Poznámka:

Filtr Vytvořit vzorek (Pattern Maker) je doplňkový plugin, který lze stáhnout pro systém Windows nebo Mac OS.

Filtr Vytvořit vzorek rozřeže a znovu sestaví obraz a tím vytvoří vzorek. Filtr Vytvořit vzorek funguje dvěma způsoby:

 • Vyplní vrstvu nebo výběr vzorkem. Vzorek může být vytvořen z jedné velké dlaždice nebo z více duplikovaných dlaždic.

 • Vytvoří dlaždice, které můžete uložit jako přednastavený vzorek, který použijete v jiných obrazech.

  Můžete vygenerovat více vzorků ze stejného obrazu, dokud nenajdete takový, který se vám bude líbit.

 1. Filtr Vytvořit vzorek je volitelný plugin. Stáhněte si ho a nainstalujte pro systém Windows nebo Mac OS.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte vrstvu obsahující plochu, ze které chcete generovat vzorek. Vybraná vrstva se nahradí vygenerovaným vzorkem, proto je dobré vytvořit si nejdříve její kopii.

  • Chcete-li generovat vzorek v nové vrstvě nebo v novém souboru, vytvořte obdélníkový výběr v obraze, který použijete pro generování vzorku, a zvolte Úpravy > Kopírovat. Pak přidejte do obrazu vrstvu nebo vytvořte nový soubor s požadovanými rozměry výsledného obrazu.

 3. Zvolte Filtr > Vytvořit vzorek.
 4. Určete zdroj vzorku.
  • Zvolte Použít schránku jako vzor, aby se použil obsah schránky, pokud jste do ní zkopírovali obraz před otevřením filtru Vytvořit vzorek.

  • Vytvořte výběr v oblasti náhledu pomocí nástroje pro výběr v okně Vytvořit vzorek. Chcete-li ohraničovací rámeček výběru přemístit, přetáhněte ho do nové polohy.

  Poznámka:

  Pro navigaci v oblasti náhledu můžete použít nástroje Lupa a Ručička. Pro zmenšení použijte klávesu Alt společně s nástrojem Lupa. Zvětšení se zobrazuje v dolní části dialogového okna.

 5. Určete velikost dlaždice.
  • Zadejte rozměry v obrazových bodech do polí Šířka a Výška.

  • Klikněte na tlačítko Velikost obrazu a vygenerujte vzorek s jednou dlaždicí, která vyplní celou vrstvu.

 6. Klikněte na Generovat. Stiskem klávesy Esc můžete generování zrušit.

  Plocha náhledu se vyplní dlaždicemi s generovaným vzorkem.

  • Chcete-li přepnout mezi vygenerovaným náhledem a původním obrazem, vyberte volbu z nabídky Zobrazit.

  • Chcete-li vidět hranice jednotlivých dlaždic, klikněte na Hranice dlaždic.

  • Chcete-li dlaždice v generovaném vzorku posunout, zvolte směr z rozbalovací nabídky Posun a určete velikost posunu v textovém poli Míra. Míra posunu je v procentech z rozměru dlaždice v určeném směru. Posun nemá žádný vliv na uložené přednastavené dlaždice.

 7. Klikněte na Generovat znovu, chcete-li generovat další vzorky se stejnými volbami, nebo volby upravte, a pak klikněte na Generovat znovu.

  Vyhlazení

  Nastavuje ostré okraje ve vzorku. Zvětšete vyhlazení, abyste potlačili ostré hrany.

  Detaily vzorku

  Určuje velikost částí vzorku v dlaždici. S vyšší hodnotou se ve vzorku zachová více původních detailů. S nižší hodnotou se v dlaždici použijí menší části. Když použijete vysokou hodnotu, trvá generování dlaždic déle.

 8. Procházejte vygenerované dlaždice v panelu Historie dlaždic, a vyberte dlaždici, kterou chcete použít k vyplnění vrstvy, nebo kterou chcete uložit jako přednastavený vzorek.
  • Chcete-li procházet mezi dlaždicemi, které jste vygenerovali, klikněte na tlačítka První dlaždice, Předcházející dlaždice, Následující dlaždice nebo Poslední dlaždice. Nebo zadejte číslo náhledu vzorku, který chcete zobrazit, a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  • Chcete-li v oblasti náhledu zobrazit, jak bude dlaždice vypadat jako opakující se vzorek, vyberte volbu Aktualizovat náhled vzorku. Pokud je zobrazování náhledu dlaždic pomalé, odznačte tuto volbu, najděte požadovanou dlaždici, a pak tuto volbu znovu vyberte.

  • Chcete-li odstranit dlaždici a náhled vzorku, najděte dlaždici, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

  • Chcete-li dlaždici uložit jako přednastavený vzorek, najděte dlaždici, kterou chcete uložit, a klikněte na tlačítko Uložit přednastavený vzorek. Zadejte název přednastavení a klikněte na OK. Když uložíte dlaždici jako přednastavený vzorek, uloží se pouze jedna dlaždice, ne celý vygenerovaný vzorek.

  Photoshop: Tlačítka historie
  Tlačítka Historie dlaždic

  A. Uložit přednastavený vzorek B. První dlaždice C. Předcházející dlaždice D. Následující dlaždice E. Poslední dlaždice F. Ikona Odstranit 
 9. Když jste s náhledem vzorku spokojeni, a když jste uložili požadované dlaždice pro budoucí použití, klikněte na OK, abyste vyplnili vrstvu nebo výběr.

  Pokud pouze vytváříte přednastavené vzorky, zavřete dialogové okno bez vyplnění vrstvy kliknutím na tlačítko Zrušit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online