Příručka uživatele Zrušit

Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní postupy, které by měly vyřešit většinu problémů, s nimiž se můžete při používání aplikace Photoshop setkat. Než publikujete příspěvek ve fóru, pokuste se potíže s aplikací Photoshop vyřešit provedením všech níže popsaných kroků.

Známé problémy v aplikaci Photoshop

Zkontrolujte, zda je váš problém známým problémem v nejnovější verzi aplikace Photoshop.

Viz článek Známé problémy v aplikaci Photoshop.

Získání nejnovější podpory pro modul plug-in Camera Raw

Nejčastější otázka, se kterou se oddělení podpory setkává, je tato: „Aplikace Photoshop nerozpozná soubory RAW z mého nového fotoaparátu. Jak mohu zajistit, aby se moje soubory RAW v aplikaci Photoshop otevíraly?“

Viz článek Aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát.

Instalace aktualizací aplikace

Řadu problémů lze vyřešit pouze tím, že aktualizujete používaný software společnosti Adobe.

Viz Udržování aplikace Photoshop v aktuálním stavu.

Poznámka:

Společnost Adobe poskytuje technickou podporu a opravy zabezpečení pro aktuální verzi a předchozí verzi. Opravy chyb jsou poskytovány pouze pro aktuální verzi. Úplné podrobnosti najdete v článku Photoshop – podporované verze.

Instalace aktualizací operačního systému

Řadu problémů lze vyřešit pouze tím, že aktualizujete operační systém.

Společnost Adobe doporučuje, abyste provedením vlastního testování na jiném než provozním oddílu ověřili, zda budou nové operační systémy s aktuálním hardwarem a ovladači správně fungovat.

Ve službě Creative Cloud se nezobrazují dostupné aktualizace nebo jsou aplikace spuštěny zkušebním režimu

Nezobrazují se vám dostupné aktualizace? Je u vašich aplikací uvedeno, že se jedná o zkušební verze?

Viz Dostupné aktualizace nejsou uvedeny.

Nemohu aktivovat aplikaci Photoshop nebo jsou aplikace spuštěny ve zkušebním režimu

Nemůžete aplikaci Photoshop aktivovat nebo se vám aplikace zobrazují jako zkušební verze?

Viz Řešení problémů s licencováním | Creative Cloud.

Instalace aktualizací ovladačů grafické karty (GPU)

Pokud dochází k problémům s vykreslováním obrazů, zpomalení výkonu nebo chybovým ukončením, může být příčinou poškozený, nepodporovaný nebo nekompatibilní ovladač grafické karty.

Viz Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladači grafické karty.

Odstranění problémů s grafickým procesorem

V některých případech se nemusí všechny problémy související s grafickými kartami a ovladači vyřešit ani při použití nejnovějšího ovladače.

Chcete-li snadno a rychle zjistit, jestli je problém způsoben grafickou kartou nebo ovladačem, vypněte předvolbu Používat grafický procesor.

Viz Vypnutí GPU k rychlému zjištění problému..

Informace o konkrétních chybách najdete v následujících článcích:

Obnovení předvoleb

Řadu problémů (včetně chyb aplikace, nezvyklého chování nástrojů/rozhraní apod.) lze vyřešit vrácením předvoleb aplikace Photoshop do výchozího stavu.

Viz část Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

Odstranění problémů se zásuvnými moduly

K mnoha problémům může docházet při použití nekompatibilních, zastaralých nebo nesprávně nainstalovaných zásuvných modulů.

Viz Odstraňování potíží se zásuvnými moduly aplikace Photoshop.

Řešení potíží s písmy

K řadě problémů (například k selhání nebo zablokování při výběru nástroje text nebo při aktivaci či zobrazení panelu znaků) může dojít v případě použití písem jiných výrobců. Nesprávná písma mohou být také příčinou problémů s celkovým výkonem při spuštění nebo používání aplikace Photoshop. Chcete-li zlepšit stabilitu a zvýšit výkon nástroje text, zkontrolujte písma a duplicitní nebo problémová písma odeberte.

Viz Řešení potíží s písmy.

Dochází k chybovému ukončení aplikace Photoshop

Pokud provedete všechny výše uvedené kroky a přesto dojde k chybovému ukončení, nezapomeňte nám vždy odeslat zprávu o chybovém ukončení. Pokud společnosti Adobe odešlete zprávu o chybovém ukončení způsobeném nějakým známým problémem, ve které bude uvedena vaše e-mailová adresa, můžeme vám e-mailem odeslat řešení příslušného problému.

Viz Interpretace zprávy o chybovém ukončení aplikace Photoshop.

Aplikace Photoshop je pomalá nebo se zpožďuje

Neočekávané výsledky při používání nástroje

Pokud v aplikaci Photoshop nefunguje správně některý nástroj (jestliže například nástroj oříznutí ořízne velmi malý šedý čtvereček nebo když je při vybarvování štětcem použita nesprávná barva nebo není vůbec nic vybarveno), zkuste obnovit nastavení nástroje:

Příkaz Obnovit nástroj v aktuální verzi aplikace Photoshop

Starší verze (CS6 a předchozí verze)
 • Klikněte pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo klikněte za současného stisknutí klávesy CTRL (v systému macOS) na tlačítko pro výběr přednastavení nástrojů na panelu možností nástroje a vyberte příkaz Obnovit nástroj (pokud chcete obnovit aktivní nástroj) nebo příkaz Obnovit všechny nástroje (pokud chcete obnovit výchozí nastavení všech nástrojů).
Možnost Obnovit nástroj v aplikaci Photoshop CS6 a starší

Řešení potíží se zobrazením nebo velikostí kurzoru

 • Nitkový kříž: Pokud se vám místo normální špičky štětce nebo tvaru jiného nástroje zobrazuje nitkový kříž (pro přesný výběr), zkuste vypnout funkci Caps Lock
 • Nesprávná velikost štětce: Pokud výsledek malování v systému macOS neodpovídá velikosti kurzoru štětce, kterou vidíte na obrazovce, zjistěte, zda nemáte nastavenou větší velikost kurzoru v předvolbách systému: nastavení Zpřístupnění > Monitor
(macOS) Kontrola velikosti kurzoru v předvolbách systému: nastavení Zpřístupnění > Monitor

Chybějící nástroje

Pokud některý nástroj nebo jejich skupina na panelu nástrojů chybí, změňte přizpůsobené nastavení panelu nástrojů zpět na výchozí. Chcete-li to provést, vyberte možnost Upravit > Panel nástrojů a v pravém sloupci klikněte na možnost Obnovit výchozí hodnoty.

Přečtěte si téma Na panelu nástrojů chybí některé nástroje.

Poznámka:

Pokud používáte jinou pracovní plochu než Základní, mějte na paměti, že jiné pracovní plochy v aplikaci Photoshop nabízí odlišnou sadu nástrojů. Výchozí panel nástrojů můžete zobrazit také výběrem možnosti Okno > Pracovní plocha > Základní (výchozí) nebo Okno > Pracovní plocha > Obnovit základní .

Požadovaný nástroj můžete také najít pomocí panelu Prohledávání, který je k dispozici v aplikaci Photoshop. Použitím klávesové zkratky Command/CTRL+F přejděte do vyhledávacího dialogového okna, zadejte hledaný nástroj a vyberte požadovaný výsledek. Aplikace Photoshop nástroj v uživatelském rozhraní zvýrazní a aktivuje.

Viz článek Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop.

Odstranění problémů s uživatelskými oprávněními

Pokud se problém nevyřeší po provedení všech výše uvedených kroků, může souviset s uživatelskými oprávněními. 

Uživatelský účet správce

Chcete-li zjistit, zda se jedná o problémy s oprávněními, vytvořte nový uživatelský účet s oprávněními správce. Pokyny k vytvoření nového uživatelského účtu s oprávněními správce najdete v následujících článcích: 

macOS:

Poznámka:

Při vytváření nového uživatele nezapomeňte v okně Nový účet změnit možnost Standardní na možnost Správce.

Windows:

Po vytvoření uživatelského účtu s oprávněními správce se přihlaste jako nový uživatel, spusťte aplikaci Photoshop a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

Uživatelský účet bez oprávnění správce

Spuštění systému v bezpečném nebo nouzovém režimu

Někdy mohou činnost aplikace Photoshop narušovat rozšíření a další nástroje jiných výrobců.

Spuštěním počítače v nouzovém režimu tyto nástroje a rozšíření jiných výrobců vypnete a je možné, že se tím problém vyřeší.

macOS:

 • Spuštění v bezpečném režimu: V bezpečném režimu systému macOS jsou zakázána všechna rozšíření a položky po spuštění, které pochází od třetích stran. Jsou spuštěna pouze požadovaná rozšíření jádra a položky po spuštění od společnosti Apple.

Windows:

Řešení chyb týkajících se aktualizace

K několika chybám aktualizace dochází kvůli chybějícím nebo upraveným souborům požadovaným aplikací Photoshop. Tento problém obvykle způsobují nástroje pro čištění disku, například CleanMyMac nebo MacKeeper. Udržujte nástroje pro čištění disku v aktuálním stavu nebo je přestaňte používat.

Pokud máte problémy s instalací aktualizací aplikace Photoshop nebo Bridge, přečtěte si článek Odstranění chyb při instalaci aplikací Creative Cloud.

Pokud máte potíže s instalací aktualizací modulu plug-in Camera Raw, přečtěte si článek Instalační program modulu plug-in Camera Raw.

Shromažďování protokolů a systémových informací

V nepravděpodobné situaci, kdy se aplikace Photoshop zhroutí nebo v ní dojde k chybě, můžete z následujících prostředků vyhledat diagnostické informace o možné příčině:

Odstranění dalších problémů

Než publikujete příspěvek ve fóru, pokuste se potíže s aplikací Photoshop vyřešit provedením všech výše popsaných kroků.

Pokud vás zajímají další postupy nebo máte dotazy ohledně změny chování v jednotlivých verzích aplikace Photoshop, přečtěte si následující články: 

Nápovědu týkající se instalace či stahování aplikací nebo členství ve službě Creative Cloud najdete v následujících článcích:

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.