Příručka uživatele Zrušit

Ukládání souborů PDF v aplikaci Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Přečtěte si, jak můžete v aplikaci Photoshop uložit dokument v různých formátech souborů

Hluboký odkaz aplikace Adobe Photoshop

Vyzkoušejte si to v aplikaci
Naučte se nastavit předvolby ukládání souborů v několika jednoduchých krocích.

Témata v článku:

Úvod do voleb pro ukládání souborů v aplikaci Photoshop

V aplikaci Photoshop můžete k uložení změn v dokumentech použít různé příkazy v závislosti na formátu, který chcete použít, nebo způsobu, jakým chcete k dokumentům později přistupovat.

Chcete-li v aplikaci Photoshop uložit soubor, přejděte do nabídky Soubor a vyberte některý z příkazů Uložit: Uložit, Uložit jako nebo Uložit kopii. Při výběru příkazu k uložení můžete zvolit možnost Uložit do služby Creative Cloud nebo Uložit v počítači.

Chcete-li rychle prozkoumat možnosti ukládání v aplikaci Photoshop, podívejte se na toto video. Podrobnější informace získáte v tomto článku.

Uložit

Chcete-li uložit změny do dokumentu v aktuálním formátu, zvolte Soubor > Uložit.

Uložit jako

Chcete-li soubor uložit s jiným názvem, do jiného umístění nebo v jiném formátu, postupujte následovně:

 1. Vyberte Soubor > Uložit jako.

 2. V nabídce Formát zvolte požadovaný formát.

 3. Zadejte název souboru a jeho umístění.
 4. V dialogovém okně Uložit jako vyberte volby uložení.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit. Při ukládání v některých formátech souboru se objeví dialogové okno pro nastavení voleb.

Poznámka:

Chcete-li obrázek zkopírovat bez uložení na pevný disk, použijte příkaz Duplikovat. Chcete-li uložit dočasnou verzi obrázku do paměti, použijte panel Historie a vytvořte snímek obrázku.

Výchozí způsob ukládání

Aktualizováno ve verzi Photoshop 24.1 (verze z prosince 2022)

V aplikaci Photoshop 24.1 (verze z prosince 2022) se soubory ve výchozím nastavení ukládají místně v počítači  namísto ukládání do služby Creative Cloud.

JakoVýchozí umístění souboru můžete vybrat možnost V počítači a zobrazit tak místní cestu při vytváření nových dokumentů z kteréhokoli z níže uvedených umístění:

 • Windows: Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů
 • macOS: Photoshop > Předvolby > Zpracování souborů

Chcete-li dokumenty ukládat jako dokumenty v cloudu, vyberte jako výchozí umístění souborů možnost Creative Cloud.

Předvolba umístění souboru v aplikaci Photoshop

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj problém s tímto nastavením, dejte nám vědět v komunitě aplikace Adobe Photoshop. Rádi s vámi vše probereme!

Návrat ke staršímu příkazu Uložit jako

V aplikaci Photoshop 22.4.2 se případě potřeby můžete vrátit ke staršímu pracovnímu postupu Uložit jako a/nebo vynechat přidání slova „kopie“ při ukládání souboru jako kopie.

Chcete-li přejít k těmto novým předvolbám, postupujte následovně:

 • (macOS) Photoshop > Předvolby > Zpracování souborů > Volby ukládání souboru
 • (Windows) Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů > Volby ukládání souboru
Návrat ke staršímu pracovnímu postupu Uložit jako na ploše aplikace Photoshop

Když zapnete předvolbu Povolit starší příkaz Uložit jako:
 • macOS: Volby Uložit jakoUložit kopii otevřou starší dialogové okno pro ukládání souborů s volbami, které byly k dispozici u příkazu Uložit jako v aplikaci Photoshop ve verzích 22.3 a dřívějších, včetně zaškrtávacího políčka Jako kopii. Pokud při povoleném starším pracovním postupu použijete k uložení souboru aplikace Photoshop volbu Uložit kopii, bude ve výchozím nastavení políčko Jako kopii zaškrtnuto. Při výběru možnosti Povolit starší příkaz Uložit jako v předvolbách v systému macOS se zobrazí dialogové okno s upozorněním na riziko přepsání souborů, které hrozí při použití staršího pracovního postupu Uložit jako, protože k názvu souboru se již nebude interaktivně připojovat slovo „kopie“. Z tohoto důvodu se při výběru předvolby Povolit starší příkaz Uložit jako automaticky zapne předvolba Nepřipojovat slovo „kopie“ k názvu souboru při ukládání kopie a nepůjde ji vypnout, pokud nebude vypnuta předvolba Povolit starší příkaz Uložit jako.
Dialogové okno Upozornění pro starší příkaz Uložit jako

 • Windows: Při zapnutí předvolby Povolit starší příkaz Uložit jako probíhá pracovní postup Uložit jako stejně jako dříve, včetně interaktivního připojení slova „kopie“ v případě potřeby. Proto se při zapnutí předvolby staršího postupu v systému Windows nezobrazí upozornění. Navíc vzhledem k tomu, že starší pracovní postup Uložit jako může přidávat slovo „kopie“ k názvům souborů, nezobrazí se upozornění a volbu Nepřipojovat slovo „kopie“ k názvu souboru při ukládání kopie můžete podle potřeby zapnout a vypnout.

Nepřipojovat slovo „kopie“ k názvu souboru při ukládání kopie

macOS a Windows: Předvolba Nepřipojovat slovo „kopie“ k názvu souboru při ukládání kopie určuje, zda se k názvům dokumentů aplikace Photoshop připojí slovo „kopie“ v situacích, kdy hrozí, že uživatel přepíše soubor. Pokud tuto předvolbu zapnete, nebude již slovo „kopie“ automaticky připojováno k názvům souborů při uložení jako kopie, a to jak při použití nové volby Uložit kopii, tak starší volby Uložit jako (macOS a Windows).

Kromě toho, když zapnete tuto předvolbu, zobrazí se v systému macOS i Windows dialogové okno s upozorněním na možné riziko přepsání souboru aplikace Photoshop, pokud nebude k názvu souboru připojeno slovo „kopie“. 

Dialogové okno Upozornění pro starší příkaz Uložit jako

Uložit kopii

Chcete-li uložit soubor s vrstvami jako soubor bez vrstev, musíte vytvořit novou verzi dokumentu. Pokud nevidíte požadovaný formát, jako je JPEG nebo PNG, použijte možnost Uložit kopii pro všechny formáty a vytvořte požadovanou verzi dokumentu.

Chcete-li tak učinit, zvolte:

 • Soubor > Uložit kopii
 • Tlačítko Uložit kopii v dialogovém okně Uložit jako
Nevidíte požadovaný formát, například JPEG nebo PNG? Kopii dokumentu si můžete uložit do libovolného formátu.
Nevidíte požadovaný formát, například JPEG nebo PNG? Kopii dokumentu si můžete uložit do libovolného formátu.

Vlastnosti ukládání souboru

V dialogovém okně Uložit jako a Uložit kopii můžete nastavit různé volby pro uložení souboru. Dostupnost voleb závisí na ukládaném souboru a na vybraném formátu souboru.

Alfa kanály

Uloží spolu s obrazem informace alfa kanálů. Pokud tuto volbu vypnete, alfa kanály se z uloženého obrázku odstraní.

Vrstvy

Zachová všechny vrstvy v obraze. Pokud je tato volba vypnutá nebo nedostupná, všechny viditelné vrstvy se sloučí do jedné vrstvy (v závislosti na vybraném formátu).

Poznámky

Uloží s obrázkem poznámky.

Přímé barvy

Uloží s obrazem informace kanálů přímých barev. Pokud tuto volbu vypnete, přímé barvy se z uloženého obrázku odstraní.

Jako kontrolní náhled, ICC profil (Windows) nebo Vložit profil barev (Mac OS)

Vytvoří dokument se správou barev.

Poznámka:

Následující volby náhledu obrázku a přípony souboru jsou dostupné pouze v případě, že v oblasti Zpracování souborů v dialogovém okně Předvolby je pro možnosti Náhledy obrazu a Přidat příponu souboru (v systému Mac OS) vybraná volba Dotaz při ukládání.

Miniatura (Windows)

Uloží data miniatury souboru.

Přípona malými písmeny (Windows)

Změní písmena přípony názvu souboru na malá.

Volby Náhledy obrazu (Mac OS)

Uloží data miniatury souboru. Miniatury se objeví v dialogovém okně Otevřít.

Volby Přípony souboru (Mac OS)

Určuje formát pro přípony souboru. Vyberte Přidat, chcete-li k názvu souboru připojit příponu formátu a Malými písmeny, chcete-li, aby přípona byla malými písmeny.

Poznámka:

Od aplikace Photoshop CC ve verzi 2015 je volba Soubor > Uložit pro web přesunutá do nabídky Soubor > Export > Exportovat pro web (starší verze) společně s novějšími možnostmi exportu. Informace o těchto nových možnostech exportu získáte v tématu Export návrhových ploch, vrstev a dalších prvků.

Předvolby ukládání souborů

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů.

  • (macOS) Zvolte Photoshop > Předvolby > Zpracování souborů.

 2. Nastavte následující volby:

  Náhledy obrazu

  Vyberte volbu ukládání náhledů obrázků: Nikdy neukládat, chcete-li soubory ukládat bez náhledů, Vždy uložit, chcete-li soubory ukládat s určenými náhledy nebo Dotaz při ukládání, chcete-li přiřadit náhledy u různých souborů různě. V systému Mac OS můžete vybrat jeden nebo více typů náhledu. (Viz Volby náhledů obrázků v systému Mac OS.)

  Přípona souboru (Windows)

  Vyberte volbu pro tříznakové přípony názvu souboru, které označují formát souboru: Velkými písmeny, chcete-li k názvům souborů přidávat přípony s velkými písmeny nebo Malými písmeny, chcete-li přidávat přípony s malými písmeny.

  Přidat příponu souboru (Mac OS)

  Přípony souborů jsou nutné pro soubory, které chcete používat nebo přenášet v systému Windows. Vyberte volbu pro přidání přípony k názvům souborů: Nikdy, chcete-li soubory ukládat s názvy bez přípon, Vždy, chcete-li přidávat přípony k názvům souborů, Dotaz při ukládání, chcete-li přidávat přípony k názvům jen u některých souborů. Vyberte Malými písmeny, chcete-li přidávat přípony s malými písmeny.

  Uložit jako do původní složky

  Při ukládání se za výchozí považuje složka, ze které obrázky pochází. Zrušením výběru této volby se za výchozí považuje složka, do které jste ukládali jako poslední.

  Uložit na pozadí

  Ukládání na pozadí vám umožňuje pokračovat v práci s aplikací Photoshop po spuštění příkazu Uložit. Nemusíte čekat, dokud aplikace Photoshop nedokončí ukládání souboru.

  Automaticky ukládat informace o obnovení

  Aplikace Photoshop v určeném intervalu automaticky ukládá informace o zotavení po chybě. Pokud dojde k chybě, aplikace Photoshop obnoví výsledky vaší práce po restartu.

Volby náhledu obrázků v systému macOS

V systému macOS můžete vybrat jeden nebo více z následujících typů náhledů (abyste urychlili ukládání souborů a minimalizovali velikosti souborů, vyberte pouze ty náhledy, které potřebujete).

Ikona

Použijí se náhledové ikony souborů na pracovní ploše.

Plná velikost

Uloží verzi s rozlišením 72 ppi pro použití v aplikacích, které umí otevřít obrázky aplikace Photoshop jen s nízkým rozlišením. Pro jiné soubory než EPS je to náhled PICT.

Miniatura Macintosh

Zobrazí náhled v dialogovém okně Otevřít.

Miniatura Windows

Uloží náhled, který umí zobrazit systém Windows.

Ukládání velkých dokumentů

Photoshop podporuje dokumenty o délce libovolné strany obrázku až 300 000 obrazových bodů a nabízí tři formáty souboru pro ukládání dokumentů, jejichž některý rozměr je větší než 30 000 obrazových bodů. Uvědomte si, že většina ostatních aplikací, včetně verzí aplikace Photoshop starších než Photoshop CS, neumí zpracovat soubory větší než 2 GB nebo obrázky s některým z rozměrů přesahujícím 30 000 obrazových bodů.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a zvolte jeden z následujících formátů souboru:

  Formát velkého dokumentu (PSB)

  Podporuje dokumenty s jakoukoli velikostí souboru. Všechny funkce aplikace Photoshop jsou uchovány v souborech PSB (avšak některé filtry modulů plug-in nejsou dostupné, pokud velikost dokumentu na výšku nebo na šířku překročí 30 000 obrazových bodů). V současnosti podporuje soubory PSB pouze Photoshop CS a novější.

  Photoshop Raw

  Podporuje dokumenty s libovolnými rozměry v obrazových bodech a s jakoukoli velikostí souboru, ale nepodporuje vrstvy. Velké dokumenty uložené ve formátu Photoshop Raw se sloučí do jedné vrstvy.

  TIFF

  Podporuje soubory s velikostí do 4 GB. Ve formátu TIFF nelze uložit dokumenty větší než 4 GB.

Export vrstev do souborů

Vrstvy můžete exportovat a uložit jako samostatné soubory v různých formátech, včetně PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa a TIFF. Vrstvy jsou automaticky pojmenovány při uložení. Můžete nastavit volby, určující generování názvů.

 1. Zvolte Soubor > Export > Exportovat vrstvy do souborů.

 2. V dialogovém okně Exportovat vrstvy do souborů, v oblasti Cíl, klikněte na tlačítko Procházet a určete umístění exportovaných souborů. Standardně se soubory ukládají do stejné složky jako zdrojový soubor.
 3. Do textového pole Prefix názvu souboru zadejte název, určující společný název pro všechny soubory.
 4. Volbu Pouze viditelné vrstvy vyberte pouze tehdy, pokud chcete exportovat ty vrstvy, které mají viditelnost zapnutou v panelu Vrstvy. Tuto volbu použijte, pokud nechcete exportovat všechny vrstvy. Vypněte viditelnost pro vrstvy, které nechcete exportovat.
 5. V nabídce Typ souboru vyberte formát souboru. Nastavte volby podle potřeby.
 6. Pokud chcete do exportovaného souboru vložit profil pracovního prostoru, vyberte volbu Zahrnout profil ICC. Je to důležité pro pracovní postupy se správou barev.
 7. Klikněte na tlačítko Spustit.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Photoshop. Vašeho názoru si ceníme!


Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.