Kombinování 3D objektů

Slučování 3D vrstev umožňuje zkombinovat více 3D modelů do jedné scény. Po zkombinování můžete s každým 3D modelem pracovat zvlášť, nebo můžete použít nástroje pro polohu a pro kameru na všechny modely současně.

 1. Otevřete dvě okna dokumentů; každé okno musí obsahovat 3D vrstvu.

 2. Aktivujte zdrojový dokument (soubor, ze kterého 3D vrstvu kopírujete).

 3. V panelu Vrstvy vyberte 3D vrstvu a přetáhněte ji do okna cílového dokumentu (souboru, který bude obsahovat zkombinované 3D objekty).

  3D vrstva se do cílového dokumentu přidá jako nová 3D vrstva. Tato vrstva se stane v panelu Vrstvy cílového dokumentu aktivní.

 4. Vyberte v panelu Nástroje nástroj 3D kamera.

 5. V pruhu voleb vyberte z nabídky Poloha název vrstvy pro původní 3D vrstvu cílového souboru.

  Až srovnáte polohu kamery těchto dvou 3D vrstev, objeví se tyto dva 3D objekty na scéně společně. Změňte před sloučením polohu objektů pomocí nástrojů pro 3D objekt.

 6. Z nabídky voleb panelu Vrstvy  vyberte příkaz Sloučení dolů.

  Tyto dvě 3D vrstvy jsou zkombinovány do jedné. Jsou zarovnány počáteční body obou modelů.

  Poznámka:

  V závislosti na velikosti jednotlivých 3D modelů může být po sloučení 3D vrstev jeden z modelů zobrazen jako částečně nebo úplně vnořený do druhého modelu.

Po sloučení dvou 3D modelů obsahuje cílový soubor všechny mřížky a materiály z obou 3D souborů. Ty se objeví v panelu 3D. V panelu Mřížky můžete vybrat a změnit polohu jednotlivých mřížek pomocí nástrojů pro 3D polohu. Viz Nastavení 3D mřížky.

Poznámka:

Potřebujete-li střídavě přemísťovat všechny modely současně i přemisťovat jednotlivé modely ve vrstvě, přepínejte mezi nástroji pro 3D polohu v panelu nástrojů a nástroji v panelu Mřížky.

Kombinování 3D a 2D vrstev

Chcete-li vytvořit složené efekty, zkombinujte 3D vrstvy s jednou nebo více 2D vrstvami. Můžete například umístit model na obraz pozadí a změnit jeho polohu nebo úhel pohledu tak, aby ladil s tímto pozadím.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Máte-li otevřený 2D soubor, zvolte příkaz 3D > Nová vrstva z 3D souboru a otevřete 3D soubor.

  • Až budete mít současně otevřený 2D i 3D soubor, přetáhněte 2D nebo 3D vrstvu z jednoho souboru do otevřeného okna dokumentu druhého souboru. Přidaná vrstva se přemístí do horní části panelu Vrstvy.

  Při práci se souborem, který kombinuje 2D i 3D vrstvy, můžete během práce na 3D vrstvě dočasně skrýt 2D vrstvy.

Zvýšení výkonu pomocí skrytí vrstev

Abyste urychlili vykreslování obrazovky v dokumentu s více vrstvami, který obsahuje 2D vrstvy nad 3D vrstvami, můžete 3D vrstvu dočasně přesunout na vrchol balíčku vrstev.

 1. Zvolte příkaz 3D > Automaticky skrýt vrstvy pro zvýšení výkonu.

 2. Vyberte nástroj pro 3D polohu nebo kameru.

Držíte-li stisknuté tlačítko myši s oběma nástroji, budou všechny 2D vrstvy dočasně skryty. Po uvolnění tlačítka myši se všechny 2D vrstvy znovu objeví. 2D vrstvy se také skryjí, když přemisťujete libovolnou část 3D osy.

Převod 3D vrstvy na 2D vrstvu

Převod 3D vrstvy na 2D vrstvu rastruje 3D obsah v jeho aktuálním stavu. 3D vrstvu převádějte na běžnou vrstvu pouze v případě, že u 3D objektu už nepotřebujete upravovat polohu, režim vykreslení, textury nebo světla. Rastrovaný obraz sice zachovává vzhled 3D scény, používá ale sloučený 2D formát.

 1. V panelu Vrstvy vyberte 3D vrstvu a zvolte příkaz 3D > Rastrovat.

Převedení 3D vrstvy na inteligentní objekt

Převod 3D vrstvy na inteligentní objekt umožňuje, abyste zachovali 3D informace, které tato 3D vrstva obsahuje. Po převodu můžete na inteligentní objekt aplikovat transformace nebo jiná nastavení, například inteligentní filtry. Chcete-li upravit původní 3D scénu, otevřete znovu vrstvu inteligentního objektu. Všechny transformace a nastavení, které byly na inteligentní objekt aplikovány, se pak aplikují na aktualizovaný 3D obsah.

 1. Vyberte 3D vrstvu v panelu Vrstvy.

 2. Z nabídky voleb panelu Vrstvy vyberte příkaz Převést na inteligentní objekt.

 3. (Volitelně) Budete-li chtít 3D obsah znovu upravit, dvakrát klikněte v panelu Vrstvy na vrstvu inteligentního objektu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online