Příručka uživatele Zrušit

Práce s inteligentními objekty

Seznamte se s inteligentními objekty a používejte je k nedestruktivním úpravám v aplikaci Photoshop.

Témata v článku:

Co jsou inteligentní objekty

Inteligentní objekty jsou vrstvy, které obsahují obrazová data z rastrových nebo vektorových obrazů, například ze souborů aplikace Photoshop nebo Illustrator. Inteligentní objekty zachovávají zdrojový obsah obrázku se všemi původními charakteristikami a umožňují provádět nedestruktivní úpravy vrstvy.

V aplikaci Photoshop můžete vložit obsah obrazu do dokumentu aplikace Photoshop. V aplikaci Photoshop můžete také vytvořit propojené inteligentní objekty, jejichž obsah je odkazován z externích obrazových souborů. Obsah propojeného inteligentního objektu se aktualizuje, když se změní jeho zdrojový obrazový soubor.

Propojené inteligentní objekty se liší od duplikovaných instancí inteligentního objektu v dokumentu aplikace Photoshop. Pomocí propojených inteligentních objektů můžete jeden sdílený zdrojový soubor používat ve více dokumentech Photoshop. Tuto možnost určitě uvítají například webdesignéři.

Výhody inteligentních objektů

S použitím inteligentních objektů můžete:

 • Provádět nedestruktivní transformace. Můžete měnit velikost, otáčet, provádět zkosení, deformovat, perspektivně transformovat nebo deformovat vrstvu bez ztráty původních obrazových dat nebo kvality, protože transformace neovlivňuje originální data.

 • Pracovat s vektorovými daty, například vektorovými kresbami z aplikace Illustrator, která by se jinak v aplikaci Photoshop rastrovala.

 • Provádět nedestruktivní filtrování. Filtry aplikované na inteligentní objekty můžete kdykoliv upravit.

 • Upravit jeden inteligentní objekt a automaticky aktualizovat všechny jeho navázané instance.

 • Použít masku vrstvy, která buď je, nebo není svázána s vrstvou inteligentního objektu.

 • Vyzkoušet různé návrhy se zástupnými obrazy s nízkým rozlišením, které později nahradíte finálními verzemi.

Nemůžete provádět operace, které mění data obrazových bodů – například malování, zesvětlení, ztmavení nebo klonování – přímo ve vrstvě inteligentního objektu, pokud nebyla nejdříve převedena na normální vrstvu, která se bude rastrovat. Chcete-li provést operace, které mění data obrazových bodů, můžete upravit obsah inteligentního objektu, klonovat novou vrstvu nad vrstvu inteligentního objektu, upravit duplikáty inteligentního objektu nebo vytvořit novou vrstvu.

Poznámka:

Když transformujete inteligentní objekt, na který byl aplikován inteligentní filtr, Photoshop efekt filtru během provádění transformace vypne. Efekty filtru se aplikují znovu po dokončení transformace. Viz Aplikování inteligentních filtrů.

Photoshop: Výhody inteligentních objektů
Normální vrstva a inteligentní objekt na panelu Vrstvy. Ikona v levém dolním rohu miniatury označuje inteligentní objekt.

Photoshop: Inteligentní objekt v panelu Vrstvy
(Photoshop) Propojený inteligentní objekt v panelu Vrstvy

Vytvoření vložených inteligentních objektů

Vložené inteligentní objekty je možné vytvářet několika metodami: příkazem Otevřít jako inteligentní objekt, umístěním souboru (Photoshop CS6) nebo umístěním souboru jako vloženého (Photoshop a Photoshop CS6), vložením dat z aplikace Illustrator nebo převodem jedné nebo více vrstev aplikace Photoshop na inteligentní objekty.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Vyberte možnost Soubor > Umístit vložený, chcete-li importovat soubory jako inteligentní objekty do otevřeného dokumentu aplikace Photoshop.
  • Vyberte možnost Soubor > Otevřít jako inteligentní objekt, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
  • (Photoshop CS6) Vyberte možnost Soubor > Umístit, chcete-li importovat soubory jako inteligentní objekty do otevřeného dokumentu aplikace Photoshop.
  Poznámka:

  Přestože je možné umísťovat soubory JPEG, je lepší umístit soubory PSD, TIFF nebo PSB, protože pak můžete přidat vrstvy, změnit obrazové body a soubor znovu uložit bez ztráty dat. (Uložení upraveného souboru JPEG vyžaduje sloučení nových vrstev a novou kompresi obrazu, což sníží kvalitu obrazu.)

  • Vyberte možnost Vrstva > Inteligentní objekt > Převést na inteligentní objekt, čímž převedete vybranou vrstvu na inteligentní objekt.
  • V aplikaci Bridge vyberte možnost Soubor > Umístit > Do Photoshopu, chcete-li soubor importovat jako inteligentní objekt do otevřeného dokumentu aplikace Photoshop.
  • Vyberte jednu nebo více vrstev a zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Převést na inteligentní objekt. Vrstvy se seskupí do jednoho inteligentního objektu.

  • Přetáhněte vrstvy nebo objekty z PDF nebo aplikace Adobe Illustrator do dokumentu aplikace Photoshop.

  • Vložte kresbu z aplikace Illustrator do dokumentu aplikace Photoshop a v dialogovém okně Vložit zvolte Inteligentní objekt. Chcete-li dosáhnout co největší pružnosti, v sekci Zpracování souborů a Schránka v dialogovém okně Předvolby v aplikaci Adobe Illustrator zapněte obě volby, PDF i AICB (bez podpory průhlednosti).

Vytvoření propojených inteligentních objektů

V aplikaci Photoshop je možné vytvářet propojené inteligentní objekty. Obsah propojených inteligentních objektů se aktualizuje, když se změní zdrojový obrazový soubor. Propojené inteligentní objekty jsou obzvlášť užitečné pro týmy nebo v případech, kdy je nutné opakovaně používat datové zdroje ve více návrzích.

Propojený inteligentní objekt vytvoříte tímto postupem:

 1. Vyberte možnost Soubor > Umístit propojený.
 2. Vyberte příslušný soubor a klikněte na tlačítko Umístit.

Vytvoří se propojený inteligentní objekt a zobrazí se na panelu Vrstvy s ikonou propojení ().

Poznámka:

Propojený inteligentní objekt můžete v otevřeném dokumentu vytvořit i tak, že podržíte následující klávesu a potom přetáhnete požadovaný soubor:

(Windows) klávesa Alt
(Mac) klávesa Option

Chcete-li změnit výchozí chování, vypněte volbu Předvolby > Všeobecné > Při umísťování vždy vytvářet inteligentní objekty.

Snižování velikosti souborů použitím propojených inteligentních objektů

Protože propojené inteligentní objekty nevkládají do aktuálního dokumentu zdrojový soubor, ale udržují závislost na externím souboru, často vznikají významně menší soubory. Přestože propojené inteligentní objekty neuchovávají v aktuálním dokumentu původní soubor, uchovávají verzi obrazových dat z původního souboru sloučenou do jedné vrstvy a se změněným měřítkem. V některých případech může být objem těchto dat mnohem větší než objem původního souboru, takže se úspora velikosti souboru jeví jako zanedbatelná.

Aktualizace propojených inteligentních objektů

Pokud se změní externí zdrojový soubor, když je dokument, který na něj odkazuje, otevřený, příslušný propojený inteligentní objekt se automaticky aktualizuje. Když ale otevřete dokument aplikace Photoshop, který obsahuje nesynchronizované propojené inteligentní objekty, můžete tyto inteligentní objekty aktualizovat:

 • Klikněte pravým tlačítkem na vrstvu propojeného inteligentního objektu a vyberte Aktualizovat změněný obsah.
 • Klikněte na Vrstva > Inteligentní objekty > Aktualizovat změněný obsah.

Propojené inteligentní objekty, jejichž zdrojové obrazy se změnily, se opticky zvýrazní na panelu Vrstvy:

Photoshop: Nesynchronizované propojené inteligentní objekty zvýrazněné na panelu Vrstvy
Nesynchronizované propojené inteligentní objekty jsou na panelu Vrstvy zvýrazněné.

Poznámka:

Všechny propojené inteligentní objekty v aktuálním dokumentu Photoshop můžete aktualizovat kliknutím na Vrstva > Inteligentní objekty > Aktualizovat všechen změněný obsah
.

Photoshop: Propojené inteligentní objekty s chybějícími externími zdrojovými soubory zvýrazněné na panelu Vrstvy
Propojené inteligentní objekty s chybějícími externími zdrojovými soubory zvýrazněné na panelu Vrstvy.

Poznámka:

Aplikace Photoshop během zjišťování změn propojených inteligentních objektů nebo aktualizace propojeného inteligentního objektu sleduje pouze bezprostředně připojený soubor. Propojení vnořená uvnitř inteligentních objektů se neaktualizují.

Chcete-li vyřešit propojený inteligentní objekt s chybějícím externím zdrojem, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu vrstvy propojeného inteligentního objektu a vyberte Vyřešit neplatnou vazbu.
 2. Přejděte do nového umístění chybějícího objektu.
 3. Klikněte na položku Umístit.

Zobrazení vlastností propojeného inteligentního objektu

Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu propojeného inteligentního objektu a klikněte na Okna > Vlastnosti.

Zobrazí se tyto vlastnosti:

 • Cesta externího zdrojového souboru pro propojený inteligentní objekt
 • Velikost a souřadnice polohy propojeného inteligentního objektu (X, Y)

Přímo na panelu Vlastnosti můžete provést tyto akce:

 • Upravit obsah externího obrazového souboru. Pokud je to nezbytné, aplikace Photoshop spustí externí aplikaci, která se zdrojovým obrazovým souborem může pracovat. Aplikace Photoshop například spustí Adobe Illustrator, pokud je externím zdrojovým obrazem soubor .ai.
 • Vložit propojený inteligentní objekt do aktuálního dokumentu.

Vložení propojených inteligentních objektů

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Na panelu Vrstvy klikněte pravým tlačítkem na vrstvu propojeného inteligentního objektu a vyberte Vložit propojený.
 • Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Vložit propojený.
 • Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Vložit.
Poznámka:

Výběrem volby Vrstva > Inteligentní objekty > Vložit všechny propojené vložíte do daného dokumentu Photoshop všechny propojené inteligentní objekty.

Sbalení propojených inteligentních objektů

Propojené inteligentní objekty v dokumentu aplikace Photoshop je možné sbalit tak, aby se jejich zdrojové soubory uložily do složky v počítači. Do této složky se spolu se zdrojovými soubory uloží kopie dokumentu aplikace Photoshop.

 1. Zvolte Soubor > Balíček.
 2. Vyberte umístění, kam chcete vložit zdrojové soubory a kopii dokumentu aplikace Photoshop.

Sbalí se i případné propojené inteligentní objekty zvuku nebo videa v dokumentu.

Poznámka:

Před sbalením propojených inteligentních objektů je nutné uložit soubor, který je obsahuje.

Jak aplikace Photoshop vyhledává propojené soubory

Photoshop vždy hledá propojené soubory v posledním známém relativním umístění. Pokud propojený soubor v tomto umístění nenajde, hledá ho:

 • v posledním známém absolutním umístění,
 • pomocí uloženého aliasu (pouze na Macu),
 • ve složce, která obsahuje nadřazený dokument.

Toto chování umožňuje přesouvat, kopírovat a sdílet složky a soubory projektů s minimálním rizikem výskytu neplatných vazeb.

Poznámka:

V dialogu pro řešení chybějících datových zdrojů se vždy zobrazí poslední známá absolutní cesta k chybějícím zdrojovým souborům.

Převod vloženého inteligentního objektu na propojený inteligentní objekt

Vložený inteligentní objekt lze převést na propojený inteligentní objekt. Transformace, filtry a další efekty aplikované na vložený inteligentní objekt zůstávají po převodu zachovány.

Postupujte takto:

 1. Vyberte v dokumentu aplikace Photoshop vrstvu vloženého inteligentního objektu.
 2. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekt > Převést na propojené.
 3. Vyberte v počítači umístění, kam chcete uložit zdrojový soubor. Zadejte název souboru včetně podporované přípony, například vazba_soubor.jpg.

Filtrování panelu Vrstvy podle inteligentních objektů

 1. V rozevírací nabídce filtrování na panelu Vrstvy vyberte Inteligentní objekt.
Photoshop: Filtrování vrstev podle inteligentních objektů
Filtrování vrstev podle inteligentních objektů

 1. Klikněte na jednu z následujících ikon:
 •     Filtr pro aktuální propojené inteligentní objekty
 •     Filtr pro nesynchronizované propojené inteligentní objekty
 • Filtr pro chybějící propojené inteligentní objekty
 • Filtr pro vložené inteligentní objekty
Poznámka:

Filtrování vrstev lze vypnout pomocí přepínače ().

Duplikování vloženého inteligentního objektu

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu inteligentního objektu a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit duplikát inteligentního objektu, který bude svázaný s originálem, zvolte Vrstva > Nová > Vrstva kopírováním, nebo přetáhněte vrstvu inteligentního objektu na ikonu Vytvořit novou vrstvu dole v panelu Vrstvy. Úpravy, které provedete v originálu, ovlivní kopii a naopak.

  • Chcete-li vytvořit duplikát automatického objektu, který nebude svázaný s originálem, zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Nový inteligentní objekt kopírováním. Úpravy, které provedete v originálu, neovlivní tuto kopii.

  Na panelu Vrstvy se objeví nový inteligentní objekt se stejným názvem jako originál a s příponou „kopie“.

Úpravy obsahu inteligentního objektu

Když upravíte inteligentní objekt, zdrojový obsah se otevře buď v aplikaci Photoshop (pokud jsou obsahem rastrová data nebo soubor Camera Raw), nebo ve výchozí aplikaci pro zpracování umístěného formátu (například Adobe Illustrator nebo Adobe Acrobat). Když uložíte změny do zdrojového obsahu, úpravy se projeví ve všech navázaných instancích inteligentního objektu v dokumentu aplikace Photoshop.

 1. Vyberte inteligentní objekt v panelu Vrstvy a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Upravit obsah.
  • Dvakrát klikněte na miniaturu inteligentního objektu v panelu Vrstvy.
  • Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Upravit obsah.
 2. Kliknutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete.
 3. Proveďte úpravy zdrojového souboru obsahu, pak zvolte Soubor > Uložit.

  Photoshop aktualizuje inteligentní objekt, aby se projevily provedené změny. (Pokud změny nevidíte, přepněte zobrazení na dokument Photoshop, který obsahuje daný inteligentní objekt.)

Nahrazení obsahu inteligentního objektu

Můžete nahradit obrazová data v jednom inteligentním objektu nebo ve více navázaných instancích. Tato funkce umožňuje rychlou aktualizaci vizuálního návrhu nebo nahrazení zástupných obrazů s nízkým rozlišením finálními verzemi.

Poznámka:

Když nahradíte inteligentní objekt, všechny změny velikosti, pokřivení nebo efekty, které jste aplikovali na první inteligentní objekt, se zachovají.

 1. Vyberte inteligentní objekt a zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Nahradit obsah.
 2. Najděte soubor, který chcete použít, a klikněte na Umístit.
 3. Klikněte na tlačítko OK.

  Do inteligentního objektu se umístí nový obsah.

Převedení vloženého nebo propojeného inteligentního obsahu na vrstvy

Zavedeno v aplikaci Photoshop 21.0 (verze z listopadu 2019)

Vložený nebo propojený inteligentní objekt můžete převést zpět do jeho vrstev komponent přímo do dokumentu Photoshopu. Pokud je v inteligentním objektu více vrstev, rozbalí se do nové skupiny vrstev na panelu Vrstvy. Transformace a inteligentní filtry na inteligentních objektech, které obsahují více než jednu vrstvu, nebudou při rozbalení zachovány. 

Převedení inteligentního objektu zpět do jeho vrstev komponent
Převedení inteligentního objektu zpět do jeho vrstev komponent

 1. Vyberte vrstvu inteligentního objektu na panelu Vrstvy.

 2. Proveďte některý z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) / klikněte s klávesou Ctrl (Mac) na vrstvu inteligentního objektu a v kontextové nabídce vyberte Převést na vrstvy
  • V nabídce zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Převést na vrstvy.
  • Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Převést na vrstvy.
  • Z nabídky voleb panelu Vrstvy vyberte příkaz Převést na Vrstvy
 3. Vrstvy se rozbalí do skupiny vrstev na panelu Vrstvy.

Rastrování vloženého nebo propojeného inteligentního objektu

Obsah inteligentního objektu můžete rastrovat na normální vrstvu, pokud již nepotřebujete upravovat data inteligentního objektu. Transformace, pokřivení a filtry aplikované na inteligentní objekt již nebude možné upravit, až bude inteligentní objekt rastrovaný.

Vyberte inteligentní objekt a vyberte možnost Vrstva > Inteligentní objekty > Rastrovat.  

Poznámka:

Pokud pak chcete znovu vytvořit inteligentní objekt, vyberte znovu jeho původní vrstvy a začněte od začátku. Pro nový inteligentní objekt se nezachovají transformace, které jste aplikovali na původní inteligentní objekt.

Export obsahu vloženého inteligentního objektu

 1. Na panelu Vrstvy vyberte inteligentní objekt a vyberte možnost Vrstva > Inteligentní objekty > Exportovat obsah.

 2. Zvolte umístění pro obsah inteligentního objektu a pak klikněte na Uložit.

  Photoshop exportuje inteligentní objekt v původním formátu, ve kterém byl umístěn (JPEG, AI, TIF, PDF nebo jiné formáty). Pokud jste inteligentní objekt vytvořili z vrstev, exportuje se ve formátu PSB.

Obnovení transformací inteligentního objektu

Pokud jste transformovali inteligentní objekt, můžete obnovit všechny dříve použité transformace jedním z následujících postupů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na vrstvu inteligentního objektu a zvolte Obnovit transformaci.
 • Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Obnovit transformaci.
 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online