Rozhraní TWAIN umožňuje import obrazových dat ze zařízení pro zpracování obrazů, jako jsou skenery. Další informace naleznete na webu pracovní skupiny TWAIN na adrese www.twain.org. Zásuvný modul TWAIN aplikace Photoshop umožňuje připojení ke kompatibilním zařízením v počítači.

Poznámka:

Zásuvný modul TWAIN uvedený na této stránce NENÍ kompatibilní s aplikací Photoshop CC 2015.5 a novější v systému Mac OS.

Alternativy zásuvného modulu TWAIN

Jelikož je použití zásuvného modulu TWAIN v aplikaci Photoshop omezeno, doporučujeme ke skenování obrazů následující alternativní možnosti:

Použití samostatné aplikace pro skenování dodané se skenerem

Většina skenerů je dodávána se samostatnou aplikací pro skenování, pomocí níž lze skenovat a ukládat obrazy.

Použitím samostatné aplikace pro skenování se vyhnete potížím s rozhraním TWAIN. Při použití samostatné aplikace pro skenování můžete v aplikaci Photoshop retušovat a upravovat obrazy a zároveň skenovat na pozadí, což může být efektivnější.

Pokud používáte samostatnou aplikaci pro skenování, uložte naskenované obrazy ve formátu TIFF a následně je otevřete v aplikaci Photoshop.

Pokyny: Skenování a import obrazů ze samostatné aplikace ke skenování

Poznámka:

Některé typy softwaru pro skenery umožňují po dokončení skenování určit jako externí editor pro obrazy aplikaci Photoshop. Vyhledejte informace v dokumentaci ke skeneru nebo se obraťte na výrobce skeneru.

Použití nativního rozhraní operačního systému ke skenování

Mac OS:

Při skenování do aplikace Photoshop použijte místo rozhraní TWAIN technologii ImageKit společnosti Apple. Podpora rozhraní ImageKit jedoaplikace Photoshop integrována bez nutnosti použítzásuvný modul.Umožňuje přístup k řadě skenerů.

Pokyny: Skenování a import obrazů pomocí rozhraní ImageKit společnosti Apple (pouze pro systém macOS)

Windows:

Při skenování do aplikace Photoshop použijte rozhraní WIA (Windows Image Acquisition), je-li k dispozici.

Pokyny: Skenování a import obrazů pomocí rozhraní WIA (pouze pro systém Windows)

Poznámka:

Další informace o skenování pomocí technologie ImageKit nebo rozhraní WIA vám sdělí výrobce skeneru.

Kompatibilita

Photoshop:

Zásuvný modul TWAIN uvedený na této stránce NENÍ kompatibilní s následujícími verzemi aplikace:

 • Photoshop CC 2015.5 a novější v systému macOS

Zásuvný modul TWAIN uvedený na této stránce je kompatibilní s následujícími verzemi aplikace:

 • Photoshop CC
 • Photoshop CC 2014
 • Photoshop CC 2015

macOS:

V systému macOS funguje aplikace Photoshop pouze v 64bitovém režimu. Jen malá část výrobců skenerů však vydala 64bitovou verzi svých ovladačů skenerů, takže rozhraní TWAIN nemusí být k dispozici.

Windows:

Zásuvný modul TWAIN není podporován v 64bitové verzi aplikace Photoshop. 

Poznámka:

Počínaje verzí aplikace Photoshop CC, která byla vydána v říjnu 2018 (verze 20.0), již není 32bitová verze systému Windows podporována. Pokud chcete, aby byly podporovány 32bitové ovladače a zásuvné moduly, použijte starší verze aplikace Photoshop. Stáhněte si a nainstalujte 32bitovou verzi aplikace Photoshop 2018.

Poznámka:

Další informace o kompatibilitě vám sdělí výrobce skeneru.

Poznámka:

Používejte pouze zásuvný modul TWAIN stažený z této stránky. Nepoužívejte zásuvný modul TWAIN ze starší verze aplikace Photoshop. (například sady CS5 a dřívější)

Stažení a instalace ovladače skeneru

Stáhněte si z webu výrobce nejnovější ovladač skeneru a nainstalujte jej.

Poznámka:

Ověřte, zda je ovladač kompatibilní s operačním systémem nainstalovaným v počítači.

Stažení a instalace 32bitové verze aplikace Photoshop 2018

Počínaje verzí aplikace Photoshop CC, která byla vydána v říjnu 2018 (verze 20.0), již není 32bitová verze systému Windows podporována. Pokud chcete, aby byly podporovány 32bitové ovladače a zásuvné moduly, použijte starší verze aplikace Photoshop. Stáhněte si a nainstalujte 32bitovou verzi aplikace Photoshop 2018.

Stažení a instalace zásuvného modulu TWAIN

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.

 2. Stáhněte si balíček volitelného zásuvného modulu:

  macOS:

  Stáhnout

  Windows:

  Stáhnout

 3. Po stažení výše uvedeného souboru balíčku volitelného zásuvného modulu na něj dvakrát klikněte. Tím jej dekomprimujete. Až k tomu budete vyzváni, extrahujte všechny soubory.

 4. macOS:

  Zkopírujte soubor TWAIN.plugin do složky zásuvných modulů aplikace Photoshop:

  • Applications\Adobe Photoshop [Verze_aplikace_Photoshop]\Plug-ins\

  Windows:

  Zkopírujte soubor Twain_32.8BA do složky zásuvných modulů 32bitové verze aplikace Photoshop:
  • Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Verze_aplikace_Photoshop]\Plug-ins\

  Poznámka:

  Počínaje verzí aplikace Photoshop CC, která byla vydána v říjnu 2018 (verze 20.0), již není 32bitová verze systému Windows podporována. Pokud chcete, aby byly podporovány 32bitové ovladače a zásuvné moduly, použijte starší verze aplikace Photoshop. Stáhněte si a nainstalujte 32bitovou verzi aplikace Photoshop 2018.

 5. Znovu spusťte aplikaci Photoshop.

Přístup ke skeneru z aplikace Photoshop

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Zvolte možnost Soubor > Import > [Název skeneru].

Poznámka:

V systému Windows je třeba spustit 32bitovou verzi aplikace z následujícího umístění: Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Verze_aplikace_Photoshop]\

Řešení problémů TWAIN

Při importu ze zařízení pro zpracování obrazů pomocí rozhraní TWAIN se mohou se vyskytnout následující potíže:

 • Aplikace Photoshop nebo aplikace pro skenování přestane reagovat nebo se neočekávaně ukončí.
 • Nelze zavřít okno skeneru.
 • Při importu dojde k chybám.
 • Importovaný obraz nebo jeho náhled se na obrazovce zobrazuje nesprávně.

 

Vyzkoušejte následující řešení:

Aktualizace ovladače TWAIN

Stáhněte si z webu výrobce nejnovější ovladač skeneru a nainstalujte jej. Ověřte, zda je ovladač kompatibilní s operačním systémem nainstalovaným v počítači.

Použití aplikace pro skenování třetí strany

Pokud výrobce vašeho skeneru neposkytuje aktualizované ovladače kompatibilní se současnými operačními systémy, může být potřeba zvolit řešení pro skenování třetí strany. Nástroje třetích stran jsou navrženy přímo ke skenování a jsou tedy vhodnější pro skenování na profesionální úrovni nebo ve velkém rozsahu.

Nástroje pro skenování třetích stran:

Pokud používáte aplikaci pro skenování třetí strany, uložte naskenované obrazy ve formátu TIFF a následně je otevřete v aplikaci Photoshop.

Odstranění dalších problémů

Starší verze

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online