V tomto dokumentu jsou uvedeny základní postupy, které by měly vyřešit většinu problémů, s nimiž se můžete při používání aplikace Photoshop setkat. Než publikujete příspěvek ve fóru nebo kontaktujete podporu, pokuste se potíže s aplikací Photoshop vyřešit provedením všech níže popsaných kroků.

Poznámka:

Pokud se vám stane, že dojde k selhání, nezapomeňte nám vždy zaslat zprávu o selhání. Jestliže společnosti Adobe zašlete zprávu o selhání způsobeném nějakým známým problémem, ve které bude uvedena vaše e-mailová adresa, můžeme vám e-mailem zaslat řešení příslušného problému.

Získání nejnovější podpory pro zásuvný modul Camera Raw

Nejčastější otázka, se kterou se oddělení podpory setkává, je tato: „Aplikace Photoshop nerozpozná soubory RAW z mého nového fotoaparátu. Jak mohu zajistit, aby se moje soubory RAW v aplikaci Photoshop otevíraly?“

Řešení najdete  Viz Aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát.

Instalace aktualizací aplikace

Řadu problémů lze vyřešit pouze tím, že aktualizujete používaný software společnosti Adobe. Viz Udržování aplikace Photoshop v aktuálním stavu.

Instalace aktualizací operačního systému

Řadu problémů lze vyřešit pouze tím, že aktualizujete operační systém.

Společnost Adobe doporučuje, abyste provedením vlastního testování na jiném než provozním oddílu ověřili, zda budou nové operační systémy s aktuálním hardwarem a ovladači správně fungovat.

Ve službě Creative Cloud se nezobrazují dostupné aktualizace nebo jsou aplikace spuštěny zkušebním režimu

Nezobrazují se vám dostupné aktualizace? Je u vašich aplikací uvedeno, že se jedná o zkušební verze? Viz Dostupné aktualizace nejsou uvedeny.

Nemohu aktivovat aplikaci Photoshop nebo jsou aplikace spuštěny ve zkušebním režimu

Pokud nemůžete aplikaci Photoshop aktivovat nebo je u aplikací uvedeno, že se jedná o zkušební verze, je možné, že je komunikace mezi softwarem a aktivačním serverem blokována bránou firewall nebo souborem hostitele. Viz Řešení potíží s připojením. V případě, že máte verzi aplikace Photoshop vydanou v říjnu 2018, přečtěte si článek Řešení problémů s licencováním | CC 2019.

Instalace aktualizací ovladačů grafické karty

Pokud dochází k problémům s vykreslováním obrazů, zpomalení výkonu nebo selháním, může být příčinou poškozený, nepodporovaný nebo nekompatibilní ovladač grafické karty. Viz Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladači grafické karty.

Poznámka:

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Aktualizované ovladače poskytované službou Windows Update nemusí být vždy ty nejnovější. Vyhledejte aktualizace ovladačů přímo na webu výrobce karty.

Odstranění problémů s grafickým procesorem

V některých případech se nemusí všechny problémy související s grafickými kartami a ovladači vyřešit ani při použití nejnovějšího ovladače.

Chcete-li snadno a rychle zjistit, jestli je problém způsoben grafickou kartou nebo ovladačem, vypněte předvolbu Používat grafický procesor. Další informace naleznete Viz Vypnutí grafického procesoru za účelem rychlé lokalizace problému.

Informace o konkrétních chybách najdete v následujících článcích:

Neočekávané výsledky při používání nástroje

Pokud v aplikaci Photoshop nefunguje správně některý nástroj (jestliže například nástroj oříznutí ořízne velmi malý šedý čtvereček nebo když je při vybarvování štětcem použita nesprávná barva nebo není vůbec nic vybarveno), zkuste obnovit nastavení nástroje:

 • Na panelu možností příslušného nástroje klikněte pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo za současného stisknutí klávesy CTRL (v systému Mac OS) na tlačítko pro výběr přednastavení nástrojů a vyberte příkaz Obnovit nástroj (pokud chcete obnovit aktivní nástroj) nebo příkaz Obnovit všechny nástroje (pokud chcete obnovit výchozí nastavení všech nástrojů).
Výběr příkazu Obnovit nástroj za účelem odstranění problému v podobě neočekávaných výsledků při používání nástroje
Příkaz Obnovit nástroj v aplikaci Photoshop CC 18.0 a starší
Výběr příkazu Obnovit nástroj za účelem odstranění problému v podobě neočekávaných výsledků při používání nástroje
Příkaz Obnovit nástroj v aplikaci Photoshop CC 19.0 a novější

Řešení potíží se zobrazením nebo velikostí kurzoru

 • Nitkový kříž: Pokud se vám místo normální špičky štětce nebo tvaru jiného nástroje zobrazuje nitkový kříž (pro přesný výběr), zkuste vypnout funkci Caps Lock. 
 • Nesprávná velikost štětce: Pokud výsledek malování v systému macOS neodpovídá velikosti kurzoru štětce, kterou vidíte na obrazovce, zjistěte, zda nemáte nastavenou větší velikost kurzoru v předvolbách systému: nastavení Zpřístupnění > Monitor. 
Kontrola velikosti kurzoru v předvolbách systému Mac
(macOS) Kontrola velikosti kurzoru v předvolbách systému: nastavení Zpřístupnění > Monitor

Chybějící nástroje

Pokud některý nástroj nebo jejich skupina na panelu nástrojů chybí, změňte přizpůsobené nastavení panelu nástrojů zpět na výchozí. Chcete-li to provést, vyberte možnost Upravit > Panel nástrojů a v pravém sloupci klikněte na možnost Obnovit výchozí hodnoty.

Poznámka:

Pokud používáte jinou pracovní plochu než Základní, mějte na paměti, že jiné pracovní plochy v aplikaci Photoshop nabízí odlišnou sadu nástrojů. Výchozí panel nástrojů můžete zobrazit také výběrem možnosti Okno > Pracovní plocha > Základní (výchozí) nebo Okno > Pracovní plocha > Obnovit základní .

Požadovaný nástroj můžete také najít pomocí prostředí pro komplexní vyhledávání, které je k dispozici v aplikaci Photoshop. Použitím klávesové zkratky Command/CTRL+F přejděte do vyhledávacího dialogového okna, zadejte hledaný nástroj a vyberte požadovaný výsledek. Aplikace Photoshop daný nástroj ve výchozím nastavení aktivuje a vybere jej v uživatelském rozhraní. Další informace najdete Viz Vyhledávání v aplikaci Photoshop.

Obnovení předvoleb

Řadu problémů (včetně chyb aplikace, nezvyklého chování nástrojů/rozhraní apod.) lze vyřešit vrácením předvoleb aplikace Photoshop do výchozího stavu. Viz Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

Odstranění problémů se zásuvnými moduly

Mnohé problémy vznikají v důsledku používání nekompatibilních zásuvných modulů vytvořených pro předchozí verze aplikace Photoshop v novější verzi nebo nesprávnou instalací zásuvných modulů. Viz Řešení potíží se zásuvnými moduly aplikace Photoshop.

Odstranění problémů s písmy

K řadě problémů (například k selhání nebo zablokování při výběru nástroje text nebo při aktivaci či zobrazení panelu znaků) může dojít v případě použití písem jiných výrobců. Nesprávná písma mohou být také příčinou problémů s celkovým výkonem při spuštění nebo používání aplikace Photoshop. Chcete-li zlepšit stabilitu a zvýšit výkon nástroje text, zkontrolujte písma a duplicitní nebo problémová písma odeberte. Viz Řešení potíží s písmy.

Odstranění problémů s uživatelskými oprávněními

Pokud se problém nevyřeší po provedení všech výše uvedených kroků, může souviset s uživatelskými oprávněními. Při použití příkazu pro opravu oprávnění budou opravena oprávnění pro operační systém, nikoli pro aplikace, jako je například aplikace Photoshop.

Chcete-li zjistit, zda se jedná o problémy s oprávněními, vytvořte nový uživatelský účet s oprávněními správce. Pokyny k vytvoření nového uživatelského účtu s oprávněními správce najdete v následujících článcích: 

Mac OS:

Poznámka:

Při vytváření nového uživatele nezapomeňte v okně Nový účet změnit možnost [Standardní] na možnost [Správce].

Pokud k problému v systému Mac OS dochází i nadále, pokuste se opravit oprávnění na disku. Podrobnosti najdete Viz Oprava oprávnění na disku pomocí nástroje Disková utilita.

Windows:

Po vytvoření uživatelského účtu s oprávněními správce se přihlaste jako nový uživatel, spusťte aplikaci Photoshop a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

Spuštění systému v bezpečném nebo nouzovém režimu

Někdy mohou činnost aplikace Photoshop narušovat rozšíření a další nástroje jiných výrobců.

Spuštěním počítače v nouzovém režimu tyto nástroje a rozšíření jiných výrobců vypnete a je možné, že se tím problém vyřeší.

Mac OS:

 • Spuštění v bezpečném režimu: V bezpečném režimu systému Mac OS jsou zakázána všechna rozšíření a položky po spuštění, které pochází od třetích stran. Jsou spuštěna pouze rozšíření jádra a položky po spuštění od společnosti Apple.

Windows:

Ovladače fungující na 32bitové nebo 64bitové platformě

Pokud se aplikace Photoshop v nouzovém režimu spustí normálně, mohl by být problém způsoben nějakým ovladačem (tiskárny/zařízení) nebo rozšířením (systémovým nebo v podobě zásuvného modulu).Při spuštění ovladačůna 64bitové a na 32bitové platformě může docházet k různým problémům. Spusťte aplikaci Photoshop v 32bitovém režimu nebo naopak.

Systém Windows:

V aplikaci Photoshop CC 2019 nebo novější již není 32bitová platforma podporována.

32bitové verze aplikací Photoshop CC 2014 až CC 2018 se v 64bitových verzích systému Windows ve výchozím nastavení neinstalují:

 1. Stáhněte si a nainstalujte 32bitovou verzi aplikace Photoshop CC.

 2. Po instalaci přejděte do složky Program Files (x86) > Adobe > Adobe Photoshop CC <2015–2018>.

 3. Klikněte dvakrát na soubor Adobe Photoshop CC <2015–2018>.exe.

Spuštění 32bitové verze aplikace Photoshop CS6 nebo CC v systému Windows:

 1. Zavřete aplikaci Photoshop.

 2. Přejděte do složky Program Files (x86) > Adobe > Adobe Photoshop CS6.

 3. Klikněte dvakrát na soubor Adobe Photoshop CS6.exe.

Spuštění 64bitové verze aplikace Photoshop CC <2014–2018> nebo CS6 v systému Windows:

 1. Zavřete aplikaci Photoshop.

 2. Přejděte do složky Program Files > Adobe > Adobe Photoshop CC <2014–2018> nebo Adobe Photoshop CS6.

 3. Klikněte dvakrát na soubor Adobe Photoshop CC <2014–2018>.exe nebo Adobe Photoshop CS6.exe.

Systém macOS:

Aplikace Photoshop CS6 & CC pro systém macOS je k dispozici pouze v 64bitové verzi.

Řešení chyb týkajících se aktualizace

K několika chybám aktualizace dochází kvůli chybějícím nebo upraveným souborům požadovaným aplikací Photoshop. Tento problém obvykle způsobují nástroje pro čištění disku, například CleanMyMac nebo MacKeeper. Udržuje nástroje pro čištění disku v aktuálním stavu nebo je přestaňte používat. Pokud máte problémy s instalací aktualizací aplikace Photoshop nebo Bridge, přečtěte si následující články:

Pokud máte potíže s instalací aktualizací zásuvného modulu Camera Raw, přečtěte si článek Instalační program zásuvného modulu Camera Raw.

Shromažďování protokolů a systémových informací

V nepravděpodobné situaci, kdy se aplikace Photoshop zhroutí nebo v ní dojde k chybě, můžete z následujících prostředků vyhledat diagnostické informace o možné příčině:

Odstranění dalších problémů

Pokud při používání aplikace Photoshop dochází k problémům s výkonem, přečtěte si následující článek:

Pokud vás zajímají další postupy nebo máte dotazy ohledně změny chování v jednotlivých verzích aplikace Photoshop, přečtěte si následující články: 

Další nápovědu týkající se řešení obecných problémů najdete v následujících článcích:

Nápovědu týkající se instalace či stahování aplikací nebo členství ve službě Creative Cloud najdete v následujících článcích:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online