Načítání digitálních obrazů z fotoaparátů

Obrazy můžete zkopírovat do svého počítače pomocí připojení fotoaparátu nebo čtečky paměťových karet k počítači.

 • Pomocí příkazu Získat fotografie z fotoaparátu v Adobe® Bridge® můžete stahovat fotky, uspořádávat je, přejmenovávat je anebo měnit jejich metadata.

 • Pokud se váš fotoaparát nebo čtečka paměťových karet zobrazí na počítači jako disk, zkopírujte obrázky přímo na pevný disk nebo do Adobe Bridge.

 • Použijte software dodávaný s fotoaparátem, rozhraní WIA (Windows Image Acquisition) nebo Image Capture (Mac OS). Další informace o používání Windows Image Acquisition nebo Image Capture najdete v dokumentaci k vašemu počítači.

Import obrazů z digitálního fotoaparátu pomocí WIA (pouze Windows)

Obrazy z některých digitálních fotoaparátů můžete importovat pomocí podpory WIA (Windows Image Acquisition). Když použijete WIA, Photoshop spolupracuje s Windows a se softwarem digitálního fotoaparátu nebo skeneru a importuje obrazy přímo do aplikace Photoshop.

 1. Zvolte Soubor > Import > Podpora WIA.
 2. Zvolte cílové umístění na počítači, kam se mají obrazové soubory uložit.

 3. Ujistěte se, že je v aplikaci Photoshop vybraná volba Otevřít načtené obrazy. Pokud importujete velké množství obrazů nebo pokud chcete upravovat obrazy až později, pak volbu Otevřít načtené obrazy vypněte.
 4. Chcete-li uložit importované obrazy přímo do složky pojmenované podle současného data, vyberte volbu Jednoznačná podsložka.
 5. Klikněte na Start.
 6. Vyberte digitální fotoaparát, ze kterého se mají obrazy importovat.

  Poznámka:

  Pokud se název vašeho fotoaparátu v podnabídce neobjeví, zkontrolujte, že software a ovladače byly řádně nainstalované, a že je fotoaparát připojený.

 7. Zvolte obraz nebo obrazy, které chcete importovat:
  • V seznamu miniatur klikněte na obraz, který chcete importovat.

  • Když s podrženou klávesou Shift kliknete na více obrazů, můžete je importovat najednou.

  • Chcete-li importovat všechny dostupné obrazy, klikněte na Vybrat vše.

 8. Kliknutím na Importovat obraz importujte obraz.

Import skenovaných obrazů

Poznámka:

Další informace o skenování v aplikaci Photoshop CS6 a novějších verzích najdete v článku o zásuvném modulu TWAIN .

Chcete-li importovat skenované obrazy, otevřete soubory TIFF uložené pomocí samostatného skenovacího softwaru nebo použijte rozhraní TWAIN nebo WIA přímo v aplikaci Photoshop. V obou případech je nutné nainstalovat software potřebný pro váš skener. Pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané výrobcem skeneru.

Poznámka:

Podporu ovladačů skeneru zajišťuje výrobce skeneru, nikoli společnost Adobe. Pokud máte při skenování problémy, zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi ovladače a softwaru pro skener.

Import obrazů ze samostatné skenovací aplikace

Většina skenerů je dodávána se softwarem, který lze spustit mimo aplikaci Photoshop a který nabízí stejné volby a kvalitu skenování. Při použití této metody se vyhnete problémům způsobeným zastaralými ovladači rozhraní TWAIN. Může se také zvýšit výkonnost, protože obrazy lze upravovat v aplikaci Photoshop, zatímco skenování probíhá na pozadí.

 1. Spusťte skenovací software a nastavte požadované volby. (V systému Mac OS můžete také používat nástroj Image Capture.)

 2. Naskenované obrazy uložte ve formátu TIFF.

 3. Uložené soubory TIFF otevřete v aplikaci Photoshop.

Poznámka:

Některé typy softwaru pro skenery umožňují po dokončení skenování určit jako externí editor pro obrazy aplikaci Photoshop.

Import obrazů pomocí rozhraní TWAIN

TWAIN je rozhraní pro načítání obrazů z některých skenerů, digitálních fotoaparátů a zařízení frame grabber určené pro různé platformy.

 1. Nainstalujte software TWAIN dodaný výrobcem zařízení.
 2. Stáhněte si zásuvný modul TWAIN pro aplikaci Photoshop a systém Windows nebo Mac OS.

  Tento zásuvný modul podporuje 32bitové systémy Windows a Mac OS. Lze ho také používat v 64bitovém systému Mac OS 10.6, pokud výrobce skeneru dodává 64bitové ovladače. (Dělá jich to velmi málo, takže většina uživatelů systému Mac OS musí aplikaci Photoshop spouštět ve 32bitovém režimu.)

 3. Klikněte na položku Soubor > Import a v podnabídce vyberte zařízení, které chcete použít.

Import obrazů pomocí rozhraní WIA (pouze v systému Windows)

 1. Zvolte Soubor > Import > Podpora WIA.
 2. Zvolte cílové umístění na svém počítači pro uložení obrazových souborů.
 3. Klikněte na Start.
 4. Vyberte možnost Otevřít načtené obrazy v aplikaci Photoshop (pokud se nechystáte importovat velký počet obrazů nebo nechcete obrazy upravit později).
 5. Vyberte možnost Jedinečná podsložka, chcete-li importované obrazy uložit do složky pojmenované podle aktuálního data.
 6. Vyberte skener, který chcete použít.

  Poznámka:

  Pokud se název vašeho skeneru v podnabídce neobjeví, zkontrolujte, že software a ovladače jsou řádně nainstalované a že je skener připojený.

 7. Zvolte typ obrazu, který chcete skenovat: Barevný obraz, Obraz ve stupních šedé, Černobílý obraz nebo Text.

  Poznámka:

  Chcete-li určit vlastní nastavení, vyberte možnost Úprava kvality skenovaného obrazu.

 8. Klikněte na Náhled. V případě potřeby upravte velikost oříznutí tažením za táhla ohraničovacího rámečku.
 9. Klikněte na Skenovat.

Naskenovaný obraz se uloží ve formátu BMP.

Video | Vylepšení obrazů ze smartphonů

Video | Vylepšení obrazů ze smartphonů
Naučte se vylepšovat obrazy načtené ze smartphonů...
Adobe Photoshop

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online