Kompatibilita zásuvného skenovacího modulu TWAIN

TWAIN je rozhraní pro import dat ze zařízení pro zpracování obrazů, jako jsou skenery. Další informace naleznete na webu pracovní skupiny TWAIN na adrese www.twain.org. Zásuvný modul TWAIN aplikace Photoshop umožňuje připojení ke kompatibilním zařízením v počítači.

Rozhraní TWAIN je v řadě verzí aplikace Photoshop využíváno jako hlavní způsob skenování. Nebývá však vždy aktualizováno pro nové operační systémy. Z tohoto důvodu může být méně spolehlivé než jiná řešení pro skenování, jako jsou nástroje třetích stran (například VueScan), software dodaný se skenerem nebo jiné technologie pro skenování. Nástroje třetích stran jsou navrženy přímo ke skenování a jsou tedy vhodnější pro skenování na profesionální úrovni nebo ve velkém rozsahu.

Pokud používáte aplikaci pro skenování třetí strany, uložte naskenované obrazy ve formátu TIFF a následně je otevřete v aplikaci Photoshop.

Poznámka: Než začnete využívat jakoukoli technologii skenování, musíte nainstalovat ovladač skeneru. Pravděpodobně ho nainstaluje operační systém, ale v některých případech může být potřeba obrátit se na výrobce, zejména u starších skenerů.

Kompatibilita

Zásuvný modul TWAIN není podporován v aktuálně podporovaných verzích aplikace Photoshop.

Řešení problémů s rozhraním TWAIN

Při importu ze zařízení pro zpracování obrazů pomocí rozhraní TWAIN se mohou se vyskytnout například následující potíže:

  • Aplikace Photoshop nebo aplikace pro skenování přestane reagovat nebo se neočekávaně ukončí.
  • Nelze zavřít okno skeneru.
  • Při importu dojde k chybám.
  • Importovaný obraz nebo jeho náhled se na obrazovce zobrazuje nesprávně.

Vyzkoušejte následující řešení:

Windows

Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows, importujte obrazy ze zařízení pomocí rozhraní WIA (Windows Image Acquisition). Pokyny naleznete v nápovědě systému Windows, případně se obraťte na výrobce zařízení.

macOS

  1. Aktualizujte ovladače zařízení. Pokyny naleznete na webu výrobce zařízení.
  2. Jestliže se problém nevyřeší instalací nejnovějších ovladačů, zkuste obraz importovat pomocí jiného nástroje, například aplikace Přenos obrázků. Další informace vyhledejte v nápovědě k systému macOS nebo kontaktujte výrobce zařízení.

Alternativy zásuvného modulu TWAIN

Jelikož je použití zásuvného modulu TWAIN v aplikaci Photoshop omezeno, doporučujeme ke skenování obrazů následující alternativní možnosti:

Použití samostatné aplikace pro skenování dodané se skenerem

Většina skenerů je dodávána se samostatnou skenovací aplikaci, kterou lze použít ke skenování a ukládání obrázků. Použitím samostatné aplikace pro skenování se vyhnete potížím s rozhraním TWAIN. Při použití specializované aplikace pro skenování můžete retušovat a upravovat obrázky v aplikaci Photoshop, zatímco skenujete na pozadí, což umožňuje zvýšit efektivitu práce.

Pokud používáte samostatnou skenovací aplikaci, uložte naskenované obrázky jako soubory TIFF a pak je otevřete v aplikaci Photoshop.

 Viz Skenování a import obrazů ze samostatné aplikace ke skenování.

Poznámka:

Některé typy softwaru pro skenery umožňují po dokončení skenování určit jako externí editor pro obrázky aplikaci Photoshop. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se skenerem nebo se obraťte na výrobce skeneru.

Použití nativního rozhraní operačního systému ke skenování

macOS:

Při skenování do aplikace Photoshop použijte místo rozhraní TWAIN technologii ImageKit společnosti Apple. Podpora rozhraní ImageKit je do aplikace Photoshop integrována bez nutnosti použít modul plug-in. Umožňuje přístup k řadě skenerů.

Viz Skenování a import obrazů pomocí rozhraní ImageKit společnosti Apple (pouze pro systém macOS).

Windows:

Při skenování do aplikace Photoshop použijte rozhraní WIA (Windows Image Acquisition), je-li k dispozici.

Viz Skenování a import obrazů pomocí rozhraní WIA (pouze pro systém Windows).

Poznámka:

Další informace o skenování pomocí technologie ImageKit nebo rozhraní WIA vám sdělí výrobce skeneru.

Použití aplikace pro skenování třetí strany

Nástroje třetích stran jsou navrženy přímo ke skenování a jsou tedy vhodnější pro skenování na profesionální úrovni nebo ve velkém rozsahu.

Nástroje pro skenování třetích stran:

Pokud používáte aplikaci pro skenování třetí strany, uložte naskenované obrazy ve formátu TIFF a následně je otevřete v aplikaci Photoshop.

Odstranění dalších problémů

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?