V tomto dokumentu jsou uvedeny základní postupy, které by měly vyřešit většinu problémů, s nimiž se můžete při používání aplikace Photoshop setkat. Než publikujete příspěvek ve fóru, pokuste se potíže s aplikací Photoshop vyřešit provedením všech níže popsaných kroků.

Známé problémy v aplikaci Photoshop

Zkontrolujte, zda je váš problém známým problémem v nejnovější verzi aplikace Photoshop.

Viz článek Známé problémy v aplikaci Photoshop.

Získání nejnovější podpory pro zásuvný modul Camera Raw

Nejčastější otázka, se kterou se oddělení podpory setkává, je tato: „Aplikace Photoshop nerozpozná soubory RAW z mého nového fotoaparátu. Jak mohu zajistit, aby se moje soubory RAW v aplikaci Photoshop otevíraly?“

Viz článek Aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát.

Instalace aktualizací aplikace

Řadu problémů lze vyřešit pouze tím, že aktualizujete používaný software společnosti Adobe.

Viz článek Udržování aplikace Photoshop v aktuálním stavu.

Poznámka:

Společnost Adobe poskytuje technickou podporu a opravy zabezpečení pro aktuální verzi a předchozí verzi. Opravy chyb jsou poskytovány pouze pro aktuální verzi. Úplné podrobnosti najdete v článku Photoshop – podporované verze.

Instalace aktualizací operačního systému

Řadu problémů lze vyřešit pouze tím, že aktualizujete operační systém.

Společnost Adobe doporučuje, abyste provedením vlastního testování na jiném než provozním oddílu ověřili, zda budou nové operační systémy s aktuálním hardwarem a ovladači správně fungovat.

Ve službě Creative Cloud se nezobrazují dostupné aktualizace nebo jsou aplikace spuštěny zkušebním režimu

Nezobrazují se vám dostupné aktualizace? Je u vašich aplikací uvedeno, že se jedná o zkušební verze?

Viz Dostupné aktualizace nejsou uvedeny.

Nemohu aktivovat aplikaci Photoshop nebo jsou aplikace spuštěny ve zkušebním režimu

Nemůžete aplikaci Photoshop aktivovat nebo se vám aplikace zobrazují jako zkušební verze?

Viz Řešení problémů s licencováním | Creative Cloud.

Instalace aktualizací ovladačů grafické karty (GPU)

Pokud dochází k problémům s vykreslováním obrazů, zpomalení výkonu nebo chybovým ukončením, může být příčinou poškozený, nepodporovaný nebo nekompatibilní ovladač grafické karty.

Viz Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladači grafické karty.

Odstranění problémů s grafickým procesorem

V některých případech se nemusí všechny problémy související s grafickými kartami a ovladači vyřešit ani při použití nejnovějšího ovladače.

Chcete-li snadno a rychle zjistit, jestli je problém způsoben grafickou kartou nebo ovladačem, vypněte předvolbu Používat grafický procesor.

Viz Vypnutí grafického procesoru za účelem rychlé lokalizace problému.

Informace o konkrétních chybách najdete v následujících článcích:

Obnovení předvoleb

Řadu problémů (včetně chyb aplikace, nezvyklého chování nástrojů/rozhraní apod.) lze vyřešit vrácením předvoleb aplikace Photoshop do výchozího stavu.

Viz část Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

Odstranění problémů se zásuvnými moduly

K mnoha problémům může docházet při použití nekompatibilních, zastaralých nebo nesprávně nainstalovaných zásuvných modulů.

Viz Řešení potíží se zásuvnými moduly aplikace Photoshop.

Odstranění problémů s písmy

K řadě problémů (například k selhání nebo zablokování při výběru nástroje text nebo při aktivaci či zobrazení panelu znaků) může dojít v případě použití písem jiných výrobců. Nesprávná písma mohou být také příčinou problémů s celkovým výkonem při spuštění nebo používání aplikace Photoshop. Chcete-li zlepšit stabilitu a zvýšit výkon nástroje text, zkontrolujte písma a duplicitní nebo problémová písma odeberte.

Viz Řešení potíží s písmy.

Dochází k chybovému ukončení aplikace Photoshop

Pokud provedete všechny výše uvedené kroky a přesto dojde k chybovému ukončení, nezapomeňte nám vždy odeslat zprávu o chybovém ukončení. Pokud společnosti Adobe odešlete zprávu o chybovém ukončení způsobeném nějakým známým problémem, ve které bude uvedena vaše e-mailová adresa, můžeme vám e-mailem odeslat řešení příslušného problému.

Viz Interpretace zprávy o chybovém ukončení aplikace Photoshop.

Aplikace Photoshop je pomalá nebo se zpožďuje

Neočekávané výsledky při používání nástroje

Pokud v aplikaci Photoshop nefunguje správně některý nástroj (jestliže například nástroj oříznutí ořízne velmi malý šedý čtvereček nebo když je při vybarvování štětcem použita nesprávná barva nebo není vůbec nic vybarveno), zkuste obnovit nastavení nástroje:

Výběr příkazu Obnovit nástroj za účelem odstranění problému v podobě neočekávaných výsledků při používání nástroje
Příkaz Obnovit nástroj v aktuální verzi aplikace Photoshop
Starší verze (CS6 a předchozí verze)
  • Klikněte pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo klikněte za současného stisknutí klávesy CTRL (v systému macOS) na tlačítko pro výběr přednastavení nástrojů na panelu možností nástroje a vyberte příkaz Obnovit nástroj (pokud chcete obnovit aktivní nástroj) nebo příkaz Obnovit všechny nástroje (pokud chcete obnovit výchozí nastavení všech nástrojů).
Výběr příkazu Obnovit nástroj za účelem odstranění problému v podobě neočekávaných výsledků při používání nástroje
Možnost Obnovit nástroj v aplikaci Photoshop CS6 a starší

Řešení potíží se zobrazením nebo velikostí kurzoru

  • Nitkový kříž: Pokud se vám místo normální špičky štětce nebo tvaru jiného nástroje zobrazuje nitkový kříž (pro přesný výběr), zkuste vypnout funkci Caps Lock
  • Nesprávná velikost štětce: Pokud výsledek malování v systému macOS neodpovídá velikosti kurzoru štětce, kterou vidíte na obrazovce, zjistěte, zda nemáte nastavenou větší velikost kurzoru v předvolbách systému: nastavení Zpřístupnění > Monitor
Kontrola velikosti kurzoru v předvolbách systému Mac
(macOS) Kontrola velikosti kurzoru v předvolbách systému: nastavení Zpřístupnění > Monitor

Chybějící nástroje

Pokud některý nástroj nebo jejich skupina na panelu nástrojů chybí, změňte přizpůsobené nastavení panelu nástrojů zpět na výchozí. Chcete-li to provést, vyberte možnost Upravit > Panel nástrojů a v pravém sloupci klikněte na možnost Obnovit výchozí hodnoty.

Přečtěte si článek Chybějící nástroje na panelu nástrojů.

Poznámka:

Pokud používáte jinou pracovní plochu než Základní, mějte na paměti, že jiné pracovní plochy v aplikaci Photoshop nabízí odlišnou sadu nástrojů. Výchozí panel nástrojů můžete zobrazit také výběrem možnosti Okno > Pracovní plocha > Základní (výchozí) nebo Okno > Pracovní plocha > Obnovit základní .

Požadovaný nástroj můžete také najít pomocí panelu Prohledávání, který je k dispozici v aplikaci Photoshop. Použitím klávesové zkratky Command/CTRL+F  přejděte do vyhledávacího dialogového okna, zadejte hledaný nástroj a vyberte požadovaný výsledek. Aplikace Photoshop nástroj v uživatelském rozhraní zvýrazní a aktivuje.

Viz článek Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop.

Odstranění problémů s uživatelskými oprávněními

Pokud se problém nevyřeší po provedení všech výše uvedených kroků, může souviset s uživatelskými oprávněními. 

Chcete-li zjistit, zda se jedná o problémy s oprávněními, vytvořte nový uživatelský účet s oprávněními správce. Pokyny k vytvoření nového uživatelského účtu s oprávněními správce najdete v následujících článcích: 

macOS:

Poznámka:

Při vytváření nového uživatele nezapomeňte v okně Nový účet změnit možnost Standardní na možnost Správce.

Windows:

Po vytvoření uživatelského účtu s oprávněními správce se přihlaste jako nový uživatel, spusťte aplikaci Photoshop a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

Spuštění systému v bezpečném nebo nouzovém režimu

Někdy mohou činnost aplikace Photoshop narušovat rozšíření a další nástroje jiných výrobců.

Spuštěním počítače v nouzovém režimu tyto nástroje a rozšíření jiných výrobců vypnete a je možné, že se tím problém vyřeší.

macOS:

  • Spuštění v bezpečném režimu: V bezpečném režimu systému macOS jsou zakázána všechna rozšíření a položky po spuštění, které pochází od třetích stran. Jsou spuštěna pouze požadovaná rozšíření jádra a položky po spuštění od společnosti Apple.

Windows:

Řešení chyb týkajících se aktualizace

K několika chybám aktualizace dochází kvůli chybějícím nebo upraveným souborům požadovaným aplikací Photoshop. Tento problém obvykle způsobují nástroje pro čištění disku, například CleanMyMac nebo MacKeeper. Udržujte nástroje pro čištění disku v aktuálním stavu nebo je přestaňte používat.

Pokud máte problémy s instalací aktualizací aplikace Photoshop nebo Bridge, přečtěte si článek Odstranění chyb při instalaci aplikací Creative Cloud.

Pokud máte potíže s instalací aktualizací zásuvného modulu Camera Raw, přečtěte si článek Instalační program zásuvného modulu Camera Raw.

Shromažďování protokolů a systémových informací

V nepravděpodobné situaci, kdy se aplikace Photoshop zhroutí nebo v ní dojde k chybě, můžete z následujících prostředků vyhledat diagnostické informace o možné příčině:

Odstranění dalších problémů

Než publikujete příspěvek ve fóru, pokuste se potíže s aplikací Photoshop vyřešit provedením všech výše popsaných kroků.

Pokud vás zajímají další postupy nebo máte dotazy ohledně změny chování v jednotlivých verzích aplikace Photoshop, přečtěte si následující články: 

Nápovědu týkající se instalace či stahování aplikací nebo členství ve službě Creative Cloud najdete v následujících článcích: