky pomocí patentovaného polotónového systému Scitex. Tento systém dokáže značně potlačit moiré a je často vyžadován při profesionální práci s barvami – například pro reklamy v časopisech.

TIFF

Formát TIFF/TIF (Tagged-Image File Format) se používá k přenosu obrazů mezi různými aplikacemi a počítačovými platformami. TIFF je univerzální bitmapový obrazový formát, který podporují prakticky všechny aplikace pro malování, úpravy obrazů a sazbu stránek. Také téměř všechny stolní skenery umějí vytvářet obrazy TIFF. Dokumenty TIFF mohou mít velikost maximálně 4 GB.

Formát TIFF podporuje obrazy v režimu CMYK, RGB, Lab, indexované barvy a stupně šedi s alfa kanály a obrazy v režimu bitová mapa bez alfa kanálů. Photoshop může do souboru TIFF uložit vrstvy, ale když obraz otevřete v jiné aplikaci, uvidíte pouze sloučený obraz. Photoshop umí do formátu TIFF uložit také poznámky, průhlednost a pyramidová data pro více rozlišení.

V aplikaci Photoshop mají obrázky TIFF bitovou hloubku 8, 16 nebo 32 bitů na kanál. Jako soubory TIFF můžete ukládat obrázky s vysoce dynamickým rozsahem a 32 bity na kanál.

WBMP, formát

Formát WBMP je standardní formát pro optimalizaci obrazů pro mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony. WBMP podporuje jednobitové barvy, to znamená, že obrazy WBMP obsahují pouze černé a bílé obrazové body.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online